Facultatea de DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU
Facultatea de Design de Produs și Mediu asigură instruirea în cadrul liniilor integrate de educație și cercetare: licență-master-doctorat.
Cele 11 programe de studii (9 de licenţă şi 2 de masterat) din Facultatea Design de Produs şi Mediu au fost dezvoltate şi structurate în acord cu programele de studii similare din Universităţi din Uniunea Europeană.
 

  ORAR SEMESTRUL I 2017 - 2018 - 17.10.2017

                          
Activități organizate pentru elevii de liceu                                                                                  
DESPRE FACULTATE  

ADMITERE

Facultatea de Design de Produs și Mediu a fost inclusă în structura Universității Transilvania din Brașov  în anul 2010, fiind oficializată prin Hotarârea de Guvern nr. 631/30.06.2010, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 august 2010.   Programele de studii coordonate de Facultatea de Design de Produs și Mediu au o capacitate de școlarizare de 460 de locuri.
     
PROGRAME DE STUDII   CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Facultatea de Design de Produs și Mediu asigură instruirea în cadrul liniilor integrate de educație și cercetare: licență-master-doctorat, care  s-au dezvoltat în concordanță cu direcțiile de cercetare din facultate.

Activitatea de cercetare din facultate se desfășoară în trei centre și un grup de cercetare.

   
VIAȚA STUDENȚEASCĂ
DEPARTAMENT
Facultatea asigură studenților cazare în căminele studențesti, masa la cantină și facilități sportive.   
În cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu funcționează Departamentul Design de produs, Mecatronică și Mediu.

     
AVIZIER STUDENŢI