Mihaela GHEORGHE

Profesor doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba română contemporană
 • Dinamică și normă lingvistică
m.gheorghe@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licențiată în filologie (specializarea Limba și literatura română – limba și literatura engleză), Universitatea din București (1988)
 • Doctor în Filologie (Lingvistică) – Universitatea din București (2004), conducător științific: prof. dr. Valeria Guțu-Romalo
 • Cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române (din 2004)
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru anul 2007 (în colectiv), pentru Gramatica limbii române (2005), coord. Valeria Guțu-Romalo
 • Membru fondator al Asociaţiei Cercetătorilor din domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate (ARTA)
 • Conducător de doctorat în domeniul Filologie (Lingvistică) la Școala doctorală interdisciplinară a Universității Transilvania din Brașov
 • Domenii/teme de cercetare:
 • sintaxa construcțiilor relative
 • sintaxa diacronică
 • Publicații:
 • coautor la The Syntax of Old Romanian, Oxford University Press, 2016
 • coautor la The Grammar of Romanian, Oxford University Press, 2013
 • coautor la Gramatica limbii române, Ed. Academiei Române, București, 2005/2008
 • „Principiul iconicității în structurile sintactice cu adjuncți temporali", în Studii și cercetări lingvistice, 2017 (LXVIII), nr. 1, în colaborare cu Alice Preda-Bodoc
 • „Construcții (pseudo)scindate în româna veche", în Diacronia 6, 2017 (LXVIII), A91 (1-6)
 • "Romanian Mothers Discussion Boards: A Way of Constructing Discursive Identity", în Revue Roumaine de Linguistique, 2016 (LXI), nr. 3, în colaborare cu Monica Ardeleanu (Gomoescu) și Alice Preda (Bodoc)

Răzvan SĂFTOIU

Profesor doctor 

 • Cursuri predate:
 • Limba română contemporană (Sintaxa)
 • Strategii de comunicare interpersonală
 • Managementul proiectelor de cercetare
razvan.saftoiu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Răzvan Săftoiu este interesat, în activitatea de predare și de cercetare, de domeniul pragmaticii, al comunicării verbale și al analizei de discurs. A beneficiat de stagii de pregătire și burse de cercetare la Universitatea din București (2001–2003), State University of New York at Albany, SUA (2005–2006), Universitatea Transilvania din Brașov (2007–2010, 2015–2017). Din anul 2014, este conducător de doctorat în domeniul Filologie (Lingvistică) la Școala doctorală interdisciplinară a Universității Transilvania din Brașov.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Limbaj politic
 • Limbaj profesional
 • Identitate și discurs
 • Acțiune și interacțiune umoristică
 • Publicații:
 • “Constructing identity through humorous dialogues”, Revue Roumaine de Linguistique, vol. LXI, no. 3, 2016, pp. 285-300.
 • “Split voices in political discourse”, Language and Dialogue, vol. 5, no. 3, 2015, pp. 430-448
 • “Humor as a branding strategy in political discourse: A case study from Romania”, co-autor, Revista Signos, vol. 47, no. 85, 2014, ISSN 0035-0451, pp. 293-320.
 • “The Discursive Practice of Addressing in the Romanian Parliament”, în Anita Fetzer (ed.) The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures [Pragmatics & Beyond New Series, 228], Amsterdam, John Benjamins, 2013, ISBN 978-902-725-633-1 (pp. 47-65).
 • Politics through the lens of linguistic analysis, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 170 pp., 2013, ISBN 978-606-19-0245-3.
alic liliana foto

Liliana ALIC

Profesor doctor 

 • Cursuri predate:
 • Limba franceză contemporană
 • Lingvistică și traducere
 • Metodologia cercetării în terminologie
liliana.alic@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiată în filologie (specializarea Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză), Universitatea din Bucureşti (1978)
 • Doctor în filologie (Lingvistică franceză) – Universitatea din Bucureşti (2004), conducător ştiinţific : prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă
 • Conducător de doctorat în domeniul Filologie (Lingvistică franceză) la Şcoala doctorală interdisciplinară a Universităţii Transilvania din Braşov
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Lingvistica textuală, Semantica, Frazeologie, Lingvistică aplicată
 • Publicații:
 • Analyse linguistique et traduction, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015, ISBN 978-606-19-0565-2.
 • Etudes sur la phraséologie, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015,  ISBN 978-606-19-0592-8
 • “Identity, Politics and Language”, în Redefining Community in Intercultural Context, Selection of papers presented within 4th Conference, Braşov, 21-23 May, 2015, vol. 4, no. 1/2015, „Henry Coandă” Air Force Academy Publishing House.
 • “Défigement et traduction: déconstruction et reconstruction de l’unité de traduction”, 2014, în L’Unité en sciences du langage, Actes des Neuvièmes Journées scientifiques du réseau thématique Lexicologie, Terminologie, Traduction, sous la direction de Salah Mejri, Inès Sfar et Marc Van Campenhoundt, Paris : Édition des archives contemporaines, pp. 422-431.
 • “Quelle serait la quantité d’informations nécessaire et suffisante pour une définition?”, 2012, în Studia Romanica Posnaniensia, XXXIX/4, sous la direction de Agnieszka K. Kaliska et Josef Sypnicki, Poznan, 2012, ISBN 978-83-232-2510-2; ISSN 0137-2475 et ISSN 2084-4158.
cusen gabriela foto

Gabriela CUSEN

Conferențiar doctor

Director Centrul pentru Învățarea Limbilor Moderne din anul 2005

 • Cursuri predate:
 • Limbă și societate: Introducere în sociolingvistică
 • Tendinte noi în analiza sociolingvistică
 • Metode de cecetare calitativă
 • Teorii ale învățării limbilor
gabriela.cusen@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Facultatea absolvită: Universitatea ‘Babes-Bolyai’ Cluj-Napoca; Facultatea de Filologie; secția: limba și literatura engleză - limba și literatura franceză.  Anul absolvirii: 1979.
 • Doctor din anul: 2006, Universitatea din Lancaster, Marea Britanie specializarea: Lingvistică aplicată.
 • Specializări: 1978 Lincoln Technical College – Marea Britanie; 1992 Sterling University – Marea Britanie; 1997 Colchester – Marea Britanie; 1997-2000 Lancaster University – Marea Britanie
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Strategii de învățare a vocabularului în limba engleză, Second Language Acquisition (SLA – achiziția limbilor străine),  Sociolingvistică
 • Publicații:
 • “Use of vague quantifiers as an involvement face-saving strategy in political discourse: a case of presidential speeches”, in Bulletin of the Transilvania University of Brasov vol. 9 (58) no.2 – 2016 series IV-Philology and Cultural Studies, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM)
 • “Grounded theory: an analytical framework in interpretive research”. In: Tenth conference on British and American studies Crossing boundaries: Approaches to the contemporary multicultural discourse. M. Burada and O.Tatu (eds.), 2014, Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-5359-0
 • “Migratory experience and attitudes towards multilingualism: the Romanian case study”. (Liliana Coposescu, Elena Buja, Gabriela Cusen and Luiza Mesesan-Schmitz). În Migration, Multilingualism and Schooling. Edited by Sandro Caruana, Liliana Coposescu and Stefania Scaglione, 2013, Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-4221-1
 • Investigating vocabulary learning strategies: A case study of Romanian undergraduates with a professional interest in learning English as a foreign language. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009, ISBN 978-3-639-13114-7
 • An introduction to second language acquisition, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2008, ISBN 978-973-598-336-9

Marinela BURADA

Profesor doctor 
 • Cursuri predate:
 • Introducere în lingvistica generală
 • Limba engleză contemporană
 • Probleme fundamentale de lingvistică aplicată
m.burada@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea din Bacău, specializarea engleză – franceză
 • Doctor în filologie (domeniul lingvistica indo-europeană) la Universitatea din București
 • Master în Education, University of Manchester
 • Stagii de pregătire la Universitatea din Lancaster (1993) și Universitatea din Manchester (1998)
 • Conducere de doctorat pentru domeniul Filologie, specializarea Lingvistică (în limba engleză), din anul 2016
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Lingvistică teoretică și aplicată, metalexicografie, retorică contrastivă
 • Publicații:
 • Joint Authorship: “A Glimpse into some Local Practices of Merit Attribution”. În volumul 13th Conference on British and American Studies - Language Diversity in a Globalized World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pag. 198-216, ISBN (10): 1-4438-4881-6, ISBN (13): 978-1-4438-4881-7; 2017
 • Research and Practice in Lexicography (coautor), Editura Universității Transilvania din Brașov. ISBN 978-606-19-0693-2; 2016
 • Probleme de lingvistică. Teorie și aplicații (coautor). Editura Universității Transilvania din Brașov; ISBN 978-606-19-0579-9; 2015
 • “The Dictionary Review in Romanian: A Rhetorical Analysis of Evaluative Texts”. În volumul 10th Conference on British and American Studies – Crossing Boundaries. Approaches to the Contemporary Multicultural Discourse. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pag. 86-115, ISBN (10): 1-4438-5359-3, ISBN (13): 978-1-4438-5359-0; 2014
 • Contactul dintre limbi. Constatări și probleme. [Languages in Contact. Findings and Problems Autor: Uriel Weinreich (1968) The Hague: Mouton Publishers]. Traducere și cuvânt înainte de Marinela Burada. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov; ISBN 978-606-19-0098-5; 2013

Elena BUJA

Conferențiar doctor

 • Cursuri predate:
 • Fonetică și fonologie
 • Lexicologie
 • Diferențe culturale în comunicarea non-verbală
elena.buja@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Facultatea de Filologie (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Studii doctorale la Institutul de Cercetări Lingvistice & Universitatea Eotvos-Lorand din Budapesta, Studii de pregătire în predarea comunicativă a limbii engleze la Universitatea din Lancaser (Marea Britanie); premiul Universității Transilvania din Brașov pentru o monografie publicată în străinătate (2009).
 • Domenii/teme de cercetare:
 • În activitatea de cercetare este interesată de achiziția limbii române ca limbă maternă (achiziția fonologiei, a vocabularului și a deprinderilor narative ale copiilor) și de comunicarea interculturală.
 • Publicații:
 • The Acquisition of Romanian. 2017. Brașov: Editura Universității Transilvania, 215 pagini, ISBN: 978-606-19-0888-2.
 • Limba română ca limbă străină. Caiete didactice pentru limbaje de specialitate. (3 volume). 2016 (co-autori: Răzvan Săftoiu, Stanca Măda, Gabriela Cusen, Mădălina Matei, Corina Micu), Brașov: Editura Universității Transilvania.
 • “K-dramas: A Window to Korean Culture”. 2017. In Lesenciuc, A. (ed.), Redefining Community in Intercultural Context. Intercultural Pedagogy and Migration (RCIC '17), Brașov: „Henri Coandă” Airforce Academy Publishing House, pp. 247-256, ISSN 2285-2689, ISSN-L 2285-2689, http://www.afahc.ro/ro/rcic/2017/rcic'17/LSDA.html (indexare CEEOL).
 • “Romanian Pre-school Children’s Linguistic Innovations”,  in East European and Balkan Studies, Vol. 40, No. 3, June 2016, Hankuk University of Foreign Studies (South Korea), p. 3-26
 •      “Hofstede’s Dimensions of National Cultures Revisited: A Case Study of South Korea’s Culture”, In Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, (2016), Vol. 8, No. 1, pp. 168-182. http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm (indexare: ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO).

 • “Travelling to the East: A Nonverbal Communication Account”, in  Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7,2 (2015), p 59−78, http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm

Ana ENE

Conferențiar doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba română contemporană (Fonetică, Fonologie, Lexicologie)
 • Stilistică
 • Dialectologie și lingvistică romanică
 • Semantică generală
 • Retorică și argumentație
enea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Facultatea de Litere, Specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura rusă, Universitatea din București (promoția 1995)
 • Doctor în filologie, Facultatea de Litere, Universitatea din București (titlu obținut în 2006)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • fonetica, semantica, lexicologia, (pragma)stilistica, analiza discursului din perspectiva retorică.

 • Publicații:

 • “Forms of metatextual dialogism in the work of I. L. Caragiale”, 2015, chapter in  (Inter)Faces of Dialogue: Proceedings of the IADA workshop Braşov 5-7 June 2014, iada.online.series (Volume 1/15)
 • Dialectologie și lingvistică romanică, 2013, Brașov, Editura Universității Transilvania
 • “Peritextual Dialogue in The Dynamics of Poetry Translatability”, 2012, în vol. Spaces of Polyphony, C. U.-Lorda si P. Zabalbeascoa, eds., Amsterdam, John Benjamins Publishing Company
 • Aspecte ale resemantizării în argou, 2012, în vol. Structure, Use, and Meaning. Linguistic studies, editori E. Buja si S. Măda, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință
 • Limba română contemporană. Elemente de fonetică, fonologie, lexicologie, 2010, Brașov, Editura Universității Transilvania
tatu oana foto

Oana TATU

Conferențiar doctor

 • Cursuri predate:
 • Teoria și practica traducerii
 • Literatura engleză medievală și renascentistă
 • Traducerea ca artă
 • Lingvistica (seminar)
 • Engleza aplicată în design de produs și mediu
oana.tatu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licență Facultatea de Filologie, Engleză-Română,Universitatea Transilvania, Brașov (1997), master Studii culturale britanice,Universitatea București (1998), doctor în Lingvistica (2006); Premiul Universității Transilvania Brașov pentru publicarea vol. Translating Shakespeare. The Challenge of the Romanian Language. VDM Verlag Dr. Muller, Saarbrucken, Germany; co-organizator Conference on British and American studies; co-editor volume conferință publicate la Cambridge Scholars Publishing.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Traducerea literară, traducerea pentru copii, traducerea pieselor shakespeariene, evoluția limbii prin perspectiva traducerilor, lingvistica
 • Publicaţii:
 • 2017 – “Language as Instrument: On Rhetoric and Dialectic in Shakespeare’s Julius Caesar”. In M. Burada, O.Tatu, R. Sinu (eds.), 13th Conference on British and American Studies. Language Identity and Diversity in a Globalized World, Cambridge Scholars Publishing, pp. 324-338, ISBN 1-4438-4881-6. 
 • 2016 – "Consistency in Specialized Translation or the Path to Reliable Terminological Data". In M. Burada, O. Tatu, R. Sinu (eds.), 12thConference on British and American Studies –Multidisciplinary Approaches to the Construction of Meaning, Cambridge Scholars Publishing, pp. 83-104, ISBN1-4438-8587-8
 • 2015 – "Crossing the Bridge: A Revisitation of the Concept of Translation Equivalence". In M. Burada, O. Tatu, R. Sinu (eds.), 11th Conference on British and American Studies – Embracing Multitudes of Meaning, Cambridge Scholars Publishing, pp. 236-248, ISBN 1-4438-7060-9
 • 2014– “Translating the Context of Situation or Testing the Limits of Translatability”. In A.-C. Halichias şi Th. Georgescu (eds), Sapientia et Scientia. In Honorem Luciae Wald, Ed. Universităţii Bucureşti, pp. 326-334, ISBN978-606-16-0436-4.

 • 2014 – “Going the Extra Mile – The case of Cartoon Translation”. In SCL,LXV, 2014, nr. 2, Bucureşti, p. 255–276.


Mihaela PARPALEA

Conferențiar doctor
 • Cursuri predate:
 • Limba germană contemporană
 • Lexicologie
 • Lexicografie
 • Morfosintaxă
 • Lingvistica textului
mihaela.parpalea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Filologie, Universitatea București, specializarea germană – franceză
 • Doctorat în filologie (domeniul lingvistică /didactica predării) Universitatea București (2004)
 • Stagii de specializare la Institutul Goethe Bucureşti pe problematica „Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten” (2000-2003)
 • Membru în Societatea Germanistilor din România
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Didactica predării limbii germane la nivel universitar, Semantica lexicală și interferențe lingvistice, Gramatica textului
 • Publicații:
 • “Kontextualisierung-Referenzialisierung am Beispiel des “gedeckten Tisches”; In: Elena Buja, Stanca Măda, and Mona Arhire (Ed.) (De/Re) Contextualisation. Structure, Use, and Meaning. Editura Universității Transilvania, Brașov; 2017, 95-108. ISBN 978-606-19-0908-7
 • “Wie kommen Frauen in der Sprache vor? Vom wip zur Quotenfrau, Kronstädter Beiträge zur Germanistischen Forschung Bd. 17”, Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit in der deutschen Kultur, Literatur und Sprache Ed. Aldus – Brașov, 2017, 197-210, ISSN 1842-9564
 • “Sprachliche Aspekte des Schweigens in verschiedenen Kulturen (Linguistic aspects of silence in different cultures)”, Germanistische Beiträge, Band 39. Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt; 2016, 256-271, ISSN: 1454-5144
 • “Wortbedeutung und Wortgebrauch am Beispiel von Texten im Unterricht”, Zeitschrift der Germanisten Rumäniens. 24.-25. Jahrgang Heft 1-2 (47-48) / 2015, 1-2 (49-50) / 2016, Editura CHARME-SCOTT, Bucuresti, 2016, 103-114, ISSN 1454-4008.
 • “Sprachmode am Beispiel der Trivialpublizistik (Fashionable language in trivial journalism)”, Germanistische Beiträge, Band 37. Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt; 2015, 166-182, ISSN: 1454-5144.

Mona ARHIRE

Conferențiar doctor
 • Cursuri predate:
 • Traductologie
 • Comunicare interculturală
 • Interpretare în contexte profesionale
 • Traducere pe bază de corpus
mona.arhire@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiată în filologie - Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea arabă-engleză (1992)
 • Doctor în filologie – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (2006)
 • Conducător de doctorat în domeniul Filologie (Traductologie engleză, Lingvistică contrastivă) la Școala doctorală interdisciplinară a Universității Transilvania din Brașov
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Traductologie, Traducere pe bază de corpus, Lingvistica corpusului, Comunicare interculturală
 • Publicaţii:
 • “Cohesive Devices in Translator Training: A Study Based on a Romanian Translational Learner Corpus”, în Meta: Translator’s Journal, 62:1, 2017, ISSN 1492-1421.
 • Structural Equivalence in Translation. An Introduction, Vol. I şi II, Editura Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2015, 2016, ISBN 978-606-17-0859-8. 
 • Corpus-based Translation for Research, Practice and Training, Editura Institutul European Iași, 253 pag., 2014, ISBN 978-606-24-0037-8. 
 • “Translation as a Form of Intercultural Workplace Communication”, co-autor, în Măda S., Săftoiu R. (eds.), Professional Communication across Languages and Cultures, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012, ISBN 978 90 272 1034 0, E-Book 978 90 272 7311 6, p. 239-264. 
 • “On the Interdisciplinary Nature of Corpus-Based Translation Studies”, in Teodora Popescu, Rodica Pioariu and Crina Herteg (eds.), Cross-Disciplinary Approaches to the English Language: Theory and Practice, pp. 5-18, Great Britain: Cambridge Scholars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-3389-4, ISBN (13): 978-1-4438-3389-9.

Stanca MĂDA

Conferențiar doctor
 • Cursuri predate:
 • Comunicare profesională
 • Teorii ale umorului
 • Sociolingvistică
 • Corpus lingvistic
 • PR from an intercultural perspective
stanca.mada@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Stanca MĂDA și-a obținut doctoratul în anul 2008 la Universitatea din București cu teza Aspecte ale comunicării la locul de muncă, sub coordonarea prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxandoiu. Este membru fondator al Asociației Cercetătorilor în domeniul Lingvisticii Teoretice și Aplicate (ARTA), membru al International Association for Dialogue Analysis (IADA) si al Societas Lingüística Europaea (SLE). A fost membru în echipa proiectului Idei - CNCSIS 142 (2007-2010), Limbajul profesional în româna actuală. Tipare lingvistice și structuri discursive, director - prof. univ. dr. Mihaela Gheorghe. Din anul 2015 face parte din echipa proiectului CNCSIS RU-TE-2014-0056, „Construcția identității îndiscursul parlamentar românesc și european. O abordare pragma-retorică”, director: prof. univ. dr. Răzvan Săftoiu.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Domeniile de interes actuale cuprind studiile despre umor, dar și abordări  sociolingvistice, pragma-semantice și discursive asupra comunicării în mediul instituțional și mediatic.
 • Publicații:
 • Săftoiu, Răzvan, Maria-Ionela Neagu, Stanca Măda. 2015. Persuasive Games in Political and Professional Dialogue. Amsterdam: John Benjamins. Dialogue Studies Series 26.
 • Măda, Stanca. 2015. “Building identity in humorous media interactions”. Language and Dialogue, Special issue: Constructing and Negotiating Identity in Dialogue, ed. by Răzvan Săftoiu. vol. 5, no. 1: 107-127. ISSN 2210-4119.
 • Măda, Stanca și Răzvan Săftoiu (eds.). 2012. Workplace Communication across Languages and Cultures, Amsterdam/New York: John Benjamins (în Dialogue Studies Series).
 • Săftoiu, Răzvan, Stanca Măda, Mihaela Gheorghe. 2010. “Communicative Patterns in Romanian Workplace Written Texts”. Revista Signos, vol. 43, no. 74, 2010, pp. 489-497, ISSN 0035-0451 (print), ISSN 0718-0934 (electronic).
 • Măda, Stanca. 2009. Comunicarea în mediul profesional românesc. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. ISBN 978-973-598-493-9.

Corina Silvia MICU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Teoria argumentării
 • Traducere la prima vedere
 • Atelier de traducere
 • Editare de text
 • Limba română aplicată
corina.micu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe, secția filologie, Română-Franceză (1998-2002);
 • Universitatea din București, Facultatea de Limbi și literaturi străine, Master de Lingvistică franceză teoretică și aplicată (2002 - 2003);
 • Universitatea din București, Școala Doctorală «Limbi și identități culturale» (2005 - 2008)
 • Membru ARDUF
 • Membru fondator al Asociaţiei Cercetătorilor din domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate (ARTA)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Morfosintaxa, semantica, pragmatica, analiza discursului
 • Publicații:
 • “Concret ou abstrait? Le cas du nom monstre”, publicat în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series IV: Philology and Cultural Studies • Vol. 7 (56) No.1 – 2014;
 • “Statique vs. Dynamique – le cas des noms abstraits en français”, 2012, publicat în volumul Conferinței Internaționale «Structure, Use and Meaning», Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2012, ISBN 978-606-17-0260-2, p.187-197;
 • Les noms abstraits noms d’états, 2011, Editura Universității Transilvania din Brașov.

Mihaela NEAGU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba franceză contemporană – Lexicologie şi Morfologie
 • Lexicografie franceză
 • Didactica limbii franceze
mihaela.neagu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Facultatea de Filologie, secţia franceză – română, Universitatea din Timișoara,1979
 • Doctor în filologie, 2006, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Formarea formatorilor de traducători și interpreți ATR și Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca,2009
 • Membru ARDUF
 • Domenii/teme de cercetare:
 • lexicologie franceză, lexicografie, didactica franceză
 • Publicații:
 • Elements de lexicologie, Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2009
 • “Le titre de presse”, in Studii socio-lingvistice, Ed. Universitatii Transilvania din Brașov, 2006.
 • “Etude de la nouvelle en classe de FLE”, în vol. Colocviului internasional de limba și literatura franceză, Brașov, 2007.
 • “Les dictionnaires du francais en tant qu*outils de la langue”, în vol. Conferinţei internaţionale a Univ. Petru Maior, Târgu Mureș, 2009.
 • “La lecture dans l'enseignement du français langue étrangère”, în vol. Conferinţei internaţionale de Biblioteconomie și știința informării BIBLIO 2012.

Mihaela POPESCU

Lector doctor

Coordonator Erasmus al Facultăţii de Litere

 • Cursuri predate:
 • Traductologie franceză
 • Terminologie franceză
 • Tehnici de comunicare
mvp@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Diploma de licenţă – specialitatea limba şi literatura franceză - limba şi literatura engleză , Facultatea de limbi și literaturi străine, Universitatea din București, 1980
 • Doctor în filologie, 2005, Universitatea din Craiova
 • ARDUF - Asociaţia română a universităţilor francofone (membru)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • traductologie, terminologie, comunicare franceză
 • Publicații:
 • 2014 – “Knowledge Modelling and Terminology Studies in the Field of Engineering” in WSEAS The 2nd International Conference on Computer Supported Education COSUE ’14, Cambridge, MA, USA, January 29-31 2014.
 • 2013 – “The Metaphor – a World-View in Terminology”, in The 12th International Conference Challenges in Higher Education and Research, Sozopol June 2013..
 • 2013 – “Translation Studies, Terminology and Crowdsourcing” in The 11th International Conference Challenges in Higher Education and Research, Sozopol June 2013.
diaconu andreea foto

Ioana Andrea DIACONU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba germană contemporană
 • Traductologie germană
 • Tehnici de comunicare
ioanadiaconu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Facultatea de Filologie, Universitatea București, secția engleză-germană
 • Doctor în filologie - 2008
 • Membru în Societatea Germaniștilor din România
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatura germană din secolul 20, Metodica predării limbii germane ca limbă străină
 • Publicații:
 • Das Curriculum als Grundlage eines Lehrbuchprojekts. Zur Entstehung des SDU – Lehrbuchs „mit deutsch studieren, arbeiten, leben“,  în revista: „Professional Communication and Translation Studies 7 (1 - 2) / 2014, editori Mariana Cernicova Bucă şi Daniel Dejica, Editura Politehnica, Timișoara, 2014

 • Sind Vorlesungen heute noch vertretbar? Vom Einsatz Alterntiver DaF Methoden im Germanistikunterricht in Norm und Abnorm in der Deutschen Sprache und Literatur editor Carmen Elisabeth Puchianu, Verlag Karl Stutz, Passau 2013

 • Literarische Texte im handlungsorientierten DaF-Unterricht, în „Im Dienste des Wortes - Lexikologische und lexikografische Streifzüge für Ioan Lăzărescu editori Doris Sava şi Hermann Scheuringer, editura Karls Stutz, Passau, 2013

 • Methodentraining für den studienbegleitenden DaF Unterricht în SUM, editor Elena Buja şi Stanca Mada, Casa Carţii de Ştiinţă ClujNapoca, 2012

 • „Der Erwerb der interkulturellen Kompetenz als Teilbereich der Ausbildung der Übersetzer“, in Cross Cultural Communication Vol. 19; editor Prof. Dr. Dr. Ernest W. B. Hess-Lüttich; Prof. Dr. Richard Watts Frankfurt am Main: Peter Lang 2010, pages 543-558

 • Coautor la Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben, Band 1 Milano, Arcipelago edizioni, 2009
damsescu foto

Adrian DAMSESCU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba spaniolă. Curs practic
 • Corespondență internațională și limbaj juridic
adrian.damsescu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • licențiat în Filologie (specializarea franceză-spaniolă), Universitatea București, 1987
 • Master în Filologie Romanică, Universitatea Complutense din Madrid, 1993
 • Doctor în Filologie Romanică, Universitatea Complutense din Madrid, 2004
 • Burse: octombrie - decembrie 1996 si iulie 1998 ( școala de vară) Agentia Spaniola de Cooperare Internaționala
 • Profesor invitat de Facultatea de Filologie a Universității Complutense din Madrid: septembrie 2012, februarie si iunie 2013, februarie și mai 2014, 2015, 2016
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Etimologie, semantică, traductologie, comunicare interculturală
 • Publicații:
 • “Evoluciones convergentes y divergentes en la Romania”, Ed. Jate Press, Szeged, 2013
 • Dificultades en el aprendizaje del idioma rumano debidas a la errónea redacción gráfica de sus fonemas, "Anuario de Estudios Filologicos", Vol. XXXVI, 2013, ISSN 0210-8178.
 • Posibile modificări a limbii române menite apropierii de celelalte limbi romanice", Ed. Jate Press, Szeged, 2012 (în volumul colectiv "Quaestiones Romanicae" ; ISBN 978-963-315-112-9)
 • Dicţionar financiar-bancar român-spaniol şi spaniol-român", Ed. Milena Bucureşti, 2010 (în colaborare cu prof.dr. Ileana Constantinescu de la ASE Bucureşti
 • Lo mágico y lo maravilloso en la obra literaria de Vasile Voiculescu", Universidad Complutense de Madrid, 2004 (carte de unic autor, 317 p.)

Andreea NECHIFOR

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Pragmatică 
 • Analiza discursului
 • Gramatică practică
 • Discurs academic
 • Engleza pentru specialiști
 • Strategii de comunicare profesională
 • Redactare de texte
 • Limba română pentru străini
 • andreeabratan@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • 2004-2010: Doctorat, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Domeniul: Filologie, Distincție: Magna cum laude
 • 2003-2005: Masterat (Traducere şi Comunicare), Universitatea Transilvania din Braşov–Disertaţie: 10
 • 1999-2003: Licență–Facultatea de Litere–Secţia: Română-Engleză–Universitatea Transilvania din Braşov
 • 25 premii la colocvii naţionale studențești și concursuri de creație și traduceri; membră în 4 proiecte europene POSDRU, 1 proiect CNCSIS și 1 proiect Leonardo da Vinci; multiple stagii de perfecționare profesională, ca: formator educație la distanță, administrator platformă e-learning, tutore pregătire examene Cambridge
 • Domenii/teme de cercetare:
 • limba engleză aplicată, didactica predării limbii engleze, traduceri
 • Publicații:
 • “The Importance of the Cultural Element in Teaching a Foreign Language”, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law • Vol.9 (58) • Special Issue No.2 – 2016, Proceedings of the International Conference “From Individual to Society” Applied Psychology for a Sustainable Community, September 22-23, 2016, Brașov, Romania – 2016, pp. 99-108, ISSN 2066-7701 (Print), (co-autor, alături de Ana Borca)
 • “Stimulating Students’ Creativity in MTM and ELTM Classes: Content Choice and Teacher Creativity”, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law • Vol.9 (58) No. 2 – 2016, pp. 17-26, ISSN 2066-7701 (Print), ISSN 2066-771X (CD-ROM), (co-autor, alături de Purcaru Monica)
 • “Stimulating Students’ Creativity in MTM and ELTM Classes: Teaching and Assessing Methods and Instruments”, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law • Vol.9 (58) No. 2 – 2016, pp. 35-42, ISSN 2066-7701 (Print), ISSN 2066-771X (CD-ROM), (co-autor, alături de Purcaru Monica)
 • “On Blended Learning: Japanese and Romanian Telecollaboration – Positives and Negatives”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law , Vol.8 (57) No. 2 – 2015, pp. 43-50
 • “On MOOC”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law, Vol. 7 (56) No. 2 – 2014, pp. 31-38 (co-autor: Purcaru Monica)
membru catedra

Madalina Georgiana MATEI

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză pentru ştiinţe economice
 • Limba engleză pentru alimentaţie şi turism
 • Comunicare în afaceri în limba engleză
 • Limbaj juridic în limba engleză
m.matei@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • 2011 - Doctor în Filologie - Universitatea din Craiova; 2004 - Masterat, British Cultural Studies, Universitatea din București; 2003 - Licenţa, Facultatea de Litere, Engleză-Franceză, Universitatea Transilvania din Brașov; 2006 – Atestat de predare a limbii engleze acordat de Camera de Comerț și Industrie din Londra - Further Certificate for Teachers of Business English, London Chamber of Commerce and Industry; 2015-2017 – Membru în echipa proiectului Tinere Echipe de Cercetare - The Construction of Identity in the Romanian and European Parliamentary Discourse (PN-II-RU-TE-2014-4-0056); 2016 - Membru în echipa proiectului Expresul de limba română, Universitatea Transilvania din Brașov; 2016 - Stagiu de cercetare la Universitatea din Łódź, Polonia.  
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Mărcile discursive, Pragmatica, Analiza discursului, Sociolingvistica, Discursul politic, Narațiunile experiențelor traumatice
 • Publicații:
 • The Pragmatics of Discourse Markers in Conversation, Editura Universitaria, Craiova, 2012, 264 pag., ISBN 978-606-14-0546-6
 • “The Linguistic Mechanisms of Trauma Discourse”, in Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 (2013) 517-522
 • “Pragmatic Competence in the Use of  Discourse Marking and by Romanian EFL Learners”, in Iulian Boldea (Ed.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Language and Discourse, Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureș, 2013, pp. 1004-1011
 • Context, Meaning and Image in the Medieval Illuminated Manuscripts, 11th Conference on British and American Studies – Embracing Multitudes of Meaning, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.434-445, ISBN 978-1-4438-7060-3
 • “A Re(modeled) Pragmatic-Functional Pattern of Analysis for the Study of Discourse Markers in Conversation: Discursive Roles and Functions of Discourse Marking ”deci” and ”şi”", in Procedia – Social and Behavioral Sciences 63 (2012) 250-262
sinu raluca foto

Raluca SINU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Lexicografie
 • Terminologie
 • Traductologie
raluca.sinu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultății de Litere și a programului masteral Studii Lingvistice pentru Comunicarea Interculturală din cadrul aceleiași facultăți, Universitatea „Transilvania” din Brașov. Din 2011, doctor în filologie, titlu obținut de la Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Lexicografie, Traducerea în domeniul audiovizual
 • Publicații:
 • “Monolingual Dictionaries of Romanian and the Internet”, în M. Burada, O. Tatu și R. Sinu (eds.), 13th Conference on British and American Studies: Language Diversity in a Globalized World, Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 308-323, ISBN (10): 1-4438-4881-6.
 • Research and Practice in Lexicography (co-autor cu Marinela Burada), Editura Universității Transilvania din Brașov. ISBN 978-606-19-0693-2; 2016
 • “Contextualization in the Online Bilingual Dictionaries: Trends and Challenges”, in M. Burada, O. Tatu și R. Sinu (eds.), 12th Conference on British and American Studies: Multidisciplinary Approaches to the Construction of Meaning, Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 105-121, ISBN (10): 1-4438-8587-8.
 • Probleme de lingvistică. Teorie şi aplicaţii (co-autor cu Marinela Burada şi Oana Tatu). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2015, ISBN 978-606-19-0579-9
 • Umorul în subtitrarea filmelor. Studiu de caz: comediile de situatie, Bucuresti: Editura Universității din București, 2013, ISBN 978-606-16-0293-3.
burbea georgiana foto

Georgiana BURBEA

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Analiza discursului
 • Semantică cognitivă
 • Lingvistică textuală
 • Etica legislativă a traducerii
burbea.georgiana@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Diploma de studii postuniversitare aprofundate (Masterat) și Doctorat la Universitatea Jules Vernes din Picardie, Amiens, Franta, Membru Laborator de cercetare CURAPP Franța, Membru LTT – Rețea Lexiologie, Terminologie, Traduction.
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Analiza discursului, Traductologie.
 • Publicații:
 • 2016 – „Le nom propre dans la transgression de la forumule figée”, in Actele celui de-al XXXV Coloviu International de lingvistica functionala, Brno, ed. Masarykova Univerzita
 • 2015 – „Enjeux de la traduction des jeux de mots”, in Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol 8 (57), no.2, Series IV- Philology and Cultural Studies, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM)
 • 2014 – „Interjection et traduction-jeux et enjeux”, Actes des 9-èmes Journées scientifiques du Réseau de chercheurs Lexicologie, terminologie, traduction, Paris, Editions des Archives Contemporaines.
 • 2014 – „Ethos ou la construction de l’identité dans le discours”, Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol 7 (56), no. 2, Series IV- Philology and Cultural Studies
 • 2013 – „Les jeux de mots – déconstruction et reconstruction de sens”, Studia Romanica Posnaniensia, XL/1, Wydawnictwo Naukowe Uam, ISBN 978-83-232-2542-3
dimulescu cristina foto

Cristina DIMULESCU

Lector doctor

Coordonator Erasmus+ DeLTA

 • Cursuri predate:
 • Analiza discursului
 • Pragmatică
cristina.dimulescu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Cristina Dimulescu a absolvit Facultatea de Litere a Universității Lucian Blaga din Sibiu in 1999, a obținut diploma de master în traduceri la aceeași universitate în 2001 și a terminat doctoratul în filologie la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca în 2009 cu o disertație asupra interacțiunii verbale intergen.
 • Teza de doctorat: A Theoretical and Practical Approach to Gendered Talk-in-Interaction, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 2009
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Lingvistica, Pragmatica, Analiza Discursului
 • Publicații:
 • “Casual Conversation: A Way of Building Social Relationships” – 13th Conference on British and American Studies, Cambridge Scholars Publishing, 2017, ISBN (10): 1-4438-4881-6, ISBN(13): 978-1-44384881-7
 • “Talk – Creation or Destruction of Meaning”, LIBRI Linguistic and Literary Broad Research and Innovation, Vol. 5, No. 2, 2016, ISSN: 2068-0627
 • A Theoretical and Practical Approach to Gendered Talk-in-Interaction. Saarbrucken: Scholar’s Press, 2014, ISBN 978-3-639-76963-0
 • "Politeness, Impoliteness and ”Romania’s Got Talent”" - Conference on British and American studies, Brașov: Editura Universității Transilvania, 2011
 • "The Role of Gender in the Analysis of Talk-in-Interaction" - Conference on British and American studies, Brașov: Editura Universității Transilvania, 2010
 • "Casual Conversation - A Way Of Building Social Relationships"- Constructions of Identity (III) Cluj-Napoca: Napoca Star, 2006; ISBN 973-647-355-4
valcea cristina foto

Cristina VÂLCEA

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Engleza pentru ingineri
 • Engleza juridică
 • Engleza comercială
cristina.valcea@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Cristina Vâlcea abordează teme de cercetare din domeniul sociolingvisticii, analizei discursului, didacticii limbii engleze şi a englezei tehnice (inginerie mecanică, inginerie civilă, drept, ştiinţe economice). Este absolventă a Facultăţii de Litere din Braşov (2003), a absolvit programul masteral „Intercultural Communication in English” la Facultatea de Litere din Braşov (2006) şi şi-a susţinut teza de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (2014).
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Construcția mesajului media
 • Diferențe de gen
 • Ideologie și mentalități
 • Limbaje tehnice
 • Publicații:
 • "The biased representation of criminality in terms of referentiality", in Bulletin of the  Transilvania University of Braşov, vol. 4 (53) – 2011, Series IV: Philology and Cultural Studies, Transilvania University Press, Brasov, 2011
 • "Mass-Media Readiness to Biasing Gendered Narratives about Criminals", in Communication Interculturelle et Littérature, La Paragigme du Discours Idéologique, № 1(18) – 2012, Iaşi: Institutul European 
 • "Crimes in Media Narratives", in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 6 (55) – 2013, № 1, Series IV –Philology and Cultural Studies, pp. 27-36
 • Portrayal of Male and Female Criminals in the Romanian Mass-Media, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2015, ISBN 978-606-19-0697-0

Raluca ALEXE

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 •  Limba spaniolă
 • Curs practic de limba spaniolă
 • Spaniola pentru turism
 • Spaniola comercială
raluca.alexe@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Școala doctorală (Filologie), Program de studii de masterat (Romanistică)
 • Bursă pentru profesori de limba spaniolă (Madrid - Spania)
 • Stagiu de studii Socrates/Erasmus (Madrid - Spania)
 • Curs de Limba și cultura spaniolă (Madrid - Spania)
 • Studii de licență - filologie (Engleză-Spaniolă)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Spaniola pentru scopuri specifice, Lingvistica romanică, Semantică
 • Publicații:
 • „Paratactic Conditionals. A Romance Perspective”, în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series IV: Philology and Cultural Studies, Vol. 10(59), Nr.2, 2017, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM)
 • Construcții condiționale în limba română,  Editura Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-606-19-0596-6, 218 p., 2015
 • "On Complex Conditional Connectives in Romanian", în Studii si Cercetari Lingvistice, nr. 2/2014, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, 2014, pp.205-225
 • "Conditionale prototipice si conditionale „marginale”", în Limba și Literatura, Societatea de Științe Filologice din România, vol I-II, 2013
 • "Perspectives on Conditionality", în Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series IV, vol. 6 (55), no.1, 2013
sasu laura foto

Laura SASU

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleza și limbaj de specialitate (Inginerie electrică și știința calculatoarelor)
 • Morfologie
 • Traductologie
 • Terminologie
elena.sasu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • 2000 - Licențiat în filologie - Limba si literatura engleză si germană (Universitatea Transilvania din Brașov)
 • 2003 - Master în filologie - Traducere si terminologie. Interpretare de conferință (Universitatea din București)
 • 2014 - Doctor în filologie - Literatură și studii culturale (Universitatea Transilvania din Brașov)
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Traductologie. Terminologie. Limba și literatura engleză și germană. Literatură comparată și studii culturale.
 • Publicații:
 • “Comparative-Contrastive Analysis of Romanian-English Translation of Verb Phrase Structures”, in vol. (De/Re)Contextualisation. Structure, Use and Meaning, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2017, pp. 289–300 (BDI) ISBN: 978-606-19-0908-7
 • Experienţa limitei în literatura de mărturie. De la Auschwitz la Piteşti., Editura Universităţii Transilvania, Brașov, 2015. ISBN: 978-606-19-0600-0 (unic autor)
 • “Avatars of the Limit-Situation in Post-Totalitarian Witness Literature”, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IV: Philology and Cultural Studies, Vol. 7 (56) No.1 – 2014, pp. 99-108 (BDI)
 • ”The Limping Gait of Post-Totalitarian Testimony” – Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Section: Literature (ed.) I. Boldea, Arhipelag XXI Press, Târgu Mures, 2013, pp. 192-201 (în curs de indexare ISI)
 • ”Appeal to the Witness - The Role of Romanian Post-Totalitarian Witness Literature in Outlining National (Self)Images” – Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. Vol 5, No.1, Studies on Literature, Scientia Publishing House, 2013, pp.67–78 (BDI)
chiriacescu sofiana foto

Sofiana I. LINDEMANN

Lector doctor

 • Cursuri predate:
 • Introducere în lingvistică
 • Morfologie (experimentală)
 • Pragmatică
 • Organizarea discursului
 • Fenomenul anaforei
 • Metode și tehnici de cercetare în lingvistică
 • Limba germană pentru obiective specifice
sofiana.chiriacescu@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Doctor în Filologie (Lingvistică) – Universitatea din Stuttgart, Germania (2008- 2011). Conducători științifici: prof. dr. Klaus von Heusinger (University of Stuttgart) & prof. dr. Elsi Kaiser (University of Southern California, Los Angeles).
 • Visiting professor: Departamentul de lingvistică al University of Southern California, Los Angeles, USA (01/2011-06//2011).
 • Licențiată în filologie (specializarea limba și literatura germana – limba și literatura engleză), Universitatea din Stuttgart, Germania (2002-2007).
 • Licenţiată în limbi moderne aplicate (specializarea germană-engleză) — Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Romania (1999-2003).
 • Domenii/teme de cercetare:
 • Morfologie. Semantică/ pragmatică. Psiholingvistica. Organizare informaţionala a enunţului/ organizarea discursului
 • Publicaţii:
 • Lindemann, Sofiana. 2017. Die diachronische Entwicklung der differentiellen Objektmarkierung im Rumänischen. Springer, Wiesbaden. 132 p.
 • Lindemann, Sofiana. 2017. "Referenz und Prominenz". In: Germanistische Beiträge. Band 41/2017. Ed. Universitatii din Sibiu, Sibiu. p. 173-195.
 • Brocher, Andreas, Sofiana Chiriacescu, Klaus von Heusinger. 2016. "Effects of information status and uniqueness status on referent management in discourse comprehension and planning". Discourse Processes. p. 1-25
 • Jasinskaja, Katja, Sofiana Chiriacescu, Marta Donazzan, Klaus von Heusinger & Stefan Hinterwimmer. 2015. "Prominence in discourse". In Amedeo De Dominicis (ed.), Prominences in Linguistics. Proceedings of the pS-prominenceS International Conference. University of Tuscia, Viterbo: DISUCOM Press, 134-153.
 • Chiriacescu, Sofiana. 2014. The discourse structuring potential of indefinite noun phrases. Special markers in English, German and Romanian. University of Stuttgart.
alic liliana foto

Alice BODOC

Asistent doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba română contemporană (Sintaxa) - seminar
 • Curs practic de limba română
 • Limba română aplicată
alice_bodoc@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Licenţiată in Filologie (Specializarea Limba și literatura română - limba și literatura engleză), Universitatea „Ovidius” din Constanța (2006)
 • Doctorat în Filologie (Lingvistică), Universitatea „Transilvania” din Brașov
 • Stagiu extern de pregătire și predare a limbii române la Universitatea din Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages
 • Domenii/teme de cercetare:
 • morfosintaxa limbii române, limba română în diacronie, sintaxa istorică, limbile romanice
 • Publicații:
 • „Principiul iconicității în structurile sintactice cu adjuncți temporali", în Studii și cercetări lingvistice, 2017 (LXVIII), nr. 1, în colaborare cu prof. Mihaela Gheorghe
 • “The specificity of Old Romanian in the context of Romance languages. Morphosyntactic evidence”, in Elena Buja, Măda S., Arhire M. (eds.), (De/Re)Contextualisation. Structure, Use and Meaning, 2017, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, pp. 19-41
 • „Romanian Mothers Discussion Boards: A Way of Constructing Discursive Identity”, în Revue Roumaine de Linguistique, 2016, vol. LXI, nr. 3, în colaborare cu Monica Ardeleanu (Gomoescu) și Mihaela Gheorghe

 • „Temporal and spatial sentence connectives: evidence from Old Romanian”, în Zeitschrift für Romanische Philologie, 2016, vol. 132, issue 2, p. 557-591.
 • „The Grammaticalization and Pragmaticalization of the Romanian Indefinite Pro-Forms: A Corpus-Based Approach” (co-autor), în Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) 65/2016, p. 223-256.
 • „Statutul polifuncțional al jonctivului CUM în limba română veche”, în Variaţia lingvistică: probleme actuale, 2015, 2nd vol., Rodica Zafiu și Isabela Nedelcu (coord.), Editura Universității din București.

Alexandra STAN

Asistent doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba engleză pentru specialişti
alexandra.stan@unitbv.ro
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
  Master în specializarea Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză), Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov
  Doctor în filologie, Universitatea din Bucureşti
  • Domenii/teme de cercetare:
  Semantică, lexicografie
  • Publicații:
  Termeni care exprimă defecte naturale în limba română, Editura Universităţii Transilvania din Braşov; ISBN 978-606-19-0747-2; 2016
  “On the Current Use of Romanian Terms Denoting Physical Defects”, în Marinela Burada, Oana Tatu şi Raluca Sinu (eds.), Conference on British and American Studies: Embracing Multitudes of Meaning, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 83-96; ISBN 978-1-4438-7060-3
  “A Semic Analysis of Terms Denoting Physical Defects in Romanian”, în Marinela Burada, şi Oana Tatu (eds.), Conference on British and American Studies: Crossing Boundaries: Approaches to the Contemporary Multicultural Discourse, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 65-86; ISBN 978-1-4438-5359-0
  „Ambiguitate lexicală în câmpul semantic al defectelor naturale”, în Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (ed.), Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012

Sabina HOMĂNĂ

Asistent doctor

 • Cursuri predate:
 • Limba germană
sabhomana@yahoo.de
 • Date biografice:
 • Absolventă a Facultăţii de Litere Al. I. Cuza, Iaşi – specializarea Limba și literatura franceză - Limba și literatura germană

 • Doctor în filologie (literatură franceză sec. XX) la Universitatea Konstanz, Germania

  Stagii de pregătire la Universitatea Friedrich Schillerdin Jena şi la Universitatea Konstanz, Germania  

 • Domenii/teme de cercetare:
 • Literatură contemporană în spaţiul francez şi german 

 • Publicații:
 • Proiectul Semantică şi tipologie: colaborare pe conceptul de specificitate în limba română (ianuarie-decembrie 2002, Universitatea Konstanz, Germania; coordonator: prof. dr. Klaus von Heusinger)

 • Sabina Homănă, 2007, L'enjeuéthique dans l‘œuvre de Romain Gary (teză de doctorat)