Tutori de an

pentru anul universitar 2016 - 2017


   

Nr. crt.

Programul de studii

Anul

Tutore

LICENȚĂ

1

Design industrial

I

Conf.dr.ing. Radu SĂULESCU

II

Conf.dr.ing. Mihai LATEŞ

III

Prof.dr.ing. Anca BÂRSAN

IV

Sef lucr.dr.ing. Viorel ŞIŞMAN

2

Design industrial (în limba engleză)

I

Conf.dr.ing. Mihai COMŞIŢ

II

Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE

III

Prof.dr.ing. Lucian BÂRSAN

IV

Prof.dr.ing. Radu VELICU

3

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

I

Conf.dr.ing. Bogdan BURDUHOS

II

Şef lucr.dr.ing. Daniela CIOBANU

III

Sef lucr.dr.ing. Nadia CREŢESCU

IV

Sef lucr.dr.ing. Macedon MOLDOVAN

4

Ingineria Designului de Produs (limba engleză)

II

Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU

IV

Şef lucr.dr.ing. Monica BALAȘ

 5  Ingineria Mediului  I Sef lucr.dr. Cristina BOGATU


6

Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

II

Conf.dr. Cristina CAZAN

III

Prof.dr. Luminiţa ISAC

IV

Prof.dr.ing. Anca DUŢĂ

7

Ingineria Valorificării Deşeurilor

II

Șef lucr.dr. Ileana MANCIULEA

IV

Prof. dr. ing. Anca DUŢĂ

8

Mecatronică

I

Conf.dr.ing. Ion BARBU

II

Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA

III

Conf.dr.ing. Marius LUCULESCU

IV

Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA

9

Optometrie

I

Conf.dr.ing. Diana COTOROS

II

Şef lucr.dr.ing. Barbu BRAUN

III

Conf.dr.ing. Daniela BARBU

IV

Prof.dr.ing.  Mihaela BARITZ

9

Inginerie Medicala

I

Sef lucr.dr.ing. Corneliu DRUGĂ

II

Prof.dr.ing., dr.marketing Angela REPANOVICI

III

Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA

IV

Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA

MASTER

1

Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

I

Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE

II

Prof.dr.ing. Ion VIȘA

2

Sisteme mecatronice in industrie si medicina

I

Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA

II

Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA