Departamentul Educaţie Fizică şi Motricitate Specială

plan operațional plan strategic


Director departament: Lect.univ.dr. Florentina NECHITAcv, audiențe


Membri:

Prof.univ.dr. Elena BALINTcv

Prof.univ.dr. Lorand BALINT, cv

Prof.univ.dr. Silviu CIOROIU, cv

Prof.univ.dr. Carmen GUGU-GRAMATOPOL, cv

Conf.univ.dr. Corneliu SCURT, cv

Lect.univ.dr. Georgian BĂDICU, cv

Lect.univ.dr. Andreea CĂTĂNESCU, cv

Lect.univ.dr. Ioana CURIŢIANU, cv   

Lect.univ.dr. Wilhelm Robert GROSZ, cv

Lect.univ.dr. Alina MARTOMA, cv

Asist.univ.drd. Petronela MOCANUcv

Asist.univ.dr. Daniela POPAcv

Asist.univ.drd. Simona TOMELE, cv