Licenţă

 Drept - cu Frecvenţă

Citeşte

Drept - Frecvenţă Redusă

Citeşte 

 Masterate

Legislaţie europeană şi carieră judiciară

Citeste

 Ştiinţe penale aprofundate

Citeste

 Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european

Citeste 

 Drept privat aprofundat

Citeste