Tabere 2016

TABERE DE VARA 2016

Cererile pentru repartizarea unui loc in taberele studentesti se depun la secretariatul facultatii in perioada 10 - 22 mai 2016. Formularul tip de cerere ( Anexa 4) se primeste de la secretariatul facultății sau se descarcă de pe site-ul facultatii.

Programul repartizarii locurilor este conform  Metodologiei de repartizare a locurilor in taberele studentesti 2016
si  Calendarului tabere 2016.

Documente:


* Actualizare 26.05.2016


* Actualizare 31.05.2016

Comisia de selectie a studentilor beneficiari ai locurilor in tabere studentesti este formata din:

  1. Conf. univ. dr. ing. Carmen GERIGAN, Decan Facultate IESC
  2. Conf. univ. dr. ing. Delia UNGUREANU, Prodecan Facultate IESC
  3. Stud. Alexandru FARCAS, membru ASUT
Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în tabere studenţeşti se intruneste in data de 8 iunie, ora 13 la decanatul facultatii pentru a analiza cererile depuse.

* Actualizare 12.06.2016

 Proces verbal alocare locuri in tabere


* Actualizare 23.06.2016

Luni, 27.06.2016, ora 14, sala N I 1, comisia de selectie se întâlneste cu beneficiarii de tabere pentru a alege locurile (perioada si locația) in tabere. Studenții vor avea asupra lor CI (original si copie) si Carnet de student vizat (original si copie).

 Repartizare locuri - locatii