ANUNȚURI SECRETARIAT
   TABERE VARĂ 2017
     
 •  Program de lucru cu studenții în perioada 31.07-25.08.2017:  
în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 13

:00 

 

Perioada de depunere a cererilor:  24 aprilie - 22 mai 2017

   
 SESIUNI EXAMENE
 INFORMAŢII PRACTICĂ
 


 Planificare sesiune restante 28 august 2017 - 10 septembrie 2017

 Recuperari laboratoare Mecanica fluidelor

 Consultații Mecanica fluidelor

 Recuperări laboratoare Termotehnică

 Recuperări laboratoare Fizică


Studenţii se vor prezenta la examen cu carnetul de note vizat!

În cazul examenelor creditate (din anul de studiu anterior), studenţii vor avea şi chitanţa de plată a taxei de examinare, urmând ca după examen să lase la decanat chitanţa vizată – obligatoriu! – de către cadrul didactic examinator.

 

DIPLOMĂ/DISERTAȚIE- sesiunea vara 2017

 Practică la Stabiplan

Practică la Schaeffler Romania
 
Practică la PREH

Agentia de Mediu Brasov ofera locuri de practica pentru studenti, incepand cu 27.02.2017. Pentru inscrieri: Sef lucr.dr. Ileana Manciulea - i.manciulea@unitbv.ro


Convenţiile de practică se vor completa în trei exemplare.
Ordinea semnăturilor pe convenţie: 
 • 1. Reprezentant firmă
 • 2. Decan
 • 3. Biroul de relaţii cu mediul economic - Rectorat
     
INFORMAȚII TAXE
ACORDARE GRATUITATE TRANSPORT FEROVIAR
     

Termene de plată taxă de şcolarizare: 

 •      - prima tranşă (sem. I) - 31 octombrie 
 •                              
 •      - a doua tranşă (sem. II) - 31 martie 
 •  Prelungire termen: 28.06.2017

Informații privind plata taxelor prin virament bancar sau prin poștă

Taxe percepute pentru anul universitar 2016-2017

 

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenţii români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţălicență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite (biletelor de călătorie), cât şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, şi a unui act de identitate.

Pentru acei studenţi, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior şi a unui act de identitate.  

     
INFORMAŢII REPETARE AN
  INFORMAŢII PROMOVARE/ABSOLVIRE/LICHIDARE
     

Condiţii de repetare an: 

 • studenţii care au între 10-39 credite - în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport

 • studenţii care au între 10-60 credite dar care au examen(e) creditat(e) neluat(e)

Studenții care repetă anul sunt rugați să se prezinte la Decanat în timpul programului de lucru cu studențiipentru a se informa în legătură cu eventualele examene de diferență pe care trebuie să le promoveze în acest an!


   

  Adeverințele de absolvire de la toate secțiile (licență+master)promoția 2017pot fi ridicate de la Decanat in timpul programului de lucru cu studenții!

  Suplimentele la diplomă pentru absolvenţii din promoţia 2016 (licenţă şi master), pot fi ridicate de la Decanat în timpul programului de lucru cu studenţii!

  INFORMATII GENERALE PROMOVARE/REPETARE

  Pentru promovarea anului, studenţii trebuie să acumuleze minim 40 de credite – în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport!!!

  Absolvenţii promoţiei 2017 vor primi fişa de lichidare de la Decanat.

  Studenţii care doresc să se retragă de la facultate, pot descărca fişa de lichidare şi de aici. 


       
   BURSE
    NOUTĂȚI/EVENIMENTE
       
   Bursa de Excelență Transilvania

  Liste finale bursă
  - sem. II:
   merit * socială

  Termen depunere dosare: 31 martie 2017

   Pentru anul universitar 2016-2017 se stabilește valoarea netă de 925 lei referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.

     
       
  REGULAMENTE 
    ALTE INFORMAȚII
       
   

       
  Actualizat: 11 august 2017
       
   
   
   
    

  • Conferinţa AFCO 2015 
   • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
   • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
   • Înscrieri şi informaţii generale
  • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
   • Informaţii generale
   • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
   • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Conferinţa AFCO 2015 
   • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
   • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
   • Înscrieri şi informaţii generale
  • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
   • Informaţii generale
   • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
   • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
   NOUTĂȚI/EVENIMENTE
   NOUTĂȚI/EVENIMENTE