Interes general

Publicaţii din 2017

ŞONERIU Ioan (2017), Aspecte din Germania Hercinică, ISBN 978-606-19-0871-4

Publicaţii din 2016

MIHĂILESCU Teofil (coord.) (2016), Cartea noastră de povești, ISBN 978-606-19-0786-1

MIHĂILESCU Teofil (coord.) (2016), România Paralelă. Alienare şi kitsch în arhitectură şi spaţiul public, ISBN 978-606-19-0710-6