ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

ANUNȚ IMPORTANT_PROPUNERI BURSE_an universitar 2016-2017_semestrul I_Pentru eventualele contestații aveți posibilitatea de a vă adresa Secretariatului Facultății de Drept, în timpul programului de lucru cu publicul sau de a trimite contestația pe adresa de e-mail a acestui secretariat: f-dr@unitbv.ro, până cel târziu LUNI, 31 octombrie 2016, în intervalul orar 08.00-13.00. Studenții propuși pentru bursă trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept, în cel mai scurt timp, exclusiv personal, datele specifice pentru un cont bancar în care să se facă plata bursei. Studenții din lista cu propuneri pentru burse care nu au declarat că sunt orfani trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept sau să trimită pe adresa de e-mail a acestuia (f-dr@unitbv.ro), până cel târziu la data de 31.10.2016, o copie după certificatul de deces. Fondul alocat pentru burse este: 34.362 lei pentru ciclul de licență, respectiv 10.790 lei pentru ciclul de masterat_afișat în data de 29.10.2016

ANUNŢ pentru DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSE_pentru anul universitar 2016-2017_Dosarele cu actele necesare, conform prevederilor Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin materialpentru obţinerea bursei sociale de către studenţii de la programele de studii ale Facultăţii de Drept, se pot depune la Secretariatul Facultăţii, începând cu data de 14.09.2016 până cel târziu în data de 27.10.2016, în timpul programului de lucru cu publicul (în intervalul orar 12.00-15.00)_afişat în data de 14.09.2016_completat în data de 21.09.2016

Arhiva_Burse_2013-2016 Maximize