DIPLOMĂ / DISERTAŢIE 

SESIUNEA IULIE 2018

 Tematica și bibliografia pentru proba scrisă:SESIUNEA IULIE 2017

1-12 iulie 2017 (diplomă) / 1-14 iulie 2017 (disertație)


Formulare necesare pentru înscriere

- pentru examenul de diplomă (ciclul I licență):

- pentru examenul de disertație (ciclul II master):


Informaţii şi formulare necesare la redactarea lucrării

Teme propuse pentru proiectul de diplomă / disertație - octombrie 2016
 
 
 Actualizat: 13.10.2017