Ştiinţe ale educaţiei

Publicaţii din 2017

NECHITA Florin, TANAKA Hiromasa (2017), Creative destinations and heritage interpretation: the story of Transilvania Creative Camp 2016, ISBN 978-606-19-0877-6

Publicaţii din 2016

VOINEA Mihaela (coord.) (2016), Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului, ISBN 978-606-19-0839-4