Admitere 2016 - Informaţii generale Minimize
ADMITERE - informaţii complete în pagina universităţii

Informaţii despre Admiterea 2016 - ITMI:

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2016, la UniTBv, pentru ciclurile de studii de licenta si master

Date contact

Puncte de încasare a taxei de şcolarizare şi programul acestora
Informaţii privind achitarea primei tranşe a taxei de şcolarizare prin OP


Candidaţii tuturor programelor de studii, atât de licenţă, cât şi de master, sunt invitaţi să-şi completeze datele On-Line şi să se prezinte, pentru validarea acestora pe baza documentelor,  la Comisia de Admitere a Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, sala A II 3, de pe Colina Universităţii,

în perioada 18 - 24 iulie 2016,  pentru candidaţii la licenţă, şi 

în perioada 18 - 24 iulie 2016, pentru candidaţii la master, conform calendarului admiterii, şi programului de înscriere.

Candidaţii care, până la data înscrierii, nu au făcut preînscriere online beneficiază de consiliere pentru preînscrierea online în sala A IV 5, etajul IV, Corp A, Colina Universităţii.Documente necesare pentru înscrierea candidaţilor la licenţă,
Documente necesare pentru înscrierea candidaţilor la master,
                                              conform metodologiei de desfăşurare a Admiterii 2016 (licență și master)

Calendarul admiterii iulie 2016 - licenţă
Calendarul admiterii iulie 2016 - master

Calendarul admiterii septembrie 2016 - licență
Calendarul admiterii septembrie 2016 - master

Program înscrieri sesiunea iulie (licenţă și masterat)
Program înscrieri sesiunea septembrie (licență și masterat)
Statistică Înscrieri sesiunea iulie
Statistică înscrieri sesiunea septembrie


Detalii
 referitoare la numărul de locuri scoase la concurs pentru admitere, la Facultatea ITMI - sesiunea septembrie:

Prezentarea programelor de studii de licenţă
Domeniul  Programul de studiu   Forma de învățământ  Prezentare Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie aerospațială  CTAS  - Construcţii aerospaţiale
 învățământ cu frecvență  prezentare video
 1  33
 Inginerie industrială  TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 23  51
 MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 13  25
 IMAC  - Ingineria şi managementul calităţii
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 0  29
 Inginerie și management  IEIN     - Inginerie economică industrială
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 0  25
 IEID     - Inginerie economică industrială *
 învățământ la distanță *  prezentare video
 0  52
 IMAF   - Ingineria şi managementul afacerilor
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 0  26

Licenţă: - concurs pe bază de dosar,
          100% media la examenul de bacalaureat,
           La medii egale, departajarea se face în funcție de notele obţinute de către candidat, la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat:
- Primul criteriu -  Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
- Al doilea criteriu - A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
- Al treilea criteriu - A treia notă selectata de către candidat, la înscriere.
*Înscrierile pentru programul de studiu Inginerie Economică Industrială, forma de Învățământ la Distanță, continuă până la data de 21.09.2016 (de Luni până Vineri, între orele 9:00 și 13:00).


Prezentarea programelor de studii de masterat
 Domeniul Programul de studiu Forma de învățământ  Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie industrială   IFI    Ingineria fabricaţiei inovative
 învățământ cu frecvență  0  0
 IPFAIngineria proceselor de fabricaţie avansate
 învățământ cu frecvență  0  0
 MC   - Managementul calităţii
 învățământ cu frecvență  0  0
 Inginerie și management  MAI  - Managementul afacerilor în industrie*
 învățământ cu frecvență  0  8*

Master: - concurs pe bază de dosar,
          40% media obţinută la examenul de diplomă/licenţă

          60% media obţinută la interviu (interviul va avea loc în data de miercuri, 21 septembrie 2016, începând cu ora 14:00, în corpul A la etajul II).

          La medii egale, departajarea se face în funcţie de:
- Primul criteriu - Media anilor de studii din ciclul de licenţă;
- Al doilea criteriu - Nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de diplomă / licenţă.
*Înscrierile pentru programul de studiu Managementul Afacerilor în Industrie, forma de Învățământ cu Frecvenţă (locuri cu taxă), continuă până la data de 21.09.2016 (de Luni până Vineri, între orele 9:00 și 13:00).


Planificarea probei de interviu din data de 26 iulie 2016, pentru masterele: IFI, IPFA, MAI, MCA

Planificarea probei de interviu din data de 12 septembrie 2016, pentru toate masterele de la facultatea ITMI.

Metodologie specifică privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial pentru anul universitar 2016-2017.Detalii referitoare la numărul de locuri scoase la concurs pentru admitere, la Facultatea ITMI - sesiunea septembrie


Taxe:

Taxa de înscriere (pentru toate programele de studii): 150 lei.
Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă:
            2500 lei / an pentru licenţă zi,
            2500 lei / an pentru licenţă învăţământ la distanţă,
            2500 lei / an pentru master


În urma publicării rezultatelor primei faze de admitere, toţi candidaţii admişi pe locuri cu taxă (licenţă sau masterat) trebuie să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare (conform termenelor specificate în contractul de înscriere semnat de fiecare candidat). Plata taxei se va face la casieria universităţii din corpul D, pe Colina Universităţii.

Date contact

  
Admitere 2016, Rezultate cumulate Minimize

Rezultatele concursului de admitere, rezultate finale 2016, la 12 octombrie 2016

Studii de licenţă şi Studii de masterat


1. Învăţământ de licenţă zi (4 ani):

Candidaţii în ordine alfabetică
Candidaţii în aşteptare
Candidaţii retraşi

Rezultate admitere pe programe de studii:

CTAS - Construcţii aerospaţiale (fără taxă)
$CTAS - Construcţii aerospaţiale (cu taxă)

TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini (fără taxă)
$TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini (cu taxă) 

MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie (fără taxă)
$MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie (cu taxă)

IMAC - Ingineria şi managementul calităţii (fără taxă)
$IMAC - Ingineria şi managementul calităţii (cu taxă)

IEIN - Inginerie economică industrială (fără taxă)
$IEIN - Inginerie economică industrială (cu taxă)

IMAF - Ingineria şi managementul afacerilor (fără taxă)
$IMAF - Ingineria şi managementul afacerilor (cu taxă)

 

2. Învăţământ de licenţă ID (4 ani):

$IEID - Inginerie economică industrială – Învăţământ la distanţă

 

3. Masterat:

Candidaţii în ordine alfabetică
Candidaţii în aşteptare
Candidaţii respinşi
Candidaţii retraşi

Rezultate admitere master pe programe de studii:

IFI - Ingineria fabricaţiei inovative (fără taxă)
$IFI - Ingineria fabricaţiei inovative (cu taxă)

IPFA - Ingineria Proceselor de Fabricaţie Avansate (fără taxă)
$IPFA - Ingineria Proceselor de Fabricaţie Avansate (cu taxă)

MAI - Managementul afacerilor în industrie (fără taxă)
$MAI - Managementul afacerilor în industrie (cu taxă)

MCA - Managementul calităţii (fără taxă)
$MCA - Managementul calităţii (cu taxă)

  
Modulul Psihopedagogic - Curs de pedagogie Minimize
În atenția studenților din anul I

În calitatea dumneavoastră de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov, aveţi oportunitatea de a dobândi, în paralel cu studiile de licenţă, o calificare suplimentară care vă conferă dreptul de a profesa ca: profesor în specialitatea urmată în facultate (ciclul de învăţământ obligatoriu), trainer (formator de specialitate în instituţii publice şi private), specialiști în educație şi formare.
Dacă sunteți admişi în anul I, indiferent de facultate sau specializare, vă aşteptăm să vă înscrieţi online în perioada 6-25 septembrie la programul de studii psihopedagogice nivel I. Cursurile vor fi programate în orarele facultăţilor pe care le urmaţi.

Înscrierile se realizează la pagina de Înscrieri DPPD

Pentru informații suplimentare accesați Avizierul Departamentului DPPD