Istoric 2008

 

Ca urmare a selectării pre-propunerii, s-a dezvoltat forma extinsă a propunerii de proiect și studiul de fezabilitate, in colaborare cu Centrele de Cercetare Științifică. Acest demers s-a realizat conform cu viziunea asupra cercetării științifice in universitate pentru perioada următoare și conform cu un Plan de Activități detaliat. Conform cu acestea, s-a realizat proiectul conceptual al clădirilor de laboratoare din institut și s-a identificat necesarul de echipament high-tech pentru cercetare științifică.
În urma evaluării, proiectul Institut CDI: Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabilă a ocupat locul 1 pe componenta Energie iar echipa de management a demarat procedura de negociere.