ADMITERE LICENTA - IULIE 2017

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ofera urmatoarele programe de studii:

 - efectuati clic pe numele programului de studii pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de licenta* Programul de studii universitare de licenta** Capacitate de scolarizare
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare 50
Tehnologia informatiei 50
Inginerie electrica Electrotehnica 50
Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza) 60
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale Electronica aplicata 50
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii 75
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata 100
Mecatronica si robotica Robotica 30
* Program de studii Art. 137. – (1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curriculare de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o diploma si printr-un supliment de diploma. (Legea Educatiei Nationale)
** Domeniul de studii Art. 137. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii. (Legea Educatiei Nationale)

Admitere pe program de studii pentru: Calculatoare, Tehnologia informatiei, Electrotehnica, Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza), Automatica si informatica aplicata, Robotica.

Admitere pe domeniu pentru: Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale (programele Electronica aplicata si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii).

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brasov poate fi descarcata  aici.

Calendarul admiterii poate fi descarcat  aici.

Programul de inscriere la concursul de Admitere poate fi descarcat  aici.

Lista actelor necesare inscrierii poate fi consultata  aici.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de Admitere este de 150 lei.

Cuantumul taxei de scolarizare pentru locurile cu taxa pentru anul 2017-2018 este de 3000 lei.

CRITERII DE ADMITERE

Concurs pe baza de dosar.

Media de concurs se calculeaza cu urmatoarele ponderi:

 • 40% media examenului de Bacalaureat;
 • 60% nota la Bacalaureat la disciplina Matematica.
Pentru domeniul Inginerie Electrica (lb. engleza) candidatii trebuie sa sustina o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins. Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competenta lingvistica eliberat de institutii recunoscute de catre MEN.

Ierarhizarea candidatilor se va face dupa medie si optiune – in aceasta ordine.

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota la matematica obtinuta la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat
 Medii admitere licenta - sesiunea iulie 2016

ADMITERE MASTER - IULIE 2017

 - efectuati clic pe denumirea programului de master pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de Masterat Programul de studii universitare de masterat Capacitate de scolarizare
Inginerie electrica Sisteme electrice avansate (in limba engleza) 50
Ingineria sistemelor Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice 50
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale Sisteme electronice si de comunicatii integrate 70

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brasov poate fi descarcata  aici.

Calendarul admiterii poate fi descarcat  aici.

Lista actelor necesare inscrierii poate fi consultata  aici.

Programul de inscriere la concursul de Admitere poate fi descarcat  aici.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de Admitere este de 150 lei.

Cuantumul taxei de scolarizare pentru locurile cu taxa pentru anul 2017-2018 este de 2800 lei.

CRITERII DE ADMITERE MASTER 2017

Examen de admitere

Examen oral compus din 2 probe:

 • Proba 1 - evaluarea cunostintelor de specialitate (din tematica afisata)
 • Proba 2 - evaluarea planului de dezvoltare personala

Tematica si bibliografie:

Nota la examen se calculeaza astfel:

 • 50% nota obtinuta la Proba 1
 • 50% nota obtinuta la Proba 2

Media de concurs (conditii de ierarhizare) se calculeaza astfel:

 • 50% nota obtinuta la examenul oral
 • 50% media examenului de Diploma/Licenta

Ierarhizare candidatilor se va face dupa medie si optiune – in aceasta ordine.

Criteriul de departajare la medii egale:

 • Criteriul 1 - Nota obtinuta la examenul oral
 • Criteriul 2 - Nota obtinuta la Proba 2 la examenul de Diploma/Licenta (nota obtinuta la sustinerea proiectului de Diploma/Licenta)