PREÎNSCRIERE  ONLINE 

 Locuri libere admitere septembrie 2016
 

 PLATĂ cu OP
pentru candidaţii admişi pe locurile CU TAXĂ 
 
Rugăm candidaţii înscrişi la admitere să citească cu atenţie şi să respecte cu stricteţe CONTRACTUL CANDIDATULUI LA ADMITERE.


La Facultatea de Alimentaţie şi Turism, criteriul de admitere este:   OPŢIUNEA  BATE  MEDIA (atenţionăm candidaţii să solicite informaţii suplimentare la comisiile de înscriere)
 
Calendar confirmări locuri / retrageri dosare
 Atenţionăm toţi candidaţii să respecte cu stricteţe calendarul pentru confirmări sau retrageri !!!
 
Calendar admitere licenta
Calendar admitere master
Număr de locuri - 2016 -  LICENŢĂ     MASTER
Condiţii admitere - iulie 2016
Acte înscriere
Taxa de înscriere
Taxe de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2016-2017
Taxele de şcolarizare se achită la casieriile universităţii, conform programului stabilit. Candidatul va depune obligatoriu la dosar copie  după chitanţa de plată.

Toţi candidaţii admişi (BUGET şi TAXĂ) vor depune la dosar DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL.
Programe de studii Facultatea de Almentatie si Turism - scurtă descriere
Metodologia prvind organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2016
Medii admitere 2015