EXAMENE

Examenul la Rezistenta Materialelor I si II - grupele 1433 si 1434 - se sustine cu Doamna prof. dr. ing. Cerbu Camelia si Dl. prof. dr.
ing. Bit Cornel se sustine joi - 22.09.2016 si luni - 26.09.2016 - ora 11,00 CP8.
Pot participa doar studentii care nu au fost la examen in datele de 15 si 16.09.2016.

Planificare reexaminari în Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.I

Planificare reexaminari Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.II

Planificare reexaminari în Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.III

Planificare reexaminari în Sesiunea de TOAMNA 2016 - FR

Planificarea examenelor în Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.I

Planificarea examenelor în Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.II

Planificarea examenelor în Sesiunea de TOAMNA 2016 - Vol.III

Planificarea examenelor în Sesiunea de TOAMNA 2016 - FR

 Colocviu practică:

Colocviul de practica pentru anul II si III de la AUTOVEHICULE RUTIERE 
- FRECVENTA REDUSA se tine in data de 24.09.2016, ora 13.00 in MA.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.

Colocviul de practica pentru anul II si III de la AUTOVEHICULE RUTIERE - ZI 
si INGINERIA TRANSPORTURILOR se tine LUNI - in data de 26.09.2016 -
ora 9,00 in Marele Amfiteatru.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.

Colocviul de practica pentru anul II și III de la INGINERIE MECANICA
- FRECVENTA REDUSA - se tine SAMBATA - in data de 24.09.2016 - ora
12,00 in CP11.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.

Transport gratuit pentru studenti, in vederea participarii la vot (11 dec. 2016)

Studenții pot beneficia de transport gratuit în vederea participării la vot, conformart.1 și 2. a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/2016 privind instituirea cadruluilegal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerileparlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţiidin România, publicată în MO nr.978/6.12.2016Taxe pentru studentii repetenti (click pt. a descarca fisierul)CONTURI email pt. studenti:

În atenția studenților din anul 1:

Numele contului instituțional de forma
<nume>@student.unitbv.ro
prin care aveți acces la serviciile IT ale universității v-a fost transmis individual pe email-ul declarat la admitere. 
Pentru a vă stabili parola, veți urma procedura descrisă în acel mesaj.
Biroul IT: www.unitbv.ro/it

Mobilitati ERASMUS+ pentru studenti:

Studentii interesati sa beneficieze de o mobilitate Erasmus+ de studiu sau de practica sunt invitati pe data de 5.12.2016, la ora 16, in sala HII6 la o prezentare a programului Erasmus+, eveniment organizat in cadrul Saptamanii Erasmus+ in Universitatea Transilvania din Brasov.


Burse FISITA

Membru SIAR Junior


Tutori, pe ani de studii, la specializarile coordonate de departamentul DATR.


Referat de exmatriculare pentru neplata taxei de scolarizare.


Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017, pentru studentii Facultatii de Inginerie Mecanica, Învăţământ cu Frecvenţă, va avea loc în 3 Octombrie 2016, ora 8:30, în Marele Amfiteatru (corpul N, sala MA).


Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017, pentru studentii Facultatii de Inginerie Mecanica, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, va avea loc în 8 Octombrie 2016, ora 10:00, în Marele Amfiteatru (corpul N, sala MA).ANUNT    IMPORTANT

STUDENTII CARE NUINDEPLINESC CONDITIA SA TREACA IN AN SUPERIOR SI INDEPLINESC CONDITIA SA REPETE ANUL, TREBUIE SA DEPUNA CERERE DEREPETARE LA SECRETARIAT.

TERMEN DEPUNERECERERI DE REPETARE - 27.09.2016


Propunerea de exmatriculare a studentilor cu taxa care nu au platit taxa integrala pentru anul universitar 2015 2016


În atenţia absolvenţilor care au promovat examenul de Diploma în iulie 2015: 

SUPLIMENTELE LA DIPLOMA se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi, între orele 13,00 şi 15,00, de luni până joi.

Studentii care urmeaza cursurile de master sunt obligati sa aduca la secretariat - Diploma de bacalaureat, Diploma de inginer si Suplimentul la diploma de inginer - in original si copie legalizata,  pana la data de 30.09.2016,  in caz contrar vor fi declarati studenti cu TAXA.
DreamSpark Microsoft - Licente software pentru studenti si cadrele didactice

Universitatea a achizitionat accesul la pachetele de software disponibile prin programul DreamSpark Microsoft.

Studentii, cadrele didactice si cercetatorii vor putea instala pachetele de software pe calculatoarele personale, exclusiv pentru activitati didactice, conform termenilor si conditiilor programului.

Termeni si conditii pachet Standard (disponibil tuturor facultatilor) https://www.dreamspark.com/Institution/DS-EULA.aspx
Termeni si conditii pachet Premium (disponibil pentru 16 facultati; facultatile de Litere si Muzica nu pot avea acces la acest pachet) https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-EULA.aspx

Pentru inscrierea in acest program, va rugam sa accesati formularul de inregistrare disponibil pe portalul universitatii, la butonul Servicii IT>DreamSpark (http://portal.unitbv.ro/)

Dupa procesarea datelor, veti primi un e-mail cu detalii privind pasii de urmat pentru accesarea contului dvs. pe website-ul DreamSpark si descarcarea pachetelor de software.
Acest mesaj il veti primi la adresa dvs. de e-mail din domeniul @student.unitbv.ro / @unitbv.ro.

Daca intampinati dificultati, va rugam sa-i contactati pe colegii din cadrul Biroului de Retelistica si Informatizare, la adresa de e-mail dreamspark@unitbv.ro.Drive Your Future - Catalogul cu temele de stagiu Grup Renault Romania,  inca disponibile pentru anul 2016


Anunt important - decontare transport
Proiect de diplomă / Lucrare de disertaţie

2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017 pt. anul IV

Examenul de diploma, februarie 2017

Repartizarea studenţilor pt. proiectul de diplomă

Teme propuse pentru proiectul de diploma/ disertatieProiect de diplomă / disertaţie

2015-2016 

Planificarea sustinerii proiectului de diploma, AE, AR Zi

Planificarea sustinerii proiectului de diploma, AR FR

Planificarea sustinerii lucrarii de disertatie ATV

Planificarea sustinerii lucrarii de disertatie SRTIM

Planificarea sustinerii lucrarii de disertatie AM-FR

Planificarea probelor scrise si orale pt. absolventii 2015-2016

Examenul de disertatie , masterul Simulare si Testare in Ingineria Mecanica - joi 16.06.2016, ora 9,00.

Fişa lucrării de absolvire (proiect de diplomă/ disertaţie)

Comisiile pt. examenul de diploma/disertatie

Tematica pentru examenul de diploma AR, AE

Tematica pentru examenul de diploma ITT

Tematica pentru examenul de diploma AR-FR

Proiectul de diploma - Repartizarea studentilor la indrumatori

Teme propuse pt. proiecte de diploma/disertatie 2016 (arhiva .zip) 

Cerinte minimale si structura proiectului de diploma (ITT)

Instructiuni pentru elaborarea proiectului de diploma

Formulare pentru lucrarea de diplomă/disertatie (arhiva zip)


Datele de susținere a examenelor de diplomă și a lucrărilor de disertație pentru sesiunea februarie 2016 sunt următoarele:

- Examen scris AR, AE, ITT, AR-IFR – 8.02.2016, ora 8,00;
- Susținerea proiectului de diplomă - 9.02.2016, ora 8,00;
- Susținerealucrării de disertație ATV, SRTIM, VAD, AM – 10.02.2016, ora 8,00.

Anunt cu privire la examenul de disertatie/diploma 2016:
DOSAR de înscriere la examenul de diplomă/ disertaţie, Sesiunea IUNIE / IULIE 2016

Pentru înscrierea la examenul de diplomă/ disertaţie, absolvenţii trebuie să depună la secretariat următoarele acte:
- Certificat de naştere, în copie legalizată;
- Diplomă de bacalaureat - copie legalizata;
- Diploma de inginer şi suplimentul la diplomă - copie legalizata – pentru examenul de disertaţie;
- 2 fotografii color, recente, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică (nelucioasa);
- Cerere de înscriere;
- Chitanţa de plată a taxei de examen (pentru studenţii cu taxă);
- Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea proiectului de diplomă / disertatie;

Documentele vor fi depuse la secretariat într-un dosar de CARTON plic până la data de 31.05.2016.


Proiect de diplomă / Lucrare de disertaţie

2014-2015

Planificarea sustinerii proiectului de diploma

JOI 02.07.2015 se sustine proba scrisa a examenului de diploma la  programul de studiu INGINERIE MECANICA

Luni, 29.06.2015 se sustine proba scrisa a examenului de diploma: ora 8.00 - Marele Amfiteatru - AR FR + IT si la ora 11.30 AR zi + AE

Programarea sustinerii disertatiei, SRTIM

Programarea sustinerii disertatiei, AM-FR

SUSTINERE DISERTATIE:

MARTI -  16.06.2015 - IVPA + IMV + AM FR
MIERCURI - 17.06.2015 - ATV + SRTIM
VINERI - 19.06.2015 - STIM

Comisiile pentru examenul de diploma (vara 2015, iarna 2016)

Dosar pentru examenul de diploma/disertatie

Tematica pt. examenul de diplomă, AR+AE 2015

Tematica pt. examenul de diplomă, ITT 2015

Tematica pt. examenul de diplomă, AR-FR 2015

Repartizarea studentilor pt. proiectul de diploma (AR, AE, IT)

Repartizarea studentilor pt. proiectul de diploma, AR-FR

Teme de stagiu la Dacia-Renault

Structura proiectului de diploma (cerinte minimale)
TABERE


Anunţ

Comisia de tabera se întâlneste cu beneficiarii de tabere, miercuri
29.06.2016, ora 13,00 la DECANAT, etaj I.
Aceștia din urmă, în ordinea de pe listele finale, pot alege una
dintre locațiile disponibile.
Studenții vor avea asupra lor CI si Carnet de student vizat (original
si copie). Comisia va completa împreună cu studenții beneficiari,
Anexa nr. 3


Repartizare locuri - perioade

Proces Verbal de selectie a beneficiarilor taberelor

Comisia pentru atribuirea locurilor în tabere

Ierarhizare inscrisi tabere - vara 2016

Metodologia de repartizare a locurilor - 2016

Repartizarea locurilor în tabere - 2016

Calendar tabere - 2016