Hotararea nr.127 din 09.03.2017 
Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a hotarat ca planificarea initiala a tipurilor de activitati care se vor desfasura la ICDT sa fie completata cu următoarele activitati: 

- desfasurarea la ICDT a orelor didactice din zilele de miercuri si joi aferente masteratului de cercetare SALTI; 

- organizarea la ICDT a unei intalniri lunare a membrilor DPLDPL. 

  


Hotararea nr. 126 din 13.02.2017
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a validat concursurile de ocupare a posturilor didactice de sef lucrări poz. 26 si conferențiar poz.16 și 17 din statul de functii al departamentului PLDPL;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit includerea unei probe orale pentru admiterea la masterat din sesiunea iulie si septembrie 2017;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit comisia de admitere pentru sesiunea de admitere din iulie si septembrie 2017. De asemenea, a stabilit componența comisiei de interviu pentru admiterea la masterat;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit comisiile pentru examenul de diploma / disertatie din sesiunea iulie 2017 și februarie 2018;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a fost informat de către doamna Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN, în calitatea de director al departamentului PLDPL, despre modificările necesare pentru alinierea planurilor de invatamânt la noul standard ARACIS;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a dezbatut tipurile de activitati care se vor desfasura cu studentii și masteranzii în cele doua centre de cercetare din cadrul ICDT;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit data de desfasurare a Sesiunii cercurilor stiintifice studentesti 2017.

 Hotararea nr. 125 din 25.01.2017 
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a analizat si aprobat cererea de prelungire a calitatii de titular pana la finele anului universitar 2016 – 2017 depusa de doamna Prof.dr.ing. Loredana Anne-Marie RADULESCU (ex BADESCU). 

Hotararea nr. 124 din 6 decembrie 2016 
Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a analizat si aprobat: 
- Studiul preliminar privind implementarea noului program de studii in limba engleza "Furniture Design"; 
- Comisiile pentru posturile scoase la concurs in sesiunea ianuarie-februarie 2017; 
- Programarea examenului de licenta / disertatie – sesiunea februarie 2017;
- Structura anului universitar, semstrul II pentru anul IV licenta. 

Hotararea nr. 123 din 18 noiembrie 2016   
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat inițierea programului de studii în limba engleză Furniture Design, licență IF, durata de 4 ani


Hotararea nr. 122  din 4 octombrie 2016 
Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat cererea domnului Conf.dr.ing. Popa Viorel referitoare la suținerea de ore didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2016 – 2017.

  inapoi