De șase ani la rând pe podiumul concursurilor organizate în cadrul manifestărilor

"Zilele Educației Mecatronice"

În perioada 17-20 Mai 2016, s-au desfășurat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași manifestările intitulate “Zilele Educației Mecatronice”. Acest eveniment academic deosebit de important dedicat promovării mecatronicii în mediul educațional şi integrării acesteia în mediul industrial a marcat, anul acesta, împlinirea a 25 de ani de Mecatronică în România. 


La manifestări au fost prezenți reprezentanți ai universităților tehnice de prestigiu din țară, cu profil de mecatronică (Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu) și reprezentanți ai sectorului industrial privat, companii multinaționale.

În cadrul acestor manifestări, au avut loc următoarele acțiuni:

- Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea SISTEME MECATRONICE;

- Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea ROBOȚI MOBILI;

- Concurs național de realizări studențești îndomeniul mecatronicii;

- Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești.


  Nr. crt.

Numele și prenumele

Anul de studii

Premiul obținut

Coordonator

Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea SISTEME MECATRONICE

(asamblare mecanică, electrică, pneumatică și programare)

1.  

Robert MAROSI

Anul IV - Mecatronică

Premiul

III

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

Șef lucr. dr. ing. 
Ion BARBU

2.

Mihail BUZEA

Anul III - Mecatronică

3.

Alin Mihai MOJA

Anul I - Mecatronică

4.

Alexandru Ioan DĂNILĂ (rezervă)

Anul I - Mecatronică

5.

Gabriel GÂLEA (rezervă)

Anul I - Mecatronică

Olimpiada Națională de Mecatronică – secțiunea ROBOȚI MOBILI

6.

Cezar Ioan  FRÎNCU

Anul I - SMIM

Mențiune

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

Prof. univ. dr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

7.

Paul OSTAFE

Anul I - SMIM

8.

Dan ROGOZEA (rezervă)

Anul II - SMIM

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești

9.

Marius Victor RAFIROIU

Anul I - SMIM

Premiul

I

Prof. univ. dr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

10.

Robert MAROSI

Anul IV - Mecatronică

Premiul 

III

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

Conf. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

11.

Ioana Isabela RUSU

12.

Liviu Teodor ENE

Concursul Național de Realizări Studențești în Domeniul Mecatronicii

13.

George Doru MORAR

Anul IV - Mecatronică

Premiul

III

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA

14.

Cristian GOGA

Anul IV - Mecatronică

 Mențiune

Prof. univ. dr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

15.

Andrei MERARU

Anul IV - Mecatronică

 Mențiune

Prof. univ. dr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

16.

Marius Victor RAFIROIU

Anul I - SMIM

 Mențiune

Prof. univ. dr. fiz. 
Sorin ZAMFIRA

Prof. univ. dr. ing. 
Luciana CRISTEA