Detalii privind acordarea burselor de merit, de studiu si a celor sociale
 

Burse sem. I, an univ. 2017-2018

 Bursele de merit si bursele de merit partiale nivel licenta, sem. I, an univ 2017-2018

 Bursele de merit si bursele de merit partiale nivel masterat, sem. I, an univ 2017-2018


 Burse sociale nivel licenta, sem. I, an univ 2017-2018

 Burse sociale nivel masterat, sem. I, an univ 2017-2018


 Burse ocazionale nivel licenta, sem. I, an univ 2017-2018

 Burse ocazionale nivel masterat, sem. I, an univ 2017-2018Informatii utile privind bursele

  Cuantumurile burselor studentilor pentru anul univ. 2017-2018

  Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material

  Criterii de atribuire a burselor in anul univ. 2017-2018

  Criterii de departajare a studenţilor în caz de medii egale pentru acordarea burselor de merit, ciclul licenta si masterat


 Anunt privind depunerea extrasului de contPRACTICA DE SPECIALITATE IN INSTITUTII PARTENERE

  Locuri de practica disponibile la Schaeffler România pentru 2017


  Locuri de practica disponibile la compania Preh pentru 2017Alte tipuri de burse studentesti

  Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare si inovare “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I” 2017-2018

 Informatii si cuntumurile granturilor pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Adresa Ministerului Educatiei Nationale privind granturile pentru cercetare-dezvoltare si inovare 

 Anexa privind candidatii eligibili