Istoric 2013


Ultimul an al proiectului a fost dedicat cu precădere finalizării procedurilor de achiziție publică pentru echipamentele de cercetare – inovare și pentru produsele software.
Proiectul s-a finalizat la 31 octombrie 2013, îndeplinind toți indicatorii propuși.
- Prin proiect s-au dezvoltat 11 clădiri cu consum redus de energie, înglobând diferite soluții de energie durabilă; aceste clădiri sunt monitorizate permițând evaluarea eficienței soluțiilor încorporate și optimizarea acestor soluții în vederea transferării lor către comunitățile care vizează tranziția către statutul de comunitate durabilă.
- Utilizând fondurile proiectului s-a reușit completarea infrastructurii universității cu 68 de linii integrate de echipamente. Acestea permit derularea de activități de cercetare complexe și interdisciplinare, in principal prin proiecte în domeniul Dezvoltării Durabile. Cooperarea cu entități de cercetare științifică la nivel regional, național și internațional este bine susținută, inclusiv prin contracte cu companii, al căror număr urmează o tendință ascendentă.
- Cercetarea fundamentală este susținută de 18 pachete software specifice activităților de cercetare - inovare, instalate într-un Data Center (unul dintre cele mai complexe echipamente din institut).
La finalul proiectului, au fost angajați 17 tineri cercetători care activează in institute alături de doctoranzi, cercetători post-doc și personal academic în cele 29 de centre de cercetare științifică.
Începând cu 1 noiembrie 2013, proiectul PRO-DD intră in etapa de sustenabilitate pe o perioada de cinci ani.