ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

DISERTAȚIE FEBRUARIE 2017_Programare desfășurare Probă -  Prezentarea și susținerea lucrării de disertație_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate Proba a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență_afișat în data 16.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate contestații Proba I_afișat pe site în data de 15.02.2017, la ora 17.27

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Programare desfășurare Proba a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Anunț depunere contestații Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate Proba I_ afișat în data de 14.02.2017, ora 14.20

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Răspunsuri corecte_Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Subiecte grilă_Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Studenții înscriși_Proba I - Evaluarea cunoștințelor de specialitate - 14 februarie 2017_Sala TII3_afișat la data de 13.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Anunț_desfășurare_Proba I - Evaluarea cunoștințelor de specialitate - 14 februarie 2017_afișat la data de 13.02.2017

ACTELE NECESARE pentru înscrierea absolvenților la examenul de licență sau disertație_sesiunea februarie 2017_anunț afișat în data de 01.02.2017

ANUNŢ IMPORTANT în atenţia absolvenţilor ce doresc a susţine examenul de licenţă - absolvenţii programelor de studii de licenţă: Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), sau de disertaţie - absolvenţii programelor de studii de master: Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie comunitară şi carieră judiciară (LCCJ), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar (SIDIC), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE), Ştiinţe penale aprofundate (SPA), în sesiunea februarie 2017 (anunţ afişat la data de 19.01.2017)_Perioada de înscriere şi de desfăşurare a acestor examene este, conform pct. 10 şi 11 din HCF nr.13 din 29.11.2016, următoarea:

• pentru examenul de licenţă:

- 09 - 10 februarie 2017 - înscrierea la examenul de licenţă şi predarea lucrării de licenţă (înscrierea la examenul de licenţă se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00; iar predarea lucrării de licenţă se face la Departamentul Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00)

- 14 - 16 februarie 2017 - susţinerea examenului de licenţă:

a. 14 februarie 2017 - susţinerea Probei I a examenului de licenţă - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate;

b. 15 februarie 2017 - depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la Proba I a examenului de licenţă;

c. 16 februarie 2017 - susţinerea Probei a II-a a examenului de licenţă - susţinerea lucrării de licenţă.

• pentru examenul de disertaţie:

- 09 - 10 februarie 2017 - înscrierea la examenul de disertaţie şi predarea lucrării de disertaţie (înscrierea la examenul de licenţă se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00; iar predarea lucrării de licenţă se face la Departamentul Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00)

- 16 februarie 2017 - susţinerea examenului de disertaţie - susţinerea lucrării de disertaţie.


STRUCTURA ANILOR TERMINALI_ pentru anul universitar 2016-2017_valabilă pentru anul IV de la programele de studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI - DZ) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR - DFR) şi pentru anul II de la programele de studii de master (Drept privat aprofundat - DPA, Legislaţie europeană şi carieră judiciară - LECJ, Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european - SIDIE, Ştiinţe penale aprofundate - SPA)_afişată în data de 08.12.2016

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru EXAMENUL DE LICENŢĂ_sesiunea IULIE 2017_afişată în data de 08.12.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum a celor din anul II de la programele de studii de masterat - DPA; LECJ, SIDIE şi SPA_Cererile pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de disertaţie trebuie depuse la Departamentul Drept (sala TI16, de lângă Aula Nicolae Titulescu) până cel târziu la data de 15 noiembrie 2016_Model de cerere pentru alegerea temei de licenţă/disertaţie_afişat în data de 20.10.2016_Cererea pentru alegerea temei de licență/disertație va fi depusă la Departamentul Drept doar după ce va fi aprobată, prin semnătură, de cadrul didactic coordonator (completare din data de 04.11.2016)

Documente:

Arhiva_Licenta si disertatie_2013-2016 Maximize