Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III)
Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect - Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant” 

- PN-III-P2-2.1-BG-2016-0132 - Contract nr.65BG din 01.10.2016 

SCOPUL
 PROIECTULUI
 PRODUSE
FINALE

REZULTATE AȘTEPTATE RAPOARTE DE ACTIVITATE
EVENIMENTE   PROMOVARE

Îmbunătățirea tehnologiei sistemului mecatronic multispectral în vederea creșterii performanțelor de captare a parametrilor vegetativi în contextul schimbărilor climatice 

MultiCanSPEC -

- PN-III-P2-2.1-BG-2016-0132 

Contract nr.65BG din 01.10.2016

Valoarea totală a proiectului: 460.000,00 lei 

Durata proiectului: 24 luni (începând cu data de 01.10.2016 și terminând la 30.09.2018).

Perioada este împărțită în 3 etape aferente realizării proiectului, astfel: 

    • Etapa I cuprinsă între 01.10.2016 și 31.12.2016; 
    • Etapa II cuprinsă între 01.01.2017 și 31.12.2017; 
    • Etapa III cuprinsă între 01.01.2018 și 30.09.2018.

- Universitatea Transilvania din Brașov, UTBv - Coordonator;

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr BrașovINCDCSZ - Partener 1;

- SC Drift Data Systems SRL Partener 2.

Director de proiect: Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea Design de Produs și Mediu, 

Departamentul Design de Produs, Mecatronică și Mediu

  

Proiectul se adresează domeniului mediu și schimbări climatice, oferind un instrument extrem de important în vederea monitorizării stării de vegetație. Pe baza analizei necesității agentului economic și a problemelor derivate din aceasta s-au formulat scopul și obiectivele proiectului.

Scopul vizează îmbunătățirea, prin metode și procese avansate, a tehnologiei sistemului mecatronic hexaspectral existent, în vederea creșterii performanțelor acestuia de captare a parametrilor vegetativi.


Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt pliate pe cele trei necesități identificate și constau în:

OB1. Îmbunătățirea tehnologiei sistemului HexaSPEC prin identificarea și adaptarea unor noi senzori CMOS și creșterea numărului de canale de captură;

OB2. Optimizarea alinierii imaginilor și sincronizarea achiziției de date de la senzori prin crearea unui ansamblu optic unic;

OB3. Automatizarea fluxului de prelucrare a imaginilor achiziționate și îmbunătățirea aplicației actuale cu noi funcționalități prin integrarea de noi metode și tehnici pentru prelucrarea datelor colectate.

Produse finale ale proiectului

Tema de proiect își propune proiectarea, realizarea și experimentarea următoarelor produse:

  • - Model experimental al sistemului MultiCanSPEC;
  • - Model funcțional al sistemului MultiCanSPEC;
  • Aplicația DriftSPEC.

Rezultate așteptate în urma realizării proiectului

În urma dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării tehnologiei existente, sistemul HexaSPEC se va numi MultiCanSPEC, iar noua aplicație se va numi DriftSPEC.

Urmare a realizării proiectului și utilizării produselor dezvoltate în cadrul acestuia, se așteaptă obținerea următoarelor rezultate:

a.   În ceea ce privește progresul în domeniul agricol, cu efecte asupra domeniilor economic, social și protecției mediului, sunt vizate:

Creșterea preciziei managementului agricol cu impact major economic și în ceea ce privește protecția mediului;

- Optimizarea resurselor de apă, datorită monitorizării atente a stării de vegetație a culturilor cu ajutorul indicilor de vegetație calculați și distribuirea necesarului de apă numai la plantele care au nevoie, la momentul potrivit;

- Optimizarea costurilor de irigare, cu impact economic pozitiv; 

Optimizarea input-urilor chimice (îngrășăminte și pesticide) datorită cunoașterii precise a momentului când sunt necesare, cantității necesare și locului unde trebuie aplicate (impact economic pozitiv, dar mai ales în ceea ce privește protecția mediului); 

- Obținerea de producții sustenabile și de calitate, urmare a aplicării unui management agricol de precizie;

- Creșterea durabilității sistemelor agricole

- Realizarea integrată a protecției mediului, toate acestea în condițiile schimbărilor climatice actuale.


b.   În ceea ce privește progresul în domeniul științific sunt vizate:

- Promovarea cercetărilor originale și creșterea capacității de cercetare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a cercetării românești;

- Creșterea numărului de cercetători prin implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în proiecte de cercetare, încurajand formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate științifică;

- Creșterea vizibilității cercetării românești în plan internațional, în particular în cel european, prin creșterea calității și mai buna valorificare a rezultatelor cercetării.

Aceste lucruri vor putea fi obținute prin:

-  Stagii de practică;

-  Publicarea de lucrări științifice cotate, respectiv indexate ISI, conform planului de diseminare a propunerii de proiect;

-  Depunerea de cereri de brevete;

-  Diseminarea rezultatelor în cadrul unor workshop-uri, târguri, expoziții, evenimente de tip open-days.

Rapoarte de activitate:

- Raport de activitate - Etapa I;

- Raport de activitate - Etapa II;

- Raport de activitate - Etapa III;

EVENIMENTE

Date de contact:

Conf.dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea Design de Produs și Mediu

Departamentul Design de Produs, Mecatronică și Mediu

B-dul Eroilor nr.29, 500036, Brașov

Tel./Fax: +40268 41.63.52

E-mail: lucmar@unitbv.ro.