Istoric 2014


Activitatea in Institutul de Cercetare Dezvoltare se derulează conform cu principalele priorități naționale și europene și in acord cu strategia Universității Transilvania din Brașov.
După finalizarea proiectului PRO-DD, universitatea a continuat dezvoltarea de structuri suport cum sunt Cafeteria și spațiile de parcare.
Institutul este spațiul in care se derulează granturi și contracte, cu precădere în cooperare la nivel internațional și național și prin cooperare cu companii, firme și entități administrative. Acest efort este susținut de numeroase activități de schimburi de experiență si vizite, de găzduirea manifestărilor științifice și a întâlnirilor pe proiecte.
Anual, institutul organizează Ziua Porților Deschise pentru a promova activitățile și rezultatele obținute și pentru atragerea tinerilor către activitatea de cercetare științifică. Activitățile colaborative sunt organizate cu structuri naționale, regionale și locale cu școli, asociații studențești din România și din străinătate.
După un an de monitorizare, statutul de Clădiri cu Consum Redus de Energie este confirmat pentru toate clădirile de laboratoare din institut. Urmând conceptul de autonomie energetică ridicată, un mix bazat pe sisteme de energii regenerabile a fost deja implementat (pompe de căldură, module fotovoltaice și colectoare solar-termice), confirmând viabilitatea soluțiilor chiar și pentru zone climatice mai puțin favorabile, cum este zona montana din Brașov.
Astfel, vă deschidem porțile unei comunități durabile, capabile să ofere soluții la o varietate mare de probleme, prin dezvoltarea de cercetare științifică avansată, multidisciplinară.