Promovarea programului educaţional Drept - Frecvenţă redusă a pornit de la ideea de satisfacere a unei nevoi sociale, respectiv instruirea acelor categorii de persoane, care din varii motive nu pot urma o formă de învăţământ la zi, dar doresc o instrucţie echivalentă pe care să o valorifice ulterior. Programul de studiu Drept - Frecvenţă redusă este echivalent sub aspectul misiunii şi obiectivelor urmărite cu programul de studii Drept - Zi, însă se doreşte a fi un program mult mai flexibil, centrat pe nevoile specifice studentului ce urmează o formă de învăţământ cu frecvenţă redusă, formă în care activităţile de tutoriat şi consultaţiile să reprezinte fundamentul relaţiei student-profesor.

În acest sens, ne propunem ca viitori absolvenţi ai programului de studii Drept - Frecvenţă redusă să dobândească o cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului, în diversele domenii de reglementare ale vieţii sociale, în scopul dobândirii de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor juridice în care vor activa. Planul de învăţământ al programului de studiu a fost astfel creat încât să reflecte toate domeniile de interes şi exigenţele formarii de absolvenţi de drept competitivi pe piaţa muncii.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept - Frecvenţă redusă sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze pe piaţa muncii, să acceadă înspre examenele specifice de admitere în profesia de magistrat, avocat, notar public, funcţionar în administraţia publică sau să-şi continue studiile în ciclurile post-universitare de învăţământ.

PREZENTAREA programului de studii DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ

TUTORI DE AN la programul de studii DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ