Tutori de an

pentru anul universitar 2017 - 2018


   

Nr. crt.

Programul de studii

Anul

Tutore

LICENȚĂ

1

Design industrial

I

Șef lucr.dr.ing. Monica BALAȘ

II

Conf.dr.ing. Radu SĂULESCU

III

Conf.dr.ing. Mihai LATEŞ

IV

Prof.dr.ing. Anca BÂRSAN

2

Design industrial (în limba engleză)

I

Şef lucr.dr.ing. Daniela CIOBANU

II

Conf.dr.ing. Mihai COMŞIŢ

III

Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE

IV

Prof.dr.ing. Lucian BÂRSAN

3

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

I

Conf.dr.ing. Macedon MOLDOVAN

II

Conf.dr.ing. Bogdan BURDUHOS

III

Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU

IV

Șef lucr.dr.ing. Nadia CREŢESCU

 4  Ingineria Mediului  I Șef lucr.dr. Cristina BOGATU
 II  Conf.dr. Cristina CAZAN


5

Ingineria și Protectia Mediului in Industrie

III

Prof.dr. Luminiţa ISAC

IV

Prof.dr.ing. Anca DUŢĂ

6

Mecatronică

I

Conf.dr.ing. Ion BARBU

II

Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA

III

Prof.dr.ing. Marius LUCULESCU

IV

Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA

7

Optometrie

I

Prof.dr.ing. Daniela BARBU

II

Şef lucr.dr.ing. Barbu BRAUN

III

Prof.dr.ing. Diana COTOROS

IV

Prof.dr.ing.  Mihaela BARITZ

8

Inginerie Medicală

I

Sef lucr.dr.ing. Ionel ȘERBAN

II

Prof.dr.ing., dr.marketing Angela REPANOVICI

III

Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA

IV

Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA

MASTER

1

Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

I

Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE

II

Prof.dr.ing. Ion VIȘA

2

Sisteme mecatronice in industrie si medicina

I

Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA

II

Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA