Participare de succes la concursurile organizate în cadrul manifestărilor

"Zilele Educației Mecatronice - Craiova 2015"

În perioada 14-16 Mai 2015, s-au desfășurat la Universitatea din Craiova manifestările intitulate “Zilele Educației Mecatronice”. Acest eveniment academic deosebit de important este dedicat promovării mecatronicii în mediul educaţional şi integrării acesteia în mediul industrial.

La manifestări au fost prezenți:

  • Reprezentanţi ai universităților tehnice de prestigiu din țară, cu profil de mecatronică (Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos din Galaţi”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava);
  • Reprezentanți ai sectorului industrial privat, companii multinaţionale.

În cadrul acestor manifestări, au avutloc următoarele acţiuni:

  • Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea SISTEME MECATRONICE;
  • Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea ROBOȚI MOBILI;
  • Concurs naţional de realizări studențești în domeniul mecatronicii;
  • Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești.

Universitatea Transilvania din Brașov a fost reprezentată la acest eveniment de studenți și cadre didactice ai programului de licență Mecatronică din cadrul Departamentului de Design de produs, Mecatronică și Mediu, Facultatea Design de Produs și Mediu.

La aceste manifestări, studenții mecatroniști brașoveni au obținut rezultate notabile:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Anul de studii

Premiul obținut

Coordonator

Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea SISTEME MECATRONICE

(asamblare mecanică, electrică, pneumatică și programare)

1.

CRISTEA Eliza Mihaela

Anul IV - Mecatronică

Premiul

II

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Prof. univ. dr. ing.
Luciana CRISTEA

Șef. lucr. dr. ing. Bogdan BURDUHOS

2.

MAROSI Robert

Anul III - Mecatronică

3.

BUZEA Mihail

Anul II - Mecatronică

4.

PREDA Bogdan (rezervă)

Anul II - Mecatronică

5.

 DRĂGUȘIN Lucian (rezervă)

Anul IV - Mecatronică

Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea ROBOȚI MOBILI

6.

COSMA Alin

Anul II - SMIM

Premiul

III

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Prof. univ. dr. ing.
Luciana CRISTEA

Prof. univ. dr. fiz.
Sorin ZAMFIRA

Șef lucr. dr. ing.
Ion BARBU

7.

ROGOZEA Dan

Anul I - SMIM

8.

FRÎNCU Cezar Ioan (rezervă)

Anul IV - Mecatronică

9.

OSTAFE Paul Alexandru
(rezervă)

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești

10.

RUSU Ioana Isabela

Anul III - Mecatronică

Premiul

II

Prof. univdr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

Lect. univ. dr. . Anca VASILESCU

  11.
PREDA Cristian
 
 Anul II - SMIM

12.

COSMA Alin

Anul II - SMIM

Premiul 

III

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

Prof. univdr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

Concursul Național de Realizări Studențești în Domeniul Mecatronicii

13.

MOLDOVAN Andrei Dan

Anul IV - Mecatronică

Premiul

I

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

14.

Lucian DRĂGUȘIN

Anul IV - Mecatronică

 

Premiul

II

Șef lucr. dr. ing. 
Ion BARBU