ADMITERE pentru anul universitar 2017-2018

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaţilor utilizarea forumularului de înscriere online.

Înscriere ONLINE

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.


ADMITEREA la programele de studii de LICENŢĂ

Calendarul admiterii la studii de licenţă - sesiunea IULIE 2017

Calendarul admiterii la studii de licenţă - sesiunea SEPTEMBRIE 2017


Acte necesare la înscrierea candidaţilor


• Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor la licenţă

• Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă

• Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă redusă

• Număr de locuri pentru candidaţi rromi, români de pretutindeni şi bursieri din ţări terţe UE


Condiţii de admitere, criterii de ierarhizare şi departajare la medii egale - învăţământ cu frecvenţă

Condiţii de admitere, criterii de ierarhizare şi departajare la medii egale - învăţământ cu frecvenţă redusă

Condiţii de înscriere la al doilea domeniu de licenţă


Taxe de înscriere

Taxe de şcolarizare


• Medii de admitere licenţă - învăţământ cu frecvenţă - sesiunile iulie 2015, iulie 2016

• Medii de admitere licenţă - învăţământ cu frecvenţă redusă - sesiunile iulie 2015, iulie 2016


ADMITEREA la programele de studii de MASTERAT

Calendarul admiterii la studii de masterat - sesiunea IULIE 2017

Calendarul admiterii la studii de masterat - sesiunea SEPTEMBRIE 2017


Acte necesare la înscrierea candidaţilor


• Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor la masterat


• Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă

• Număr de locuri pentru candidaţi rromi, români de pretutindeni şi bursieri din ţări terţe UE


Condiţii de admitere, criterii de ierarhizare şi departajare la medii egale - învăţământ cu frecvenţă

ATENŢIE_Tematica şi bibliografia pentru INTERVIU - probă a Concursului de admitere la programele de studii de master - Admitere 2017_afişat în 24.05.2017


Taxe de înscriere

Taxe de şcolarizare


• Medii admitere masterat - învăţământ cu frecvenţă - sesiunile iulie 2015, sesiunile iulie 2016
Arhiva_Admitere_2016 Maximize