ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

ANUNȚ IMPORTANT_BURSE SOCIALE OCAZIONALE_Termenul de contestații față de aceste burse este de 5 zile lucrătoare de la data afișării, anume până cel târziu în data de 02.05.2017, contestațiile putând fi depuse la Secretariatul Facultății de Drept sau transmise pe adresa de e-mail a facultății: f-dr@unitbv.ro_afișat în data de 24.04.2017

Regulamentul pentru acordarea de burse şi alte forme de sprijin material poate fi accesat la următorul linkhttp://www.unitbv.ro/Portals/0/Hotarari/Regulamente/Regulament_burse%2003.04.2017.pdf

ANUNŢ IMPORTANT_BURSE FINALE-semestrul II al anului universitar 2016-2017_REZULTATE CONSTETAŢII_afişate în data de 13.02.2017

ANUNŢ IMPORTANT_INFORMARE BURSE_BURSE PROVIZORII_Termenul de constetaţii faţă de aceste burse provizorii este de 5 zile lucrătoare de la data afişării, anume până cel târziu în data de 12 aprilie 2017, contestaţiile putând fi depuse la Secretariatul Facultăţii de Drept sau transmise pe adresa de e-mail a facultăţii: f-dr@unitbv.ro. Studenţii beneficiari ai burselor trebuie să depună la Secretariatul Facultăţii de Drept sau să transmită pe adresa de e-mail a facultăţii: f-dr@unitbv.roun extras de cont deschis la una din următoarele bănci: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit). Componenţa Comisiei de acordare a burselor de la nivelul Facultăţii de Drept, precum şi criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit, pentru ciclul de licenţă şi de master, pot fi consultate accesând HCF nr. 18 din 05.04.2017_afişat în data de 06.04.2017

ANUNŢ IMPORTANT_PROPUNERI BURSE - CLASAMENT PROVIZORIU_pentru anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea_Contestaţiile faţă de propunerile de burse se pot depune până MARŢI, 04 aprilie 2017, ora 16.00, la Secretariatul Facultăţii de Drept sau pot fi comunicate, în acelaşi termen, pe adresa de e-mail a facultăţii (f-dr@unitbv.ro)_afişat în data de 03.04.2017

ANUNŢ IMPORTANT pentru DEPUNEREA DOSARELOR pentru BURSE_pentru anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea_Dosarele cu actele necesare, conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, pentru obţinerea bursei sociale de către studenţii de la programele de studii ale Facultăţii de Drept, se pot depune la Secretariatul Facultăţii de Drept, începând cu data de 02.03.2017 până cel târziu în data de 31.03.2017, în timpul programului de lucru cu publicul (în intervalul orar 12.00-15.00). Lunile de calcul vor fi noiembrie, decembrie şi ianuarie. Pentru informarea dumneavoastră vă comunicăm şi următoarele documente: proiectul Regulamentului pentru acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, care se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, precum şi Ordinul MEN privind criteriile de acordare a burselor începând cu acelaşi semestru. Acest proiect a fost dezbătut, fiind aprobat Regulamentul pentru acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 29.03.2017, regulament ce a fost postat pe site-ul Universităţii la data de 03.04.2017 la acest link: http://www.unitbv.ro/Portals/0/Hotarari/Regulamente/Regulament_burse%2003.04.2017.pdf_afişat în data de 28.02.2017, modificat şi completat în data de 13.03.2017, completat în data de 05.04.2017

ANUNȚ IMPORTANT_PROPUNERI BURSE_an universitar 2016-2017_semestrul I_Pentru eventualele contestații aveți posibilitatea de a vă adresa Secretariatului Facultății de Drept, în timpul programului de lucru cu publicul sau de a trimite contestația pe adresa de e-mail a acestui secretariat: f-dr@unitbv.ro, până cel târziu LUNI, 31 octombrie 2016, în intervalul orar 08.00-13.00. Studenții propuși pentru bursă trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept, în cel mai scurt timp, exclusiv personal, datele specifice pentru un cont bancar în care să se facă plata bursei. Studenții din lista cu propuneri pentru burse care nu au declarat că sunt orfani trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept sau să trimită pe adresa de e-mail a acestuia (f-dr@unitbv.ro), până cel târziu la data de 31.10.2016, o copie după certificatul de deces. Fondul alocat pentru burse este: 34.362 lei pentru ciclul de licență, respectiv 10.790 lei pentru ciclul de masterat_afișat în data de 29.10.2016

ANUNŢ pentru DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSE_pentru anul universitar 2016-2017_Dosarele cu actele necesare, conform prevederilor Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin materialpentru obţinerea bursei sociale de către studenţii de la programele de studii ale Facultăţii de Drept, se pot depune la Secretariatul Facultăţii, începând cu data de 14.09.2016 până cel târziu în data de 27.10.2016, în timpul programului de lucru cu publicul (în intervalul orar 12.00-15.00)_afişat în data de 14.09.2016_completat în data de 21.09.2016

Arhiva_Burse_2013-2016 Maximize