Facultatea de DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU
Facultatea de Design de Produs și Mediu asigură instruirea în cadrul liniilor integrate de educație și cercetare: licență-master-doctorat.
Cele 11 programe de studii (9 de licenţă şi 2 de masterat) din Facultatea Design de Produs şi Mediu au fost dezvoltate şi structurate în acord cu programele de studii similare din Universităţi din Uniunea Europeană.