Eco-Design de Mobilier si Restaurare

Domeniul fundamental - Stiinte Ingineresti
Domeniul de masterat - Inginerie Forestiera

Scopul acestui program de studiu este de a asigura deprinderi si competente pentru o cariera profesional-vocationala, respectiv de cercetare stiintifica in domeniul eco-designului si restaurarii produselor din lemn si pe baza de lemn, tintind atat spre dezvoltarea de produse si tehnologii eco-inovative, cat si spre stabilirea unui sistem de inovare specific tranzitiei de la societatea bazata pe resurse la societatea bazata pe cunoastere, situatie care caracterizeaza ansamblul sectorului forestier din Romania.

Programul de masterat propus aprofundeaza studiile de la programul de licenta Ingineria si Designul Produselor Finite din Lemn si dezvolta capacitatile de cercetare stiintifica, constituind o baza pregatitoare obligatorie pentru doctoratul in domeniul Ingineriei Forestiere.

Traseele de specializare propuse au fost definite pornind de la cerintele concrete ale sectorului mentionat. Dupa parcurgerea unui trunchi comun de discipline, traseele se prezinta astfel:
Traseul de specializare 1- Design de mobilier si ambient
Traseul de specializare 2 - Conservare-restaurare mobilier
Traseul de specializare 3 - Noi tendinte in eco-design de mobilier si restaurare

Obiectivul general al programului de studii de master Eco-design de mobilier si restaurare este formarea de resurse umane inalt calificate, cu pregatire interdisciplinara, viziune de ansamblu si capacitate de sinteza in domeniul eco-conceptiei, eco-tehnologiilor si restaurarii mobilierului si a altor produse din lemn, destinate atat mediului economic cat si cercetarii de excelenta in domeniu, avand in vedere exigentele sustenabilitatii in sectorul forestier, cu componentele sale economice, ecologice si social-culturale.

Programul de masterat Eco-design de mobilier si restaurare preia si valorizeaza competentele dobandite prin absolvirea programului de studii de licenta Ingineria produselor finite din lemn si le orienteaza spre o relatie structurala cu mediul socio-profesional, dezvoltand competentele fundamentale de creare si manuire a instrumentelor pluridisciplinare, precum si de comunicare interactiva prin utilizarea corecta a cunostintelor fundamentale si de specialitate dobandite. 

Descriere program

 inapoi