Conferinţa CIBv, organizată de către Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, a apărut la iniţiativa regretatului prof. univ. dr. ing. Atanasie TALPOŞI,  în anul 2002, sub denumirea Sesiune Ştiinţifică aniversară Construcţii – Instalaţii Braşov CIB 30.10, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de învăţământ tehnic superior braşovean de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi 10 ani de învăţământ tehnic superior braşovean de Instalaţii pentru Construcţii. 
Toate volumele lucrărilor au fost publicate la Editura Universităţii TRANSILVANIA Braşov.
Tematica generală abordată a fost următoarea:
1. Calculul şi optimizarea structurilor
2. Structuri din beton armat
3. Structuri metalice
4. Structuri din lemn
5. Proiectarea asistată de calculator a structurilor 
6. Căi ferate, drumuri şi poduri
7. Geotehnică şi fundaţii
8. Reabilitarea şi consolidarea construcţiilor
9. Metode experimentale de investigare a structurilor
10. Soluţii moderne pentru instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare
11. Performanţa energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente
12. Soluţii de utilizare eficientă a energiilor neconvenţionale în clădiri
13. Sisteme eficiente de iluminat în clădiri
14. Materiale şi tehnologii moderne în construcţii
Prima ediţie s-a desfăşurat în 14-15 noiembrie 2002, la Braşov, pe două secţiuni: Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi Instalaţii pentru Construcţii. Volumul lucrărilor conferinţei (494 pagini) a fost publicat sub coordonarea ş.l. ing. Adrian ŞERBU, cu ISBN 973-635-082-7, conţine 57 lucrări (dintre care 3 în limba engleză) la secţiunea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi 16 lucrări la secţiunea Instalaţii pentru Construcţii.
Începând cu ediţia a II-a, care s-a desfăşurat în 18-19 noiembrie 2004, toate celelalte ediţii ale conferinţei au fost sub înaltul patronaj al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Secţia Construcţii şi Urbanism. 
Ediţia a II-a, denumită Sesiunea Ştiinţifică Construcţii – Instalaţii Braşov CIB 2004, a avut 6 tematici, iar lucrările acesteia au fost publicate în 2 volume (cu 478 pagini, respectiv 403 pagini), având ca editor pe dl. ş.l. dr. ing. Adrian ŞERBU, cu ISBN 973-635-409-1 (Vol. 1 ISBN 973-635-410-5 şi Vol. 2 ISBN 973-635-411-3), conţinând 17 lucrări (dintre care 3 în limba engleză) la secţiunea Calculul şi optimizarea structurilor, 44 lucrări (dintre care 3 în limba engleză) la secţiunea Analiza comportării şi alcătuirea structurilor, 12 lucrări (dintre care 2 în limba engleză) la secţiunea Reabilitarea şi consolidarea construcţiilor în volumul 1, respectiv 23 lucrări la secţiunea Căi ferate, drumuri şi poduri, 9 lucrări (dintre care 1 în limba engleză) la secţiunea Reabilitarea termică a construcţiilor şi 23 lucrări la secţiunea Instalaţii în construcţii.
De la ediţia a III-a, desfăşurată în 15-16 Noiembrie 2007, sub denumirea Sesiunea Ştiinţifică Construcţii – Instalaţii Braşov CIB 2007, s-a decis ca periodicitatea acestei conferinţe să fie la fiecare 2 ani, în anii pari, cu excepţia anilor aniversari ai Facultăţii de Construcţii din Braşov (având ca an de înfiinţare 2003), motiv pentru care această ediţie a fost legată de aniversarea a 5 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Construcţii din Braşov şi s-a obţinut ISSN 1843-6617 pentru lucrările acesteia. Lucrările CIB 2007 au fost publicate într-un volum de 555 pagini, având ca editori pe prof. univ. dr. ing. Atanasie TALPOŞI,  prof. univ. dr. ing. Vasile CIOFOAIA şi ş.l. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU, cu 37 lucrări (dintre care 9 în limba engleză) la secţiunea Construcţii Civile, industriale şi agricole, 22 lucrări (dintre care 1 în limba engleză) la secţiunea Căi ferate, drumuri şi poduri şi 18 lucrări la secţiunea Reabilitarea termică a construcţiilor şi instalaţii pentru construcţii. Această ediţie a fost şi prima ediţie cu participare internaţională.
Ediţia a IV-a s-a desfăşurat în 21-22 Noiembrie 2008, sub denumirea Sesiunea Ştiinţifică cu participare internaţională Construcţii – Instalaţii Braşov CIB 2008, iar lucrările acesteia s-au publicat în 2 volume cu 410 pagini, respectiv 345 pagini, având ca editori pe prof. univ. dr. ing. Atanasie TALPOŞI,  prof. univ. dr. ing. Vasile CIOFOAIA, ş.l. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU şi ş.l. ing. Florin-Lucian TĂMAŞ, cu 65 lucrări (dintre care 10 în limba engleză) la secţiunea Construcţii Civile, industriale şi agricole, 28 lucrări (dintre care 1 în limba maghiară) la secţiunea Căi ferate, drumuri şi poduri şi 17 lucrări (dintre care 1 în limba engleză) la secţiunea Reabilitarea termică a construcţiilor şi instalaţii pentru construcţii.
Ediţia a V-a s-a desfăşurat în 12-13 Noiembrie 2010, sub denumirea Sesiunea Ştiinţifică cu participare internaţională Construcţii – Instalaţii Braşov CIBv 2010, iar lucrările acesteia s-au publicat în 2 volume cu 446 pagini, respectiv 390 pagini, având ca editori pe prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS, prof. univ. dr. ing. Atanasie TALPOŞI,  prof. univ. dr. ing. Vasile CIOFOAIA şi ş.l. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU, cu 60 lucrări, toate în limba engleză, la secţiunea Civil engineering, 31 lucrări , toate în limba engleză, la secţiunea Railways, roads and bridges, geotechnics and fundations, respectiv 13 lucrări în limba engleză şi o lucrare în limba franceză la secţiunea Building services.
Ediţie din 2012 s-a desfăşurat în 1-2 Noiembrie, sub denumirea INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CIBv 2012, lucrările acesteia s-au publicat în format electronic (CD) într-un volum cu 370 pagini, având ca editori pe prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS, ş.l. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU şi ş.l. dr. ing. Florin-Lucian TĂMAŞ, incluzând 52 lucrări, toate în limba engleză. Volumul a avut ISSN 2285-7656, respectiv ISSN-L 2248-7648. Cele mai bune dintre aceste lucrări au fost publicate într-un număr special - Vol. 5 (54) - al Buletinului Ştiinţific al Universităţii Transilvania din Braşov, Seria 1, ISSN 2065-2127.
Începând cu această ediţie s-a decis ca această conferinţă să fie anuală.
       Ediţia 2013 a fost una aniversară, ocazionată de împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Construcţii. Aceasta a avut loc în perioada 25 – 26 octombrie 2013 în Aula Universităţii TRANSILVANIA din Braşov.