Conferințele CeLTA

I. Seria conferințelor organizate de Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată (CeLTA) continuă joi, 18 ianuarie 2018, de la ora 18:00, în sala NI16 (Corpul N). Invitatul Facultății de Litere este unul dintre cei mai interesanți lingviști români de astăzi, profesorul Alexandru Gafton de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tema pe care ne-o propune nu are cum sa nu ne intereseze și să ne provoace pe toți: „Cuvântul ca iluzie a cunoașterii”. 


II. În cadrul Conferințelor CeLTA, îl avem din nou invitat pe domnul profesor Asher Shafrir (Tel Aviv, Israel), specialist în studiul limbilor semitice și studii culturale orientale. Astfel, în data de 6 decembrie 2017, de la ora 16.00, în sala NI16, dl profesor Shafrir va oferi conferința The accidental invention of the Alphabet 3500 years ago. Writing systems from pictorial writing to present alphabets.


III. O nouă conferință a Centrului de Cercetare pentru Lingvistică Teoretică și Aplicată (CeLTA) va avea loc în data de 15 mai 2017, de la ora 16.00, în sala TP8 a Facultății de Litere, Brașov. Titlul ales de dr. Brian IMHOFF de la Texas A & M University, Department of Hispanic Studies, USA, este Colors, categories, and other considerations, iar subiectul a fost rezumat de autor astfel:

How does a Romanian speaker handle color approximatives, the equivalent of -ish in English (blackish, yellowish, etc.)? In this talk, I examine Romanian reflexes in a general Romance context and then present results from a preliminary study of native-language use. Not surprisingly, this study reveals a plethora of variation across this open semantic domain. Second, I turn to scholarship on colors and categorization that strongly supports a Whorfian view of color terminology in opposition to a universalist account.


IV. În data de 21 martie 2017, de la ora 14, în sala TP8 a avut loc o altă conferință a Centrului de Cercetare pentru Lingvistică Teoretică și Aplicată CeLTA), despre limbile semitice, oferită de dl. profesor Asher Shafrir (Universitățile Tel Aviv și Haifa):

Semitic Languages

1. Speakers, territory, periods

2. Classification

3. Fundamental characteristics: ·Triliteralform of roots·System of guttural and palatal letters; ·Root and pattern combination

4. Structure:

               ·Phonology: vowels, consonants, stress

               ·Morphology: nouns, verbs, word order

               ·Lexicon

5. Writing – alphabet and theories of the origin of the alphabet

Prof. Asher Shafrir ține cursuri de lingvistică și traductologie la universitățile din Tel Aviv și Haifa, este membru al Institutului Național pentru Cercetare în domeniul Științelor Comportamentale din Ierusalim și al mai multor organizații internaționale, inclusiv UNESCO. De-a lungul carierei, a ținut cursuri de lingvistică ebraică la mai multe universități din Europa. Printre domeniile sale de specializare se numără sociolingvistica și lingvistica aplicată (politica lingvistică, limbile minorităților etnice din Israel, limbile semitice, achiziția limbii). În aceste domenii a publicat numeroase articole și câteva cărți, printre care: Educational Policy towards the Circassian Minority in Israel (990)și The Manual of Style Guide for Hebrew în 2016.


V. În data de 7 decembrie 2016, între orele 16 şi 18, sala T p 4, a avut loc conferinţa CeLTA - Issues in sociolinguistics: language contact and shift - susţinută de dr. Asher SHAFRIR, Tel Aviv University, Israel. Subiectul propus pentru conferinţă este următorul:

             Issues in sociolinguistics: language contact and shift

1.     Threatened (endangered) languages
2.     Language maintenanceand language shift
3.     RLS – reverse language shift, revernacularization, languagerevitalization, revival of language
4.     A few cases of revitalization: Western Europe (Irish, Welsh,Basque, Catalan) and Hebrew
5.     Languages in contact: Diglossia, code-switching,
6.     Example: a type of functional transfer in language contact(in Colloquial Singapore English)
VI. Seria conferințelor Centrului de Lingvistică teoretică și aplicată (CeLTA), care se desfășoară sub egida Departamentului de Lingvistică teoretică și aplicată (DeLTA) al Facultății de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, a debutat cu un eveniment organizat în cadrul proiectului de mobilitate PN-III-P1-1.1-MCT-2016-0036, finanțat de UEFISCDI (responsabil de proiect: prof. univ. dr. habil. Răzvan Săftoiu). Evenimentul a constat în susținerea a două prelegeri de către Dr. Corina Andone de la Universitatea din Amsterdam, Olanda (Departamentul de Studii ale discursului, teoria argumentării și retorică) și s-a desfășurat vineri, 4 noiembrie 2016, după următorul program:
  • - ora 12, Institutul de Cercetare-Dezvoltare, L10, etajul I (Str. Institutului nr.1): Legal-political argumentation: a brief introduction. În acest curs, dedicat studenților doctoranzi, lectorul a prezentat cele mai recente evoluții în domeniul argumentării juridico-politice. Cele mai recente abordări au fost prezentate și discutate în mod critic și au fost ilustrate prin intermediul unui studiu de caz detaliat din domeniul juridico-politic.
    - ora 16, T p 10 (Bd. Eroilor nr. 25): The importance of argumentation. Acesta a fost un curs adresat, în principal, studenților masteranzi, în care au fost introduse elementele teoretice referitoare la argumentare, oferindu-se o trecere în revistă a principalelor concepte și instrumente pentru analiza și evaluarea textelor argumentative. Lectorul a oferit o introducere sistematică a conceptelor esențiale pentru teoria argumentării, cum ar fi scheme de argumentare, puncte de vedere, structuri argumentative și erori de argumentare (engl. fallacies). De asemenea, studenții au putut pune în practică elementele teoretice prin analiza critică a unor texte selectate de lector în colaborare cu responsabilul din partea Universității Transilvania.

 

În perioada 8-10 mai 2017 s-a desfășurat a patra ediție a seminarului de formare în domeniul traducerii pentru studenți. Sub genericul Documentation, traduction littéraire et traduction spécialisée, seminarul a reunit studenți de la programul de studii de Master Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română (coordonator prof. univ. dr. habil. Liliana Alic), precum și studenți din anii II și III ai programului de studii de licență Limbi moderne aplicate Franceză-Engleză. Profesorii formatori, specialiști în teoria și practica traducerii de la universități de prestigiu, sunt: 

  • Prof. dr. Berrin AKSOY, Universitatea Atilim,  Ankara, Turcia 

  • Prof. dr. Maryse IVERN, Universitatea din Lorraine, Nancy, Franța

  • Prof. dr. Hélène FAVREAU, Université Catholique de l'Ouest, Angers, Franța

Prin temele variate abordate, se urmărește perfecționarea competențelor de traducător în vederea unei mai bune adaptări la o piață a muncii din ce în ce mai competitivă.


ZILELE CERCETĂRII este o acţiune organizată anual în cadrul Departamentului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (DeLTA) şi desfăşurată pe două niveluri distincte – cadre didactice, pe de-o parte, şi studenţi din anii terminali (licenţă, master), pe de alta. Pentru membrii DeLTA, această acţiune crează cadrul propice prezentării preocupărilor şi intereselor lor de cercetare, permițând corelarea eforturilor lor, conturarea unor direcţii clare de cercetare şi constituirea de echipe de cercetători. Studenţi din anul III licenţă şi anul II master se întâlnesc pentru a discuta împreună cu colegii şi profesorii lor despre temele pe care îşi propun să le abordeze în lucrările lor de diplomă sau disertaţie. Scopul discuţiilor din cadrul fiecărui grup de lucru este acela de a-i permite fiecărui student să-şi clarifice ideile prin expunerea lor în faţa auditoriului, de a beneficia de sugestii şi recomandări bibliografice din partea tuturor celor prezenţi, colegi şi cadre didactice.

Zilele cercetării pentru studenți

Zilele cercetării pentru profesori


CONFERINȚA DE ANGLISTICĂ este un eveniment academic organizat anual de Departamentul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (DeLTA) sub patronajul Romanian Society for English and American Studiea (RSEAS). Această manifestare a avut loc pentru prima dată în anul 2003, când a debutat sub forma unui simpozion național dedicat limbii și literaturii engleze și americane, dar, cu timpul, și-a lărgit orizonturile incluzând tot mai multe domenii de interes și, prin urmare, tot mai mulți participanți din România și din străinătate. La momentul de față, această conferință reprezintă locul de întâlnire al cercetătorilor, deopotrivă debutanți și experimentați, cu scopul de a schimba păreri, de a împărtăși cele mai noi idei din domeniul micro- și macro-lingvisticii și de a contribui la creșterea și dezvoltarea continuă a acestor arii de cercetare. Pentru detalii legate de această manifestare vizitaţi site-ul http://www.unitbv.ro/anglistica/

 

ȘCOALA DE VARĂ - ÎNVAŢĂ LIMBA ROMÂNĂ ÎN ROMÂNIA! 

În luna iulie a fiecărui an se desfășoară la Brașov, în cadrul parteneriatului încheiat între Institutul Cultural Român din București și Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov, Scoala de vară pentru străinii care doresc să se familiarizeze cu limba, cultura şi civilizaţia română. Evenimentul se bucură, de fiecare dată, de prezența a aproximativ 30 de cursanți din arii geografice diferite, respectiv Spania, Italia, Slovenia, Austria, Franța, Olanda, Polonia, Azerbaidjan, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Canada, Japonia. Directoarea programului, dr. Ana Borca, oferă participanților un program inedit, original și divers, alcătuit dintr-o împletire de ore de limbă română, conferințe pe teme culturale, ateliere de lucru în limba română, vizite de documentare și excursii, toate desfășurându-se sub dictonul Învață limba română în România. Din partea Departamentului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (DeLTA), prof. univ. dr. habil. Răzvan Săftoiu, lector univ. dr. Corina Micu și lector univ. dr. Andreea Nechifor asigură predarea orelor de limba română, alături de dr. Ana Borca. Cursurile de limba română sunt organizate pe niveluri, în acord cu Cadrul european comun de referință pentru limbi, iar certificarea competențelor lingvistice respectă același protocol.

PROIECT INTERCULTURAL CU UNIVERSITATEA OTARU DIN JAPONIA 

În perioada 2015 - 2021, Departamentul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (DeLTA) al Faculății de Litere participă la un proiect intercultural cu Universitatea Otaru din Japonia care constă dintr-un schimb de experiență între studenții din anul II specializările Limbi Moderne Aplicate și Engleză principal și studenți japonezi din anul întâi, coordonați de prof. dr. Daniela Caluianu de la Departamentul de Engleză al Universității Comerciale din Otaru (Japonia). Ideea proiectului vizează, pe de o parte, dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă și orală în limba engleză și, pe de alta, schimbul de informații culturale și profesionale între cele două grupuri de studenți. În acest scop, studenții participanți se vor în echipe care se vor documenta, vor concepe și vor susține prezentări ale unor aspecte, la alegere, legate de universitățile lor. Astfel, studenții vor avea șansa de a afla aspecte inedite ale vieții de student din ambele campusuri, dar și de a intra în contact direct cu vorbitori de engleză ca limbă străină, cu toate provocările ce decurg de aici. Prezentările între studenți se vor desfășura în timp real, cu ajutorul echipamentelor tehnice puse la dispoziția departamentului nostru, special pentru acest proiect, de Universitatea din Otaru, sub formă de interacțiune directă prin intermediul conexiunii de tip Omnijoin, iar în urma sesiunii orale se vor contura sarcini comune de redactare a diferite de tipuri de texte specifice, în urma armonizării unei programe comune.