Medicină

Publicaţii din 2017

MANCIULEA Ileana, COMAN Gheorghe, ŢICĂ Rodica, DUMITRESCU Lucia, BADEA Mihaela Roxana (2017), Teste grilă de chimie organică. Ediţia a II-a revizuită şi completată, ISBN 978-606-19-0881-3

Publicaţii din 2016

COMAN Gheorghe (2016), Elemente de nutriţie, ISBN 978-606-19-0790-8

COMAN Gheorghe, BADEA Mihaela (2016), Metabolism ilustrat şi problematizat, ISBN 978-606-19-0791-5