Avizier

Taxe de scolarizare pentru studentii PDS 2017-2018 


Cazare în camine, faza a III-a

Cazare în camine, faza a II-aStudentii de la forma de invatamant cu frecventa, care doresc sa beneficieze de facilitatile pentru transport local prevazute in Protocolul de colaborare dintre Universitate si Municipiul Brasov, au obligatia depunerii declaratiei privind acceptul comunicarii catre operatorul de transport a datelor cu caracter personal. Declaratia va fi depusa la facultate, pana cel tarziu la data de 16.10.2017,conform Anexei 4.

Descarcare declaratieDeschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 va avea loc în 2 octombrie 2017, ora 9, în Marele Amfiteatru (sala MA, corpul N).

Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018, pentru specializările cu Frecvenţă Redusă (IFR)  va avea loc în 7 octombrie 2017, ora 9, în Marele Amfiteatru (sala MA, corpul N).


Anunţ ref. la Repetarea anului


Propunere de exmatriculare pentru neplata taxei...Absolventii promotiei 2016, licenta,  sunt invitați la secretariatul Facultății pentru a-și ridica diploma de licenta , zilnic intre 12 -15 si incepand cu luna august , zilnic intre 9 - 13.
Studentii anului I de MASTER (2016 - 2017) care nu au depus diploma de inginer in original,  sunt obligati sa aduca la secretariat pana la data de 20.09.2017, diploma de inginer in orginal, in caz contrar vor deveni studenti cu taxa.


Programul casieriilor

Date privind achitarea primei transe a taxei de scolarizare prin OPPropuneri de exmatriculare pentru neplata taxei de scolarizare


URGENT - Plata scolarizare an 2016 -2017 - Exmatriculari


Procedura de obţinere a accesului la platforma eLearning pt. absolventii ID-IFRBURSA DE EXCELENȚĂ TRANSILVANIA

In conformitate cu Regulamentul de burse si alte forme de sprijin material (RBSM), Universitatea Transilvania din Brasov va acorda pe baza de competitie de dosare, Bursa de Excelenta Transilvania - editia 2017, in valoare de 3.000 de lei. Aceasta bursa se acorda din veniturile proprii ale universitatii, unei singure persoane, student la ciclul de licenta sau master. Desfasurarea competitiei presupune urmatorul calendar:

a. 02 - 12.06.2017 - depunerea dosarelor conform Anexei 1 - pct.10 si Anexei 4 din RBSM la Prorectoratul cu studentii si legatura cu mediul economic si socio-cultural, camera 107, Rectorat;

b. 14 -16.06.2017 - analiza dosarelor de catre comisia de burse pe universitate;

c. 19.06.2017 - anuntarea rezultatelor;

d. 23.06.2017 - premierea festiva in cadrul Galei sefilor de promotie.


Programul EURO 200 - ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare de către studenţi

Adresa MEN

Derulare program EURO 200 in 2017


Premiere - cei mai buni studenti
CONTURI email pt. studenti:
În atenția studenților din anul 1:

Numele contului instituțional de forma
<nume>@student.unitbv.ro
prin care aveți acces la serviciile IT ale universității v-a fost transmis individual pe email-ul declarat la admitere. 
Pentru a vă stabili parola, veți urma procedura descrisă în acel mesaj.
Biroul IT: www.unitbv.ro/it

Burse FISITA

Membru SIAR Junior


Tutori, pe ani de studii, la specializarile coordonate de departamentul DATR.Drive Your Future - Catalogul cu temele de stagiu Grup Renault Romania,  inca disponibile pentru anul 2016