ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

STRUCTURA ANILOR TERMINALI_ pentru anul universitar 2016-2017_valabilă pentru anul IV de la programele de studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI - DZ) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR - DFR) şi pentru anul II de la programele de studii de master (Drept privat aprofundat - DPA, Legislaţie europeană şi carieră judiciară - LECJ, Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european - SIDIE, Ştiinţe penale aprofundate - SPA)_afişată în data de 08.12.2016

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru EXAMENUL DE LICENŢĂ_sesiunea IULIE 2017_afişată în data de 08.12.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum a celor din anul II de la programele de studii de masterat - DPA; LECJ, SIDIE şi SPA_Cererile pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de disertaţie trebuie depuse la Departamentul Drept (sala TI16, de lângă Aula Nicolae Titulescu) până cel târziu la data de 15 noiembrie 2016_Model de cerere pentru alegerea temei de licenţă/disertaţie_afişat în data de 20.10.2016_Cererea pentru alegerea temei de licență/disertație va fi depusă la Departamentul Drept doar după ce va fi aprobată, prin semnătură, de cadrul didactic coordonator (completare din data de 04.11.2016)

Documente:

Arhiva_Licenta si disertatie_2013-2016 Maximize