Oportunități de practică

Informații generale

Studenții pot desfășura perioade de practică în companiile cu care facultatea a încheiat convenții: