Colocviu practică:

Colocviul de practica pentru anul II si III de la AUTOVEHICULE RUTIERE
- FRECVENTA REDUSA se tine in data de 24.09.2016, ora 13.00 in MA.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.

Colocviul de practica pentru anul II si III de la AUTOVEHICULE RUTIERE - ZI 
si INGINERIA TRANSPORTURILOR se tine LUNI - in data de 26.09.2016 -
ora 9,00 in Marele Amfiteatru.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.

Colocviul de practica pentru anul II și III de la INGINERIE MECANICA
- FRECVENTA REDUSA - se tine SAMBATA - in data de 24.09.2016 - ora
12,00 in CP11.
Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.Caietul de practică

Documente:

Cerere pentru practică

Coordonatorii activităţii de practică:

  • Coordonator pe facultate :Prodecan studenti - Prof.D. Nicoara
  • Coordonator anul II AR,AE, ITT - Prof. dr. ing. Natalia Filip 
  • Coordonator anul III AR,AE, ITT Prof. dr. ing. Nicolae Turea
  • Coordonator anul II si anul III AR-FR  S.l.dr.ing. Daniel Trusca
  • Coordonator anul II si III IM - Conf.dr.ing. M. Ulea
  • Coordonator anul II si anul III IM-FR  Conf.dr.ing. Luminita Scutaru