Adrian LĂCĂTUȘ

Conferențiar universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatură comparată
 • Teoria culturii
 • Antropologia culturii
 • Teoria literaturii
 • Retorica imaginii
a.lacatus@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Născut în 1975, la Brașov. A studiat literele la Brașov și Cluj.
 • Este organizator al Colocviului Național Universitar de Literatură Română Contemporană de la Brașov, al Bienalei de Poezie Contemporană Europeană de la Brașov și director al Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura modernă și contemporană
 • Studii culturale
 • Istoria ideilor
 • Cultura Europei centrale
 • Artă și politică
 • Publicații:
 • Experimentul literar în proza românească postbelică şi contemporană. O perspectivă cognitivă şi comparată, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013. ISBN 973-167-187-0
 • Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2009. ISBN 978-973-598-478-6. - premiul Asociației de Literatură Generală și Comparată din România pentru cea mai bună carte de literatură comparată a anului 2009
 • Urmuz, (monografie), Editura Aula, Braşov, 2002. ISBN 973-8206-73-1

Rodica ILIE

Profesor universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatură comparată
 • Teoria culturii
 • Antropologia culturii
 • Teoria literaturii
 • Retorica imaginii
rodicailie@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Teoria Literaturii
 • Literatura Comparată
 • Teoria şi poetica avangardei
 • Imagologia
 • Retorica imaginii
 • Publicații:
 • Revoluţia codurilor culturale, identitate şi spirit european în literatura română a secolului XX, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013
 • Fernando Pessoa – poetică şi autenticitate, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011
 • Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008
 • Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2007, premiată de ALGCR
 • Emil Brumaru – monografie, Editura Aula, 2003, Braşov, nominalizată în 2004 la premiile revistei „România literară”
 • Modele teoretice aplicate în antropologia culturală, Braşov: Ed. Universităţii Transilvania, 2014, ISBN 978-606-19-0373-3, 190 pag
 • Teoria literaturii: o practică a conceptelor teoriei literaturii, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 2008
 • Elemente de teorie a literaturii, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2005
 • Coautor 2012 – vol dedicat operei prozatorului, teoreticianului şi eseistului Gheorghe Crăciun, în curs de apariţie la Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, cap. „Gheorghe Crăciun - Vocaţia scrisului şi limitele teoriei literaturii”

Gabriela CHEFNEUX

Profesor universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză contemporană (sintaxă)
 • Introducere în studii culturale
 • Discursul presei americane
 • Metode de cercetare
gabriela.chefneux@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultăţii de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti, specializarea engleză – persană (1980)
 • Master in Education, Univesitatea din Manchester (2001)
 • Doctor în filologie – Universitatea AL.I. Cuza Iaşi conducători ştiinţifici prof. dr. Grigore Vereş, prof. dr. Ştefan Avădanei (1998)
 • Conducător de doctorat în domeniul Filologie la Şcoala doctorală interdisciplinară a Universităţii Transilvania din Braşov (2016)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Feminism
 • Discurs mass media
 • Discurs instituțional
 • Publicații:
 • Feminist Attitudes of the English Fiction from 1780 to 1820. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2001
 • Elements of Morpho-Syntax, Piteşti: Editura Paralela 45, 2001 (coautor)
 • Representation of Women in English and Romanian Tabloids. Ȋn 10th Conference on British and American Studies – Crossing Borders, Approaches to the Contemporary Multicultural Discourse. Burada, Marinela şi Tatu, Oana (eds.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2013
 • Coposescu, Liliana şi Chefneux, Gabriela (eds.). 2008. Institutional Talk and Intercultural Communication in Multinational Companies – Corpus of Spoken Interactions in English. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2008
 • Women Managers in Meetings – Ways of Expressing Power. Ȋn Bulletin of the Transilvania University of Braşov 8 (57), Series IV Philology and Cultural Studies: 5-18, 2015

Ovidiu MOCEANU

Profesor universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatură onirică
 • Literatură creștină
 • Fenomenologia interculturalităţii în literatura onirică
 • Proza scurtă românească
omoceanu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Prozator, eseist, critic literar. Studii universitare în filologie la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi în teologie la Universitatea „Lucian Blaga”, doctorat în filologie
 • Preot, profesor universitar doctor la Universitatea Transilvania, coordonator de doctorat 
 • Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Braşov, din 1990.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatură română
 • Teologie
 • Publicații:
 • Tratatul despre vis, 2012
 • Disciplina lecturii, 2010
 • Cuvinte şi cărţi, Ed. Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2006
 • Teologie şi filologie. Andrei Şaguna vs. Ion Heliade Rădulescu, “Paralela 45”, Piteşti, 2003 (Colecţia “Cartea religioasă”, seria “Destin”)
 • Literatura română la începutul secolului al XX-lea (1900-1918). Reviste, curente şi direcţii literare. Editura Universităţii “Transilvania”, Braşov, 2002
 • Sensuri fundamentale, “Paralela 45”, Piteşti, 2001 (Colecţia “Cartea religioasă”, sertia “Studii teologice”
 • Visul şi literatura, Ediţia a doua, “Paralela 45”, Piteşti, 2002, Colecţia „Deschideri”, seria “Literatură comparată”
 • Visul şi Împărăţia. O teologie a visului. Cu o prefaţă de Preot Ioan Bizău, “Antim”, Cluj, 1998
 • Experienţa lecturii. “Aula”, Braşov, 1997

Virgil PODOABĂ

Profesor universitar doctor

 • Cursuri predate:
virgil.podoaba@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:

Carmen Elisabeth PUCHIANU

Profesor universitar doctor habil.

 • Cursuri predate:
 • Literatură germană
 • Scriere creatoare
c.e.puchianu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Germanice, Universitatea din Bucureşti. Specializarea engleză-germană
 • Doctor in filologie (domeniul germanistică – literatura secolului 20, Thomas Mann) la Universitatea din Bucureşti (2004). Abilitare cu teza Literatur als Performance (2016)
 • Membră a Societăţii Germaniştilor din România (Preşedinte executiv din 2014) si a Uniunii Scriitorilor din România
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura germană modernă şi postmodernă
 • Literatura de expresie germană din România
 • Scriere creatoare
 • Teatrologie şi studii performative
 • Publicații:
 • Roter Strick und schwarze Folie. Postmoderne Theateradaptionen auf den Leib geschrieben. Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2016, ISBN 978-606-19-0726-7
 • Der Splitter im Auge. Bemerkungen zur Interpretation zu einigen Erzählwerken von Thomas Mann. Passau: Karl Stutz, 2006. ISBN 3-88849-199-1
 • Literatur im Streiflicht. Germanistische Aufsätze, Rezensionen, Würdigungen. Brasov: Aldus, 2009, ISBN 978-973-7822-48-2
 • Das Schulspiel im Deutschunterricht und außerhalb desselben. Methodisch-didaktische Erwägungen. Ein Handbuch für Deutschlehrer. Brasov: Aldus 1996.ISBN 973-97168-7-3
 • Thomas Mann als schriftstellerisches Vorbild für Joachim Wittstock. Zu Wittstocks Erzählkunst am Beispiel seines Romans Die uns angebotene Welt. În: Transylvanian Review. Vol. XVIII, Nr. 1, Spring 2009, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, pag.84-99.

Ioana Paula ARMĂSAR

Conferențiar universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba franceză de specialitate
 • Comunicare de afaceri în limba franceză
 • Corespondență comercială în limba franceză
armasar@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licențiată în filologie (specializarea Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză) Universitatea Transilvania din Brașov (1996)
 • Doctor în filologie (2005)
 • Membră a S.A.I.T. Paris, ALGCR, ARDUF
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Didactica predării limbilor străine
 • Literatură comparată
 • Stereotipuri, mentalități
 • Publicații:
 • Français des Sciences Economiques, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
 • Blue Portrayals (of men and women) in Gheorghe Crăciun's Femei Albastre, Conference Studies on Literature. Discourse and Multicultural Dialogue. Language and Discourse, Ed. Arhipelag XXI, Târgu Mureș, 2013, ISI Proceedings
 • Quelques types d'exercices dans le cours de F.L.E., Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol. 6 (55), Series IV: Philology and Cultural Studies , no.2/ 2013
 • Motivational Issues Related to the Business Foreign Language Class in Higher Education, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol. 7(56), Series V: Economic Sciences, no.1/2014
 • Extralinguistic competences and skills of the foreign language class, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol. 8 (57), Series V: Economic Sciences, no.2/2015
 • Le «héros» en Roumanie avant et après 1989, în vol. Conferinței Internaționale de Literatură Comparată și Studii Culturale: Narratives of the Present in Post-Totalitarian Societies, Braşov, Ed. Universității Transilvania, Brașov, 2015

Mihai IGNAT

Conferențiar universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatura românească interbelică
 • Literatura românească postbelică
 • Scriere creativă în dramaturgie
 • Onomastica în romanul românesc
ignat.m@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiat al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti (specializarea română – latină), 1995
 • Master în „Literatura română contemporană”, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1997.
 • Doctor în filologie, Universitatea Bucureşti, 2004, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Nicolae Manolescu
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Proză şi teatru românesc interbelice, postbelice şi contemporane
 • Scrierea creativă în dramaturgie
 • Onomastica în texte literare
 • Literatura şi filmul
 • Publicații:
 • Onomastica în romanul românesc, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 2009
 • Şase prozatori în căutarea unui cititor, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
 • Lecturile imaginii, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013
 • O istorie antroponimică a romanului românesc, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 2016

Ruxandra IVĂNCESCU

Conferențiar universitar doctor

 • Cursuri predate:
ruxandra.ivancescu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:

Carmen Elena ANTONARU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză pentru ingineri
 • Gramatica practică a limbii engleze
@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Filologie, Universitatea din București (1996)
 • Doctor în Filologie la Universitatea din București (titlu obținut în anul 2009)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Limbaje tehnice
 • Comunicare interculturală
 • Publicații:
 • ANTONARU, Carmen. Dragoș Protopopescu un fenomen englez, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2013
 • ANTONARU, Carmen, Miloșan Ion. Study about some isothermal heat treatments applied for obtaining the dual-phase structure, revista Metalurgia International, ISI. www.isinet.com; litera m, poziția 400, 2009
 • Radu, Lucian, Milotoiu, C., Sasu, L., ANTONARU, C., Andrei, M., Farcaş, A., Popa, R. şi Ion, M. Gramatica Practică a Limbii Engleze (Morfologie). Braşov: Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2005; ISBN 973-635-617-5, (pp 91- 102).
 • ANTONARU, Carmen. The translator - a disposition of constellation, Tîrgu Mureș, Conferința internațională LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE -, 2014
 • ANTONARU, Carmen. The difficulties in teaching and technical English Language. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 12(47) (2005); ISSN 2066-768X (Print), 2066-7698 (CD-ROM);
 • ANTONARU, Carmen. The Shakespearean Miracle Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 2(51) (2009); ISSN 2066-768X (Print), 2066-7698 (CD-ROM),
 • ANTONARU, Carmen. English lyricism or towards the Internationalisation of Poetry, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 5(54) No. 1 (2011); ISSN 2066-7698 (CD-ROM)
 • ANTONARU, Carmen. Idioms through Metaphor Conference on British and American Studies, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Martie 2005: ISSN 1844-7481
 • ANTONARU, Carmen. Melville’s Symbolic Vision in Moby Dick Conference on British and American Studies, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Martie 2006: ISSN 1844-7481

Anca BĂDULESCU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
badulescu.anca@yahoo.com
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:

Virgil BORCAN

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Teoria traducerii
 • Civilizație franceză
 • Naratologie
 • Literatură franceză
 • Literaturi francofone
 • Poemul în proză
 • Nuvela fantastică
virgil.borcan@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolvent al Facultății de limbi și literaturi străine, Universitatea din București, specializarea franceză-română, 1994
 • Master în literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, 1995
 • Doctor în filologie (distincția magna cum laude), Universitatea din Craiova, 2008
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Naratologie
 • Poetică și teorie literară
 • Literatură franceză
 • Publicații:
 • La Typologie discursive du poème en prose français, Cluj, Ed. Casa cărții de știință, 2015 (teză de doctorat)
 • Punct și virgulă (eseuri), Brașov Ed. Lux libris, 2013 (ediția a doua 2015)-Premiul Uniunii Scriitorilor din Brașov pentru debut în eseu, critică și istorie literară pe anul 2013
 • Dicţionar francez-român/ român-francez, colectiv, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Braşov, Ed. Aula, 2006
 • Franceza de nota 10, în colaborare cu Valentina Borcan, Braşov, Ed. Aula, Brașov, 1999

Ileana BOTESCU-SIREŢEANU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Filmul American
 • Cultură Vizuală
 • Concepte culturale
 • Retorica discursului american
 • Literatura contemporană anglo-americană
 • Identități culturale
ileana.botescu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, specializarea engleză-franceză, 2000
 • Absolventă a Masteratului de Literaturi de expresie engleză în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, 2001
 • Doctor în filologie a Universității București, 2010, cu o teză despre reprezentări de gen în proza feminină contemporană britanică
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Studii culturale
 • Cultura vizuală
 • Literatura contemporană anglo-americană
 • Discurs de gen
 • Publicații:
 • Themes in the Contemporary British Novel by Women, Iasi: ed. LUMEN, 2007, ISBN978-973-1703-49-7 (133 pagini)
 • The Fiction of Angela Carter and Jeanette Winterson: A Narratological Approach, Iasi: LUMEN, 2008, ISBN 978-973-166-018-9 (132 pagini)
 • Narrating the Difference: The Fiction of Angela Carter and Jeanette Winterson, Saarbrucken: Lap-Lambert Academic Publishing, 2013
 • The Chronotope of Fairy-Tales and Myths: Jeanette Winterson’s Return to Illo Tempore and to Neverland în The Critic’s Light, ed. Lidia Vianu, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-737-339-7,pp. 245-258
 • The Rhetoric of both/and in Angela Carter’s Vampire Fiction: from Fairy-Tales to Shakespeare în The Critic’s Dilemma, ed. Lidia Vianu, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-737-330-4, pp. 39-56

Romulus BUCUR

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Introducere în poezia modernă
 • Traducere literară
 • Scriere creatoare
 • Avangardă şi experiment în poezia secolului XX
r.bucur@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Universitatea din Bucureşti, Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (1980)
 • Doctorat Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2009 (Imaginea de sine a evreului român: Mihail Sebastian şi N. Steinhardt)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Poezie modernă
 • Probleme ale avangardei artistice
 • Imagologie
 • Literatura de călătorie
 • Teoria şi practica traducerii literare
 • Publicații:
 • Glose, Bucureşti, Tracus Arte, 2017, ISBN 978-606-664-774-8
 • OPVS CAEMENTICIVM, Braşov, editura Universităţii “Transilvania”, 2015, ISBN 978-606-19-0694-9
 • Imaginea de sine a evreului român: Mihail Sebastian şi N. Steinhardt, Braşov, editura Universităţii “Transilvania”, 2013; ISBN 978-606-19-0338-2
 • Towards a Multimedia Poetry, Bulletin of the Transilvania University of Braşov - Series IV: Philology and Cultural Studies, vol. 3 (52), 2010, pp. 17-20
 • Poeţi optzecişti (şi nu numai) în anii ’90, Piteşti-Braşov-Cluj-Napoca, ed. Paralela 45 2000; ISBN 973-593-269-5
 • The Philosophy of Composition Revisited, Bulletin of the Transilvania University of Brasov - Series IV: Philology and Cultural Studies, vol. 2 (51), 2009, pp. 25-28
 • Red Mandarins’ Flight to China, în Rodica Ilie, Adrian Lăcătuş, Andrei Bodiu, (eds.), Literature in Totalitarian Regimes. Confrontation, Autonomy, Survival, Braşov, editura Universităţii Transilvania, 2011, pp. 235-247; ISBN 978-973-598-987-3

Adina CÂMPU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba Engleză ca limbă străină
 • Engleza pentru scopuri specifice
 • Utopiile Americii
adina.campu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licențiată în Filologie, specializarea Limbă și Literatură Engleză – Limbă și Literatură Franceză, Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania, Brașov
 • Masterat în specializarea Teoria și Practica Traducerii, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (2001-2003)
 • Doctorat în filologie, specializarea Literatură Engleză, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea Lucian Blaga Sibiu (2005-2009)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatură postcolonială
 • Terminologie specifică în limba engleză
 • Teoria culturii
 • Publicații:
 • CÂMPU, Adina. Constructions of Identity in Postcolonial Literature - Chinua Achebe and Diran Adebayo. Sibiu: Editura Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2012; ISBN 978-606-12-0393-2, (190pp)
 • CÂMPU, Adina. Representations of Cultural Identity in Postcolonial Writings - An Analysis of the Novels of Rohinton Mistry and Diran Adebayo. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2013; ISBN 978-659-43748-9, (243pp)

Nicoleta CERNEA

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Franceză tehnică
 • Franceză economică
 • Franceză juridică
nicoleta.cernea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licențiată în filologie (specializarea Limba și literatura română – limba și literatura franceză), Universitatea Transilvania din Brașov (1998)
 • Master de Literatură română contemporană la Universitatea din București (1999)
 • Doctor în Filologie (Literatură română) – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2010), conducător științific: prof. univ. dr. Ion Pop
 • Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România pentru monografia Ioan Groșan (2002)
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din România
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura română contemporană
 • Analiza discursului
 • Publicații:
 • Ioan Groşan (monografie critică), Editura Aula, Colecţia Canon, Braşov, 2001.
 • Lovinescianism director și călinescianism stilistic în critica lui Ion Negoițescu, în rev.Transilvania, nr. 3-4/2011.
 • Cornel Regman - criticul de a doua zi, în rev. Transilvania, nr. 3/2012.
 • Gheorghe Grigurcu - conceptul critic, în rev. Transilvania, nr. 8/2012.
 • Ion Pop și „vocile inconfundabile“ ale poeziei, în rev. Transilvania, nr. 4/2013.

Delia COTÂRLEA

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Comunicare interculturală şi limbajul mass-media
 • Interculturalitate în literatura contemporană. austriacă și germană - literatura migranților
 • Spații interculturale - Toposuri în literatura de expresie germană din România
 • Fenomenologia interculturalităţii
delia.cotarlea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • 1999-2005 – preparator la Catedra de Germanistică a Facultăţii de Litere şi Arte a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
 • Începând cu anul 2005 cadru asociat la Catedra de Limbi și Literaturi Străine a Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov.
 • 2001-2003 – bursieră în cadrul Colegiului de Doctoranzi Est-Vest la Institutul pentru Studii despre Germania, Universitatea din Bochum
 • 2007 – susţinerea tezei de doctorat Actul poetic sub dictatura. Poezia lui Anemone Latzina. Încercare monografică
 • Din 2012 lector dr. în cadrul Departamentul de Literatură și Studii Culturale al Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov.
 • Mai 2014 - Profesor invitat la Universitatea din Passau / susţinerea cursului Rumäniendeutsche Literatur im Wandel.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura de expresie germană din România, Literatura migranţilor din Germania, Austria şi Elveţia, Spaţiul în literatură, Jurnalism cultural
 • Publicații:
 • Schreiben unter der Diktatur. Die Lyrik von Anemone Latzina. Monographischer Versuch. Frankfurt am Main: Peter Lang 2008, 305 p., ISBN 978-3-631-57022-7
 • Die Bedeutung des Friedhofs als reale und literarische Topografie. In: Authentizität, Varietät oder Verballhornung. Kronstädter Beiträge zur Germanistik. Neue Folge. Heft 3. Hg. von Carmen Elisabeth Puchianu. Passau 2014, p. 69-86
 • Radikale Alterität am Beispiel abnormer Figuren. In: Norm und Abnorm in der deutschen Sprache und Literatur. Kronstädter Beiträge zur Germanistik. Neue Folge. Heft 2. Hg. von Carmen E. Puchianu. Passau 2013, p. 27-36

Robert ELEKES

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Introducere în știința literaturii (G)
 • Literatura germană, genul liric
 • Discursuri narative în literatură și film
 • CPG Traduceri
 • CPG: Redactare de texte specializate
@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Lect. univ. dr. Robert G. Elekes a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov în 2008. În 2012 a primit titlul de doctor de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pentru o lucrare despre literatura de expresie germană din România în perioada comunismului scrisă în cadrul unei burse doctorale POS DRU. În 2011 a beneficiat de bursa de cercetare a Institutului pentru Cultura și Istoria Germană din Europa de Sud-Est din München.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura de expresie germană din România, Literatura și teoria literară postmodernă, Rezistența prin cultură, Relația dintre literatura și filozofia secolului 20
 • Publicații:
 • Kleinschreibungen. Literatur, Gesellschaft, Emanzipation. Editura Universității Transilvania. 2016
 • Elekes, Robert G.: Feministische Epistemologie und ihre literaturwissenschaftliche Anwendung. Ȋn: Pălimariu, Ana-Maria; Berger, Elisabeth (Ed.): Konstruktionen von Weiblichkeit in derdeutschen Literatur. Konstanz: Hartung-Gore 2009. P. 71-81
 • Elekes, Robert G.: Die Freiheit des Sisyphos: Diskursive Mechanismen der Emanzipation und Legitimierung im Kontext der rumäniendeutschen Literatur seit 1972. Ȋn: Mariana-Virginia Lăzărescu (Ed.): Deutsch als Fremd-und Muttersprache im mitteleuropäischen Raum. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin. P. 77-86
 • Elekes, Robert G.: „Schibboleth“. Kennwörter in den Schriften von Celan, Heidegger und Derrida. .Ȋn: Puchianu, Carmen Elisabeth (Ed.): KBG Nr. 3. Authentizität, Varietät oder Verballhornung. Germanistische Streifzüge durch Literatur, Kultur und Sprache im globalisierten Raum. Passau: Stutz 2014. P. 59-68
 • Elekes, Robert G.: Exit through the Desert: The Poetics of Reduction in Celan, Heidegger and Derrida. Ȋn: Bodiu, Andrei et al. (Ed.): Alternative Modernities in Europe. Cluj Napoca: Casa Cărții de Ştiință 2013. P. 81-91

Alina FELEA

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Teoria literaturii
 • Globalizare și Modernizare
 • Teorii ale ficțiunii
 • Teorii ale argumentației
 • Hermeneutică literară
 • Poetica romanului
@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Doctor în Litere cu o teză despre Radu Stanca susţinută în anul 2002 la Facultatea de Litere a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi, a devenit lector în același an.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:
 • Preocupată de discipline care se subsumează teoriei literare, este autoarea cărților Radu Stanca. Elemente ale unei biografii interioare (2004) și Poetică, retorică și istorie literară (2015), dar și a mai multor studii și articole axate în principal pe domeniul teoriilor ficțiunii.

Monica HĂRȘAN

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatura franceză premodernă
 • Literatura franceză a secolului XX
 • Literatura franceză a secolului XXI
 • Traducere orală
 • Traduceri din limbaje de specialitate
monica.harsan@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Litere, secția Franceză-Engleză. Doctorat: Obținerea diplomei de Doctor în Filologie în 2005, cu lucrarea: Mitul lui Orfeu în literatura contemporană: Jean Anouilh, Jean Cocteau și Tennessee Williams
 • Belgia, Universitatea din Liège, 1995; Franța, Universitatea ”Paul Sabatier” din Toulouse, 1996
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura și cultura franceză și francofonă; Literatură comparată; Limbaje de specialitate (domeniul Finanțe-Bănci); Tehnici de traducere simultană.
 • Publicații:
 • (2016): « Soumission » de Michel Houellebecq : Lever du croissant de lune sur les ruines de la France moderne. In: International Conference ”Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue”, (secțiunea ”Literatură”), Ed. ”Arhipelag XXI Press”, Tîrgu-Mureș, 2016. ISBN: 978-606-8624-03-7
 • (2015): Totalitarianism in and beyond Historical Context with Orwell and Ionesco. In: 11th Conference on British and American Studies: ”Embracing Multitudes of Meaning”, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, U.K. ISBN (10): 1-4438-7060-9; ISBN (13): 978-1-4438-7060-3. Indexat ISI Master Web of Science în 2015
 • (2014): Chapitre XIII : Bram Stoker et la genèse d’un stéréotype géoculturel : « la Transylvanie hantée », capitol în cartea cu titlul: L’Imaginaire géographique. Entre géographie, langue et littérature, Collection : « Spatialités » No.1/ 2014. Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Pau, France, 2014. ISBN 2-35311-060-6
 • (2014): From ‘Aurora’ to ‘Pandora’: Globalization and the End of Humanism in Michel Houellebecq’s Novels. In: “International Conference: Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives” (GIDNI 1 Section: Literature). Editura „Arhipelag XXI” Târgu-Mureş, 2014. ISBN 978-606-93691-3-5. Indexat ISI Master Web of Science în 2015
 • (2007): Dicţionar explicativ bilingv, francez-român, pentru Finanţe, Bănci, Contabilitate, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov, 2007. ISBN 978-973-635-993-4

Mihai ION

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză pentru domeniul tehnic
 • Morfo-sintaxa limbii engleze
mihai.ion@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiat în Filologie (Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză) la Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere (2001)
 • Master în Literatură şi comunicare la Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere (2005)
 • Doctor în Filologie la Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere (2013), cu teza: Literatura diasporei românești în spațiul cultural american, cond. șt. Prof. dr. Ovidiu Moceanu
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Didactica predării limbii engleze de specialitate (profil tehnic)
 • Literatura diasporei
 • Publicații:
 • Liminalitate şi exil. Literatura diasporei româneşti în spaţiul cultural american, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013
 • Gramatica practică a limbii engleze (Morfologie), coord. A. Barna şi L. Radu, Ed. Universităţii Transilvania Braşov, 2005 (cap. Conjunction, Preposition)
 • „Dosarul cu bârfe“ sau În căutarea comunismului pierdut, în „Revista Transilvania“, nr. 9/2013
 • Developing Oral Communication with Engineering Students, în „Bulletin of the Transilvania University of Braşov“, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol. 1 (50)/2008
 • Exiled Writer’s Linguistic Identity within the Context of Globalization, în „Communication Interculturelle et Littérature“, Partea a II-a: Istoria mentalităţilor, comunicare interculturală şi cultura media, nr. 2 (6) aprilie-mai-iunie/2010
 • Millenarianism and Liminality in Andrei Codrescu’s Messi@h, în „Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication“, vol. coord. de I. Boldea, Ed. Arhipelag XXI, Tîrgu-Mureş, 2015

Anca MAICAN

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză pentru afaceri
anca.maican@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, specializarea engleză - franceză (2000)
 • Doctor în filologie - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, conducător ştiinţific prof. dr. Mircea Tomuș (2012)
 • Membră a European Narratology Network
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Didactica predării limbilor străine pentru scopuri specifice
 • Limba engleză pentru afaceri
 • Literatura română în comunism
 • Publicații:
 • Tehnici narative şi aspecte ale subversivităţii la generaţia ’60: proza lui Alexandru Ivasiuc, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-606-17-0427-9, 334p
 • The Role of the Reader in the Construction of Subversive Messages in the Prose Fiction of the ‘60s, în volumul conferinţei internaţionale „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, editor Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, 2013, ISBN: 978-606-93590-3-7, pp. 752-760
 • Correlates of Anxiety Connected to English Language Learning with Economics Students (co-autor), Proceedings of the 7th International Conference on Business Excellence, Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0103-6, pp. 126-131
 • Teaching Business English Using a Lexical Approach: A Case Study, în Lucrările Conferinţei Naţionale „Diversitate cultural şi multilingvism”, Cluj-Napoca, 23-24 septembrie 2011, publicată în „Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes”, nr. 3/2011, ISSN 1454-8771, pp. 143-151
 • Enhancing Business Writing Skills in English for Economics Undergraduates, în „Bulletin of the Transilvania University of Brasov”, Series IV, 2010, ISSN 2066-768X, pp. 103-111
 • Teaching Business English: An Overview, în „Revista de Management şi Inginerie Economica”, Volume 7, Special Issue - Business Excellence no. 2, 2008, ISSN 1583-624X, pp. 78-84

Laura MANEA

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Cultura și civilizație germană
 • Literature for children and youth
 • Communication techniques
elena.manea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Litere din Brașov, Universitatea Transilvania, specializarea engleză-germană
 • Master în Studii Culturale Germane, Universitatea din București
 • Doctor în filologie la Universitatea Lucian-Blaga din Sibiu
 • Bursă de cercetare la “Institut für Kultur und Geschichte Südosteuropas”, Germania
 • Membru în Societatea Germaniștilor din România
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Cultura și civilizație germană
 • Literatura germană din România
 • Literatură pentru copii și tineret
 • Publicații:
 • Literarische Gruppierungen und ihre Funktion in der rumäniendeutschen Literatur nach 1945, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2012
 • Der Kronstädter Literaturkreis im Laufe seiner vier Jahrzehnte. În: Revista Transilvania Sibiu 2/2015
 • Die rumänischen Literaturzirkel im Kommunismus. Eine Bestandaufnahme. În: Literatura și societatea. Reprografia Universităţii Transilvania, Brașov, 2006

Georgeta MOARCĂS

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Literatura română
 • Literatura comparată
 • Literatura în totalitarism. Studii de caz
 • Inițiere în cercetare
 • Cultural Anthropology
getamoarcas@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Științe, secția Filologie, Universitatea Transilvania din Brașov, specializarea română-engleză (1998)
 • Master în Etnologie și antropologie culturală europeană, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2001)
 • Doctor în filologie Universitatea din București (2009)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura română în comunism
 • Poezie română modernă și contemporană
 • Cercetarea culturilor montane din zona munților Apalași (USA) și Carpați (România)
 • Publicații:
 • 2016: Despre Bacovia, poet expresionist. Schimbarea orizontului de așteptare și constituirea posterității creatoare, în vol. Modele, concepte și contexte ale istoriei literaturii române contemporane, Rodica Ilie, Dan Botezatu (coordonatori), Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2016, ISBN 978-606-19-0779-3, p. 347-373
 • 2013:Beyond the Self. Poetic Strategies Towards an Alternative Modernity, in vol. Alternative Modernities in Europe, Proceedings of the Alternative Modernities in Europe 2nd International Conference of Comparative Literature and Cultural Studies, Transilvania University of Brașov, June 7-8, 2013, eds. Andrei Bodiu, Rodica Ilie, Adrian Lăcătuș, Georgeta Moarcăs, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-17-0453-8, pp. 287-296
 • 2013: Literature in Totalitarian Regimes: Confrontation, Autonomy, Survival, with Cristian Pralea, in Slovo, vol. 25, no. 1 (2013), pp. 93-94, ISSN 0954-6839
 • 2013: Denouncing Social Utopia from Within: The Case of Dystopia in Romanian Literature during the Communist Regime pp. 186-202, in Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, Editor Fátima Vieira, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-4743-7, ISBN (13): 978-1-4438-4743-8

Ecaterina PAVEL

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză și limbaj de specialitate
 • Limba engleză medicală
 • Limba engleză pentru științe economice
 • Comunicare în afaceri în limba engleză
ecaterina.pavel@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • 2004 - Licențiată în filologie - Universitatea Transilvania din Brașov, specializarea Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)
 • 2006 - Master în filologie - Linguistic Studies for Intercultural Communication – Universitatea Transilvania din Brașov
 • 2013 - Doctor în filologie - Literatură și studii culturale, Universitatea Transilvania din Brașov
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Limba engleză aplicată
 • Didactica predării limbii engleze de specialitate
 • Terminologie
 • Pragmatică
 • Studii culturale
 • Publicații:
 • English For Medical Students. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2016, 252 pp., ISBN 978-606-17-0957-1
 • Daniel Turcea (monografie), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2016, 218 pp, ISBN 978-606-17-0999-1
 • Teaching English for Medical Purposes, în „Buletinul Universității Transilvania”, Vol. VII, Seria Științe Sociale și Drept, Nr. 2 / 2014, pp. 39-46
 • Italian Hermeticism and Romanian Oneirism: An Ideological Approach, în Revista „Transilvania”, nr. 1/2015, pp. 68-78
 • Periculture and Postcolonialism: Inside the "Color Purple" în „Buletinul Universității Transilvania din Brașov”, Seria Studii Filologice și Culturale”, Vol. 4 (53) Nr.1/2011, pp. 243-250

Oana-Andreea PÎRNUȚĂ

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Civilizație britanică și americană
 • Cultura populară americană
 • Cultura și literatura nativilor americani
 • Literatura minorităților etnice
 • Scriitori evrei în literatura americană
 • Literatura engleză modern timpurie
p.oana-andreea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiată în Filologie; Specializarea: Limba şi literatura engleză – limba şi literatura franceză - Universitatea Transilvania din Braşov (1997)
 • Master în Filologie, Specializarea: Traductologie. Teoria şi practica traducerii. Limba engleză – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică; (1998)
 • Doctor în Filologie – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Conducător științific: Prof. univ. dr. Mircea TOMUS (2005)
 • Master în Științe politice, Specializarea: Relații internaționale. Sisteme de securitate – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (2012)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Civilizație britanică și americană, Cultura populară americană, Cultura și literatura nativilor americani, Literatura minorităților etnice, Scriitori evrei în literatura americană, Globalizarea și mediul internațional de securitate
 • Publicații:
 • PÎRNUŢĂ, Oana-Andreea & Badulescu, A. - Narrative Perspectives in Kathryn Stockett’s The Help: Exploring Different Points of View by Embracing Multitudes of Meaning. În 11th Conference on British and American Studies - Embracing Multitudes of Meaning. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ISBN (10): 1-4438-7060-9, ISBN (13): 978-1-4438-7060-3, 2015, pp. 397-409.
 • PÎRNUŢĂ, Oana-Andreea – The United Nations’ Perspective on the International Security System and the Global World’s Asymmetries. În Review of the Air Force Academy No. 1 (28) 2015 The Scientific Informative Review, Vol XIII, No 1 (28) 2015, pp. 32-38, “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House, online ISSN: 2069-4733; ISSN-L: 1842-9238
 • PÎRNUŢĂ, Oana-Andreea & Badulescu, A. - Constructing Round Female vs. Flat Male Characters: Louise Erdrich and the Pattern of the Ojibwa Culture. În 10th Conference on British and American Studies – Crossing Boundaries: Approaches to Contemporary Multicultural Discourse. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ISBN (10): 1-4438-5359-3, ISBN (13): 978-1-4438-5359-0, 2014, pp. 309-321

Cristian PRALEA

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:

Lucian RADU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații:

Roxana Alina RÎBU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
roxana-alina.ribu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea București, specializarea chineză-engleză (2000)
 • Doctor în filologie la Universitatea București (titlu obținut în 2012)
 • Traducător, jurnalist de radio
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Confucianism modern și contemporan
 • Structuri gramaticale în limba chineză contemporană
 • Cultură și civilizație chineză
 • Istoria modernă și contemporană a Chinei
 • Publicații:
 • Caracterul religios al confucianismului in discursul Noilor Confucianisti moderni si contemporani, Editura Aula, Brașov, 2017
 • Rolul conceptelor eticii confucianiste în creşterea economică actuală din China şi alte state ale Asiei de sud-est lucrare publicata în “Studii de sinologie”- Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
 • Problems in Considering Confucianism a Religion - lucrare publicată în Traditions in dialogue vol.1, Editura Universității din București, 2008
 • Kang Youwei and Confucian Modernity - lucrare publicată în Traditions in Dialogue, vol.3, Editura Universității din București ,2011
 • The heart-mind as spiritual organ, Traditions in dialogue, Vol.II, Editura Universității din București, 2013
 • Bridges and Obstacles in “the Way of the Ideal Government”: the Transition from Mind Confucianism to Political Confucianism from Jiang Qing’s Point of View, China – Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue. Society, Business and Education in Transition, Jagiellonian University Press [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego], 2016

Aura SIBIȘAN

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Introduction in British-American Literary Criticism
 • Contemporary American Literature - Elective Course
 • Gender Studies
 • American Literature 1900-1945
 • American Literature 1945-prezent
 • Anglo-American Literary Criticism - Introduction
 • Curs Practic - Literary Text Analysis
aura.s@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Aura Sibișan este lector universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov, din 1992. A publicat manuale pentru studenți, articole, eseuri, traduceri. 
 • A absolvit Facultatea de Filologie a Universității București în 1988, secția Română-Engleză. 
 • Și-a susținut teza de doctorat în limba engleză la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în anul 2008
 • A participat la numeroase conferințe, workshopuri și seminarii internaționale.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura americană, Literatura britanică contemporană, Cultura contemporană, Studii de gen, Scriere creatoare în engleză
 • Publicații:
 • Theories: A Reader, antologie co-editată cu Dr. Sean Matthews, Nottingham University, Marea Britanie, Ed. Paralela 45, București 2003
 • Text and Context in the Work of Julian Barnes: Beyond Postmodernism, ed. Casa Cărții de Știință, Cluj 2012
 • Pîrnuță, Oana-Andreea, Sibișan, Aura Taras - An Outline of XIXth and XXth Century American Literature, Transilvania University Press of Brașov, 2010
 • Aspects of Representation with Illustration from Ian McEwan’s Atonement, studiu publicat în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, series IV.
 • Julian Barnes - a Cosmopolitan Author, studiu publicat în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, series IV, Philology and Cultural Studies, No 2/2015, Transilvania University Press, Brasov, 2015

Dan ȚĂRANU

Lector universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Istoria literaturii române: literatură pașoptistă și postpașoptistă
 • Literatură postbelică
 • Studii culturale românești
 • Romanul occidental modern
dan.taranu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licențiat în Filologie, limba și literatura română - limba și literatura engleză, Universitatea Transilvania din Brașov
 • Master în Literatură și Comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov
 • Doctor în Filologie al Școlii Doctorale a Facultății de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov
 • Cercetător postdoctoral al Universității Transilvania, Brașov
 • Stagiu extern la Universitatea din Tartu, Estonia, ca parte a proiectului POSDRU
 • Premiul ALGCR pentru debut în critica literară (2014).
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Sociologia literaturii, istoria ideilor, literatură română, literatură comparată / universală.
 • Publicații:
 • Toposul marginalității în romanul românesc. Vol. I Dimensiuni ale marginalității., Editura Muzeul Literaturii Române, 2013
 • The Avatars of the Marginal Man, Analele științifice ale Universității “Ovidius”, Constanța, vol. XXIV, nr. I, 2013
 • Mihail Sebastian și ambivalența probabilă, revista Transilvania, Sibiu, nr.8/2013
 • Identități fluide și complexele criticii în volumul Literatură română contemporană. Mircea Martin. Paul Cornea, coord.: Adrian Lăcătuş, Rodica Ilie. - Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2014 ISBN 978-606-19-0398-6.
 • Globalization, Sovietization and Marginal Identities, în Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue, Editura Arhipelag, Târgu Mureș, 2015, pp. 208-218, ISBN: ISBN 978-606-93692-5-8
 • Cultural Codes and Moral Representations in Post/Communist Fiction, Journal of Romanian Literary Studies, no.9/ 2016, pp. 245-252, ISSN: 2248-3004

Andreea PETRE

Asistent universitar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba franceză
 • Limbaj de specialitate
andreea.petre@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Doctor în filologie, obținut în 2009, cu lucrarea „Personajul feminin din proza secolului al XIX-lea”, coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Manolescu
 • Absolventă a studiilor aprofundate, în cadrul Facultății de Litere, Universitatea București (1998)
 • Absolventă a Universității Transilvania , Brașov, Facultatea de Științe, secția Filologie, profilul: română-franceză (1997)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Limba franceză
 • Limbajul de specialitate
 • Publicații:
 • Literature and civilization (Romanian canonical writers and curriculum reform), “Transilvania” University Publishing, Braşov, 2008, (co-autor)
 • Surviving books, Aula Publishing, Brasov, 2008, (co-autor)
 • Tincuța, caught in idealism (Tincuța, captive dans l’idéal) - Journal of Romanian Literary Studies, Issue no. 9/2016 , ISSN: 2248-3004
 • SURPRISING PERSIDA, Andreea Petre, PhD, Discourse as a form of multiculturalism in Literature And Communication Section: Literature, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2015, ISBN: 978-606-8624-21-1

Dan BOTEZATU

Asistent universitar doctor

 • Cursuri predate:
dgbotezatu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Publicații: