Detalii privind acordarea burselor de merit, de studiu si a celor sociale
 

Burse sem. I, an univ. 2016 - 2017

 Burse de merit la programele de studiu de licenta

 Burse de studiu la programele de studiu de licenta

 Burse de studiu partiale la programele de studiu de licenta

 Burse sociale la programele de studiu de licenta

 Burse sociale ocazionale la programele de studiu de licenta


 Burse de merit la programele de studiu de master

 Burse de studiu la programele de studiu de master

 Burse de studiu partiale la programele de studiu de master

 Burse sociale la programele de studiu de master

 Burse sociale ocazionale la programele de studiu de master


Informatii utile privind bursele

  Anunt privind termenul pentru depunerea contestatiilor privind bursele provizorii

 Anunt important privind depunerea dosarelor pentru acordarea burselor in sem. I, ciclul licenta si masterat, an univ. 2016-2017

 Criterii de acordare si de departajare a studenţilor în caz de medii egale pentru acordarea burselor de studiu şi de merit, ciclul licenta si masterat


 Anunt privind depunerea extrasului de cont

 Fondul de burse repartizat la nivelul facultatilor pentru sem. I, an univ. 2016-2017

 Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material  Alte tipuri de burse studentesti

Bursele Telekom


CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

- persoane fizice de cetăţenie română;

- vârsta maximă de 30 de ani;

- au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământ pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;

- sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, la categoriile „fără plată” sau „cu plată”, la zi, indiferent de profil, în anul I licenţă, nu master sau doctorat;

- transmit aplicatia de înscriere completata integral şi corect, până la data de 10 noiembrie 2016, ora 18:00 inclusiv (data de trimitere în website-ul www.burseletelekom.ro);

- nu au venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse sau a veniturilor din stagiaturi;

- nu au beneficiat de Bursele Telekom în alţi ani.

Bursele vor fi acordate pe perioada anului universitar 2016-2017 (9 luni), iar cuantumul unei burse este de 1.250 lei.


CONDIŢII DE SFĂŞURARE CONCURS:

Perioada de înscrieri: 10 octombrie, ora 00:00 - 10 noiembrie 2016, ora 18:00.

Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro ,în secţiunea Aplicaţii.

Aplicaţia de înscriere la Concurs trebuie să aibă corect completate toate câmpurile afişate şi următoarele documente trebuie să fie încărcate în aplicaţie:

Curriculum Vitae – maxim 2 pagini în format A4 –încărcat în site în format pdf sau Word maximum 500 kb.

Adeverinţă de student în care să fie precizată facultatea, anul de studiu în care studentul este admis şi notele de admitereîn facultate – copie scanată a originalului, încărcată pe site în format jpg, tiff sau pdf, avand dimensiune de maximum 500 kb.

Documentele mai sus menţionate trebuie încărcate înaplicaţia de înscriere în limba română.


  Compania Schaeffler lanseaza sesiunea din noiembrie 2016 de aplicatii ale studentilor pentru obtinerea burselor de excelenta Schaeffler. Mai multe informatii privind conditiile de participare si termenul de depunere al aplicatiilor le puteti gasi in documentul de mai jos. 

  Detalii Burse Private de Excelenţă Schaeffler „10 pentru 10”