Detalii privind acordarea burselor de merit, de studiu si a celor sociale
 

Burse sem. II, an univ. 2016 - 2017

 Burse ocazionale programe de studiu licenta

 Burse ocazionale programe de studiu de masterat


 Burse de merit programe de studiu licenta

 Burse sociale programe de studiu de licenta 


 Burse de merit programe de studiu masterat

 Burse sociale programe de studiu de masterat


 Anunt important - Studenţii beneficiari de bursa (lista este afişată mai sus şi la avizierul facultăţii) pe semestrul II care nu au dus deja extrasul de cont la Decanatul facultăţii sunt rugaţi să-l prezinte până la data de 10.04.2017 pentru a putea intra în posesia bursei.

 Cuantumul burselor: bursa de merit - 800 lei, bursa sociala - 600 lei

 Fondul de burse la nivelul facultatilor, in sem. II, an univ. 2016-2017Informatii utile privind bursele

  Anunt important si conditii privind depunerea dosarelor pentru obtinerea Bursei de Excelenta TRANSILVANIA 2017


 Anunt important burse sociale - studentii pot depune dosare pentru bursa sociala pana la data 31.03.2017

 Anunt important privind depunerea dosarelor pentru acordarea burselor sociale din sem. II, ciclul licenta si masterat, an univ. 2016-2017


 Criterii de acordare si de departajare a studenţilor în caz de medii egale pentru acordarea burselor de studiu şi de merit, ciclul licenta si masterat

 Anunt privind depunerea extrasului de cont

 Ordinul MEN privind criteriile de acordare a burselor incepand cu sem. II, an univ. 2016-2017

 Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material, actualizat si valabil din sem. II, an univ. 2016-2017PRACTICA DE SPECIALITATE IN INSTITUTII PARTENERE

  Locuri de practica disponibile la Schaeffler România pentru 2017


  Locuri de practica disponibile la compania Preh pentru 2017Alte tipuri de burse studentesti

  Compania Schaeffler lanseaza sesiunea din noiembrie 2016 de aplicatii ale studentilor pentru obtinerea burselor de excelenta Schaeffler. Mai multe informatii privind conditiile de participare si termenul de depunere al aplicatiilor le puteti gasi in documentul de mai jos. 


  Detalii Burse Private de Excelenţă Schaeffler „10 pentru 10”