ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA PROGRAMELE DE STUDIU DE MASTER_Secretariatul Facultăţii de Drept a întocmit clasamentul provizoriu pentru studenţii de la: DPA anul I_DPA anul II_LECJ anul I_LECJ anul II_SIDIE anul I_SIDIE anul II_SPA anul I_SPA anul II_Pentru eventualele contestaţii aveţi posibilitatea să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Drept până VINERI, 10 martie 2017, ora 15.00_afişat în data de 09.03.2017_Clasament refăcut după constetaţii la programul de studiu de master SPA anul I_afişat în data de 16.03.2017

ANUNŢ_Program EURO 200_S-a lansat un nou program "EURO 200" - pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare de către studenţi. Beneficiarii acestui program sunt studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, precum este Universitatea Transilvania din Braşov, cu vârsta de până în 26 ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru familie. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004, pe care o depun la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi, în cazul de faţă la Secretariatul Facultăţii de Drept, în timpul programului de lucru cu publicul. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin acest program se va face până la data de 21 aprilie 2017. Pentru mai multe informaţii aveţi posibilitatea de a vă adresa Secretariatului Facultăţii de Drept_afişat în data de 07.03.2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI la programul de studiu DREPT cu FRECVENŢĂ (DREPT ZI)_Secretariatul Facultăţii de Drept a refăcut clasamentul pentru studenţii din_anul I_anul II_anul III_anul IV_afişat în data de 04.03.2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI de la programul de studiu DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ (DREPT FR)_Secretariatul Facultăţii de Drept a întocmit clasamentul provizoriu pentru studenţii din_anul I_anul II_anul III_anul IV. Pentru eventualele contestaţii, aveţi posibilitatea să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Drept, în perioada 28.02.2017-02.03.2017, în timpul programului de lucru cu publicul (intervalul orar 12.00-15.00)_afişat în data de 28.02.2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI la programul de studiu DREPT cu FRECVENŢĂ (DREPT ZI)_Secretariatul Facultăţii de Drept a întocmit clasamentul provizoriu pentru studenţii din_anul I_anul II_anul III_anul IV. Pentru eventualele contestaţii, aveţi posibilitatea să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Drept, în perioada 28.02.2017-02.03.2017, în timpul programului de lucru cu publicul (în intervalul orar 12.00-15.00)_afişat în data de 28.02.2017

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Drept_Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a hotărât, în ședința din data de 08.02.2017, prelungirea termenului pentru plata primei și a celei de a doua tranșe, dacă este cazul, din taxa de școlarizare până la data de 01 MARTIE 2017_Precizare: La Facultatea de Drept taxa anuală de şcolarizare se achită în două tranşe, termenul pentru plata celei de-a doua tranşe fiind 31.03.2017, conform anunţului postat în data de 26.10.2016. Pentru facultăţile Universităţii care au stabilite trei tranşe la plata taxei de şcolarizare, termenul de plată pentru prima şi a doua tranşă ale acesteia este data de 01.03.2017 _afișat în data de 17.02.2017_completat la data de 28.02.2017

ANUNȚ_Uniunea Națională a Studenților din România organizează Gala de 10, eveniment ce va avea loc la Palatul Parlamentului, la data de 24 februarie 2017, începând cu ora 15.00. Scopul principal al evenimentului este premierea rezultatelor academice excepționale, astfel că 10 studenți cu rezultate foarte bune din întrega țară vor fi premiați. Pentru înscriere, studenții trebuie să completeze fomularul de pe site-ul destinat evenimentului (http://www.unsr.ro/gala-de-zece/), la secțiunea STUDENȚI. În cadrul aceluiași formular se găsește secțiunea PARTICIPANT, unde va completa oricine își dorește să participe la eveniment (părinți, cadre didactice, studenți, etc.). Termenul limită pentru înscrieri este 15 februarie 2017_afișat în data de 15.02.2017

PRECIZĂRI pentru studenţii de la programul de studiu DREPT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ_afişat în data de 20.01.2017

REPARTIZAREA LA DISCIPLINELE OPŢIONALE pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017 pentru_programul de studii DREPT cu FRECVENŢĂ (DREPT ZI), anii de studiu II, III şi IV_programul de studii DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ (DREPT FR), anii de studiu II, III şi IV_corectate_afişată în data de 20.01.2017

ANUNŢ IMPORTANT privind EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE_în atenţia studenţilor de la programele de studii cu frecvenţă: studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI), respectiv studii de master - Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE) şi Ştiinţe penale aprofundate (SPA)_Până la data de 22 ianuarie 2017, studenţii de la aceste programe de studii sunt rugaţi să facă evaluarea activităţii didactice accesând în acest sens secţiunea/platforma corespunzătoare acestei activităţii de pe Portalul Universităţii Transilvania din Braşov, după această dată platforma se va închide_Menţionăm că studenţii de la programul de studii cu frecvenţă redusă - studii de licenţă - Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), conform reglementărilor interne în vigoare, vor face această evaluarea după finalizarea sesiunii de examene_afişat la data de 19.01.2017

ANUNŢ IMPORTANT_ÎN ATENŢIA CU STUDENŢILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultăţii de Drept_Biroul Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov a hotărât, în şedinţa din data de 17.01.2017, prelungirea termenului pentru plata primei şi a celei de-a doua tranşe, dacă este cazul, din taxa de şcolarizare până la data de 17 FEBRUARIE 2017_afişat la data de 19.01.2017

REPARTIZAREA LA DISCIPLINELE OPȚIONALE pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017 pentru_programul de studii DREPT CU FRECVENȚĂ (DREPT ZI), anii de studiu II, III și IV_pentru programul de studii DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (DREPT FR), ani de studiu II, III și IV_Pentru eventualele nelămuriri sau erori, aveți posibilitatea de a vă adresa la Secretariatul Facultății de Drept, în perioada vacanței de iarnă în intervalul orar 09.00-13.00, iar începând cu data de 09.01.2016, în timpul programului de lucru cu publicul din intervalul orar 12.00-15.00, sau pe adresa de e-mail a facultății: f-dr@unitbv.ro, până cel târziu MIERCURI, 11 ianuarie 2016, ora 15.00_afișat la data de 20.12.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor Facultăţii de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov_Studenţii pot beneficia de transport gratuit în vederea participării la vot, conform art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România, publicată în M. Of. al României nr. 978/06.12.2016, după cum urmează: Art.1. În vederea exercitării dreptului de vot, pentru elevii şi studenţii din România, cu vârsta de peste 18 ani cu drept de vot, care studiază în alte localităţi decât localitatea de domiciliu, se acordă o călătorie gratuită dus-întors, pe calea ferată, de la localitatea unde se află la studii şi unde se prezintă la casa de bilete la localitatea de domiciliu şi, respectiv, de la localitatea de domiciliu la localitatea unde efectuează studiile, cu tren regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 08-12 decembrie 2016; Art. 2. (1) Eliberarea biletului de călătorie se va face la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student vizat pentru anul şcolar/universitar în curs sau a adeverinţei care atestă calitatea de elev/student, după caz, obligatorie fiind procurarea atât a biletului pentru dus cât şi pentru întors. (2) Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 şi 12 decembrie 2016. (3) Pe biletul de călătorie eliberat se vor menţiona numele şi prenumele beneficiarului, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, calitatea de elev (E)/student (S)_afişat în 07.12.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor cu taxă de la toate programele de studii ale Facultăţii de Drept_ În perioada 28.11.2016 - 30.12.2016, casieria din Corpul T al Universităţii va fi închisă. În acest interval de timp, plata taxelor percepute de Universitate se va putea face la casieria din Corpul D, aflată pe colina Universităţii_afişat în data de 24.11.2016

ANUNŢ_Miercuri, 23 noiembrie 2016, între orele 13.00-17.00, la Aula Sergiu T. Chiriacescu a Universităţii Transilvania din Braşov, va avea loc o întâlnire cu antrenorii echipei naţionale de fotbal a României, domnii Christoph Daum şi Ionuţ Badea care vor susţine două prezentări despre fotbal şi despre sport în general. Întâlnirea este organizată de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane împreună cu Federaţia Română de Fotbal. Prezentarea domnului Daum va fi în limba engleză, dar se va asigura traducerea în limba română_afişat în 22.11.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR)_Sâmbătă, 19 noiembrie 2016, aveţi posibilitatea de a încheia contractele anuale de studii - studenţii din anii: I, II, III şi IV, precum şi contractele de studii universitare - studenţi din anul I_Studenții care nu au semnat aceste contracte în data de 19.11.2016, pot să se prezinte la sediul Departamentului Drept (lângă Aula Nicolae Titulescu), în perioada 22.11.2016 - 25.11.2016, în intervalul orar 12.00-15.00, precum și Sâmbătă, 26.11.2016, în intervalul orar 10.00-11.00 pentru a le semna. Semnarea acestor contracte se va putea face și în intervalul 28.11.2016-29.11.2016, în intervalul orar 12.00-15.00, la sediul Departamentului Drept_afişat în data de 18.11.2016 și completat în data de 22.11.2016, precum și în data de 26.11.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor de la programele de licenţă şi master_Grupul Renault a demarat în luna octombrie 2016 proiectul intitulat Caravana Drive Your Career@Renault. Studenţii au posibilitatea de a descoperi oportunităţile de carieră oferite de Grupul Renault România prin participarea la un workshop interactiv în data de 16 noiembrie 2016_Mai mult informaţii pot fi aflate accesând acest link http://www.unitbv.ro/Studenti/NoutatisiAnunturi.aspx, şi se pot înscrie la acest link: http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/59878/Grup-Renault-Romania/Caravana-Drive-Your-Career@Renault-Brasov,-16-Noiembrie,-ora-12:00.

ANUNȚ în atenția studenților din ultimul an de master sau al absolvenților din 2016_Agenția universitară a Francofoniei și Cabinetul de avocatură Ruxandra Rata din Bruxelles oferă 2 stagii profesionale pentru studenții din ultimul an de master sau pentru absolvenții anului 2016_Este necesară o foarte bună cunoaștere a limbii franceze. Data limită pentru depunerea candidaturii este Marți, 15 noiembrie 2016, dată până la care dosarul de candidatură trebuie trimis pe mail la adresa dana.georgescu@auf.org_ Stagiile se vor desfășura la Bruxelles, vor avea o durată de 3 luni și se vor putea desfășura între ianuarie și decembrie 2017. Un post vacant de jurist bazat la Bruxelles va putea fi propus stagiarului la sfârșitul stagiului, dacă va corespunde așteptărilor. Stagiile acoperă: 1. o bursă lunară de 900 Euro; 2. asigurarea de sănătate civilă; 3. Cabinetul va facilita accesul la o cazare (cheltuielile de cazare revenindu-i stagiarului)_Mai multe informații puteți afla accesând această adresă: //www.auf.org/appels-offre/stages-en-droit-bruxelles-rata-2017/_afișat la data de 04.11.2016

ANUNŢ IMPORTANT_ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultăţii de Drept_Biroul Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov a hotărât, în şedinţa din data de 31.10.2016, prelungirea termenului pentru plata primei tranşe din taxa de şcolarizare până la data de 20 IANUARIE 2017_afişat în data de 31.10.2016

ANUNȚ IMPORTANT_ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ_Pentru a face plata taxei de școlarizare în contul Universității Transilvania din Brașov, datele necesare pot fi accesate aici.

ANUNȚ în atenția studenților de la ciclul de licență - programe de studii: Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, precum și de la ciclul de masterat - programe de studii: Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA), din anul de studii I_Pentru a afla informații despre modul în care se poate intra în posesia username-ului și a parolei de accesare a Portalului Universității Transilvania din Brașov, fiecare student trebuie să-și verifice adresa de e-mail cu care s-a înscris la admiterea la facultate, adresă unde vor fi furnizate aceste informații_afișat în data de 26.10.2016

ANUNȚ IMPORTANT_ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ_Potrivit pct. 14 din Hotărârea nr. 13 din 19.10.2016 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, beneficiază de scutirea integrală de taxa de școlarizare în anul universitar 2016-2017, în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile îndeplinirii criteriilor de promovare și cu respectarea condițiilor din Regulamentul Programul ”Serviciul în folosul UnitBv”, studenții care: provin de la casele de copii; provin din centre de plasament sau sunt orfani de ambii părinți. Potrivit pct. 15 din aceeași hotărâre a Consiliului de Administrație al Universității, beneficiază de reducerea taxei de școlarizare cu 50% pentru anul universitar 2016-2017, în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile îndeplinirii criteriilor de promovare și cu respectarea condițiilor din Regulamentul Programului ”Serviciul în folosul UnitBv”, studenții care sunt: angajați ai universității sau rude de gradul I ai angajaților universității. În acest sens, în perioada 26.10.2016 - 07.11.2016, se vor putea depune cereri pentru reducerea sau scutirea de taxă pentru acest an universitar la Secretariatul Facultății de Drept_Model cerere scutire/reducere taxă de școlarizare_afișat la data de 26.10.2016

ANUNȚ IMPORTANT_ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ_Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017 este de 2.500 lei/an pentru ciclul de licență - Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, precum și pentru ciclul de masterat - Drept privat aprofundat - DPA, Legislație europeană și carieră judiciară - LECJ, Sisteme și instituții de drept internațional și european - SIDIE și Științe penale aprofundate - SPA: 1. Studenții anului I licență Drept cu frecvență, Drept cu frecvență redusă și master - DPA, LECJ, SIDIE și SPA au de achitat până la data de 31 octombrie 2016, suma rămasă pentru completarea primei tranșe - 450 lei (800 lei au fost achitați la admitere). A doua tranșă, în cuantum de 1250 lei, va fi achitată până la data de 31.03.2017; 2. Studenții anilor II, III și IV de la licență Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, precum și cei ai anului II de la masterat - DPA, LECJ, SIDIE și SPA, vor achita taxa anuală de studiu de 2500 lei, conform calendarului: Prima tranșă: 1250 lei, până la data de 31.10.2016, iar a doua tranșă: 1250 lei, până la data de 31.03.2017. 3. Studenții aflați în prelungire de școlaritate trebuie să achite taxa de școlarizare integral, până la data de 31.10.2016, iar pentru a afla cuantumul acesteia trebuie să-și acceseze propria pagină de pe Portalul Universității_afișat în data de 25.10.2016 și completat în data de 26.10.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum şi a celor din anul II de la programele de studii de masterat - DPA, LECJ, SIDIE şi SPA_Cererile pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de disertaţie trebuie depuse la Departamentul Drept (sala TI16, lângă Aula Nicolae Titulescu) până cel târziu la data de 15 noiembrie 2016_Model de cerere pentru alegerea temei de licenţă/disertaţie_afişat în data de 21.10.2016

În atenția studenților înmatriculați în anii de studii II, III și IV de la programul de studiu DREPT cu FRECVEȚĂ REDUSĂ (DREPT FR)! Secretariatul Facultății de Drept a întocmit clasamentul provizoriu al studenților din acești ani de studii_Pentru eventualele contestații, vă rugăm să vă adresați Secretaratului Facultății de Drept până la data de 21.10.2016, ora 15.00_afișat în 19.10.2016

În atenţia studenţilor înmatriculaţi în anii de studii II, III şi IV de la programul de studiu DREPT cu FRECVENŢĂ (DREPT ZI), precum şi a studenţilor de la MASTERAT - anul II de studii - DPA, LECJ, SIDIE ŞI SP! Secretariatul Facultăţii de Drept a întocmit clasamentul final al studenţilor din aceşti ani de studii_afişat în 14.10.2016

In the attention of the international students (În atenţia studenţilor internaţionali)_Meeting with representatives of Immigration Office Braşov_Întâlnire cu reprezentanţi ai Serviciului de Imigrări Braşov_afişat în 14.09.2016

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ANII DE STUDII II, III ȘI IV DE LA PROGRAMUL DE STUDIU DREPT CU FRECVENȚĂ (DREPT ZI), PRECUM ȘI A STUDENȚILOR de la MASTERAT - ANUL II DE STUDII  - DPA, LECJ, SIDIE și SPA! Secretariatul Facultății de Drept a întocmit clasamentul provizoriu al studenților din acești ani de studii. Pentru eventualele contestații, vă rugăm să vă adresați Secretariatului Facultății de Drept până la data de 10.10.2016, ora 15.00.

Arhiva_Avizier Studenti_2013-2016 Maximize