PREÎNSCRIERE  ONLINE 


Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.

 
 
Calendar depuneri acte, copii după chitanţe, retrageri dosare LICENŢĂ şi MASTERAT  
 
Rezultate ADMITERE sesiunea iulie 2017 - studii universitare de LICENŢĂ - FAZA 1-  21 iulie 2017
 
TOTAL Candidaţi înscrişi studii universitare de LICENŢĂ
 
Candidaţi ADMIŞI - Faza 1 - 21 iulie 2017 
IMAPA buget
IMAPA taxă
IMIT buget
 IMIT taxă
IPA buget
IPA taxă
CEPA buget
CEPA taxă
MIAIA buget
MIAIA taxă
 
 Candidaţi ADMIŞI  Români de pretutindeni
 
Candidaţi în AŞTEPTARE
 
 ANUNŢ  IMPORTANT

1. Candidaţii admişi pe locurile BUGETATE (Faza 1 - 26 iulie 2017), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit diploma de bacalaureat în original. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 27 iulie 2017.

2. Candidaţii admişi pe locurile CU TAXĂ (Faza 1 - 26 iulie 2016), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit, diploma de bacalaureat în original şi dovada achitării primei tranşe din taxa de şcolarizare. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 27 iulie 2017. Taxa se va achita la casieria universităţii din corpul "T", B-dul Eroilor nr 29, sau prin OP.

Persoanele care efectuează plata prin OP sunt rugate sa citeasca instrucţiunile de mai jos.

 


În urma retragerilor sau  a neconfirmării locurilor candidaţilor admişi în Faza 1 a admiterii, candidaţii de pe lista de aşteptare pot urca în clasament, iar cei admişi iniţial pe locurile cu taxă pot ajunge pe locuri bugetate.

 
Plata prin OP  * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS.
 
Program Casierii
 
 
 ÎNSCRIERI  STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:  19 - 21  IULIE 2017
 
 INTERVIU (probă orală) - 24 IULIE 2017, începând cu ora 8.30, corp R

Planificare interviu SPCCPA 24 IULIE 2017 
Planificare interviu MOEAT 24 iulie 2017 
Planificare interviu EBAA 24 iulie 2017 

TEMATICA PENTRU INTERVIU: 

 

EBAA - Eco-biotehnologii agricole şi alimentare

SPCPA - Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare

MOEAT - Management în ospitalitate şi eco-agro turism
 
 Program înscrieri masterat IULIE 2017
 Calendar admitere masterat IULIE 2017
 Număr de locuri -  admitere 2017 -  masterat
 Condiţii de admitere şi criterii departajare studii universitare de masterat
 Acte necesare înscrierii la studiile universitare de masterat
Program Casierii
 Plata prin OP  * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS.
 

 
 
ÎNSCRIERI STUDII UNIVERSITARE DE  LICENŢĂ (pentru absolvenţii de liceu): 10 - 16 IULIE 2017
Program înscrieri licenţă IULIE 2017
Calendar admitere licenţă IULIE 2017 
Număr de locuri -  admitere 2017 -  LICENŢĂ
Condiţii admitere şi criterii departajare studii universitare de LICENŢĂ
Acte necesare înscriere la studiile universitare de licenţă 
Program Casierii
Plata prin OP    * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS. 
 
 

 


INFORMAŢII IMPORTANTE
Taxa de înscriere LICENŢĂ + MASTERAT: 150 LEI
Taxa de şcolarizare valabilă pentru anul universitar 2017-2018 este: 2.800 LEI  (LICENŢA+MASTERAT)
Programe de studii Facultatea de Almentatie si Turism - scurtă descriere
Medii admitere 2016
Discipline care se studiază la Facultatea de Alimentaţie şi Turism