Facultatea sustine dezvoltarea academica a studentilor interesati de cercetare in domeniul stiintelor socio-umane si ale comunicarii

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI, EDITIA 2017 LA FSC

Vom actualiza in curand aceste informatii

Sesiuni de comunicari stiintifice studentesti

Va lansam invitația de a participa la cea de-a IV-a ediție a Colocviulu inațional studențesc Best Letters, organizat anual de Facultatea de Litere a Universității din București, începând cu anul 2014.  


Selecția internă în cadrul facultății ar trebui să se desfășoare până la data de 31 martie 2017 (cu posibilitate de prelungire maximă până la data de 10 aprilie 2017), iar textele integrale ale lucrărilor sunt asteptate până pe data de 28 aprilie 2017. Toate informațiile necesare se află în apelul de mai jos. Fiecare facultate poate trimite un număr maxim de 4-6 studenți pentru toate programele de studii.


 Apel de participare la Colocviul național studențesc Best Letters, a IV-a edițieUniversitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 27 aprilie 2017 Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține’’.


Sunt invitaţi să participe studenţii şi masteranzii Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai universităţilor din ţară şi din străinătate.


Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:


1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale Mediului
3.   Matematică şi Ştiinţa Informaţiei
4.   Ştiinţe Tehnice şi Chimice
5.   Ştiinţe Sociale şi Politice
6.   Limbi şi Literaturi


Înregistrarea la Conferinţă se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 30 martie 2017.

Materialele pot fi prezentate în limba română sau engleză.

Informaţii suplimentare:

E-mail: unasm.viitorul2017@gmail.com

Tel. (+373) 022 73 84 09

The University of Academy of Sciences of Moldova 
Faculty Exact Sciences


 Apel de participare la conferinta - lb. romana

 Apel de participare la conferinta - lb. engleza