Admitere 2017 - Informaţii generale Minimize

Prezentarea programelor de studii de licenţă

Domeniul  Programul de studiu   Forma de învățământ  Prezentare Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie aerospațială  CTAS  - Construcţii aerospaţiale
 învățământ cu frecvență  prezentare video
   
 Inginerie industrială  TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
   
 MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
   
 IMAC  - Ingineria şi managementul calităţii
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
   
 Inginerie și management  IEIN     - Inginerie economică industrială
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
   
 IEID     - Inginerie economică industrială *
 învățământ la distanță *  prezentare video
   
 IMAF   - Ingineria şi managementul afacerilor
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
   


Licenţă: - concurs pe bază de dosar,
          100% media la examenul de bacalaureat,
           La medii egale, departajarea se face în funcție de notele obţinute de către candidat, la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat:
- Primul criteriu -  Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
- Al doilea criteriu - A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
- Al treilea criteriu - A treia notă selectata de către candidat, la înscriere.

Informații complete privitoare la admiterea la Licență

Prezentarea programelor de studii de masterat

 Domeniul Programul de studiu Forma de învățământ  Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie industrială   IFI     - Ingineria fabricaţiei inovative
 învățământ cu frecvență    
 IPFA - Ingineria proceselor de fabricaţie avansate
 învățământ cu frecvență    
 MC   - Managementul calităţii
 învățământ cu frecvență    
 Inginerie și management  MAI  - Managementul afacerilor în industrie
 învățământ cu frecvență    


Metodologie specifică privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial pentru anul universitar 2017-2018

Proba de concurs, respectiv INTERVIUL cu tematică individuală pentru fiecare master se va desfășura în data de 24 iulie 2017. Candidații vor fi planificați pe intervale orare, după încheierea înscrierilor.


Tematica probei de concurs de tip interviu pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial pentru anul universitar 2017-2018:

- tematică interviu Ingineria fabricaţiei inovative,

- tematică interviu Ingineria proceselor de fabricaţie avansate,

- tematică interviu Managementul calitaţii,

- tematică interviu Managementul afacerilor în industrie.

Informații complete privitoare la admiterea la Master.

Date contact

  
Admitere 2016 - Informaţii generale Maximize
  
Admitere 2016, Rezultate cumulate Maximize
  
Modulul Psihopedagogic - Curs de pedagogie Minimize
În atenția studenților din anul I

În calitatea dumneavoastră de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov, aveţi oportunitatea de a dobândi, în paralel cu studiile de licenţă, o calificare suplimentară care vă conferă dreptul de a profesa ca: profesor în specialitatea urmată în facultate (ciclul de învăţământ obligatoriu), trainer (formator de specialitate în instituţii publice şi private), specialiști în educație şi formare.
Dacă sunteți admişi în anul I, indiferent de facultate sau specializare, vă aşteptăm să vă înscrieţi online în perioada 6-25 septembrie la programul de studii psihopedagogice nivel I. Cursurile vor fi programate în orarele facultăţilor pe care le urmaţi.

Înscrierile se realizează la pagina de Înscrieri DPPD

Pentru informații suplimentare accesați Avizierul Departamentului DPPD