Avizier studenţi


Contact Minimize

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (Decanat)

Adresa: 
Colina Universităţii nr. 1, corp A, sala A II 2, cod 500036, Braşov, România

Decanat:                                         Secretariat:
Tel.: +40 268 414690                    Tel.: +40 268 412921, interior 121
Fax: +40 268 414690

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri, între orele 12:00 şi 15:00

Pagina web: www.unitbv.ro/itmi

E-mail: f-itmi@unitbv.ro

Web administrator: Şef. lucr. dr. ing. Cătălin-Iulian CHIVU

  
Arondarea programelor de studii Minimize
Nr. crt.              Numele şi prenumele secretarei de facultate               Programele de studii arondate 
1
            Claudia Lăzărescu
            lazarescu.c@unitbv.ro
           - Inginerie Economică Industrială - Licenţă zi
           - Ingineria şi Managementul Afacerilor - Licenţă zi
           - Managementul Afacerilor în Industrie - Master
2
            Gabriela Maria Maceac
            gabriela.maceac@unitbv.ro
           - Inginerie Economică Industrială - Licenţă ID
           - Construcţii Aerospaţiale - Licenţă
           - Ingineria Fabricaţiei Inovative - Master
           - Ingineria Proceselor de Fabricaţie Avansate - Master
3
            Florentina Simona Puiu
            puiu.florentina@unitbv.ro
           - Tehnologia Construcţiilor de Maşini - Licenţă
           - Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie - Licenţă
           - Ingineria şi Managementul Calităţii - Licenţă
           - Managementul Calităţii - Master
  
Precizări privind trecerea în an superior Minimize

 

 Lista solicitarilor pentru treceri in an superior vor fi avizate de Consiliul facultatii  la data de 28.09.2017. 

  
Concursuri studenţești Maximize
  
Regulamentul Studenţilor Minimize

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor aprobat in sedinta Senatului universitatii Transilvania din Brasov din data de 19.07.2017

  
Orare 2016 - 2017, semestrul 2 Minimize

Planificarea sesiunii de examene vara 2017

ORARUL FACULTĂŢII DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

semestrul 2, 2016 - 2017

Data ultimei actualizări a orarelor:  05 martie 2017

OBS. Orarele se actualizează în cursul zilei de sâmbătă și sunt valabile începând cu săptămâna următoare.


Orar anii I, II, III, IV licenţă, învăţământ cu frecvenţă, şi anii I şi II master, învăţământ cu frecvenţă

Liste grupe master ITMI

Alocarea studenților de anul I licență la limba străină de studiat


  
Modulul Psihopedagogic - Curs de pedagogie Minimize
În atenția studenților din anul I

În calitatea dumneavoastră de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov, aveţi oportunitatea de a dobândi, în paralel cu studiile de licenţă, o calificare suplimentară care vă conferă dreptul de a profesa ca: profesor în specialitatea urmată în facultate (ciclul de învăţământ obligatoriu), trainer (formator de specialitate în instituţii publice şi private), specialiști în educație şi formare.
Dacă sunteți admişi în anul I, indiferent de facultate sau specializare, vă aşteptăm să vă înscrieţi online în perioada 6-25 septembrie la programul de studii psihopedagogice nivel I. Cursurile vor fi programate în orarele facultăţilor pe care le urmaţi.

Înscrierile se realizează la pagina de Înscrieri DPPD

Pentru informații suplimentare accesați Avizierul Departamentului DPPD

  
Anunţuri ERASMUS Minimize
Coordonatorii Erasmus ai facultății ITMI sunt:
Conf.dr.ing.ec. Luminița PÂRV - lumiparv@unitbv.ro
Șef lucr.dr.ing. Alexandru FILIP - filipal@unitbv.ro

Pentru obţinerea unei mobilităţi Erasmus pentru studii sau plasament practic, în anul universitar 2016-2017, informațiile necesare privind condiţiile de eligibilitate, lista universităţilor partenere, procesul de înscriere, documente necesare etc. se găsesc la adresa: 
http://www.unitbv.ro/ori/Mobilitatistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspx
Înscrierea studenţilor la concursul de selecţie se realizează on-line pe site-ul Erasmus, 
în perioada 01 februarie – 13 martie 2016. 
Înscrierea la concursul de selecţie se face prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul ERASMUS la nivel de facultate/departament și on-line la secţiunea Înregistrare   
http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2015/;
După înregistrarea online, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă)  pe tot timpul desfăşurării activităţilor din cadrul mobilităţii Erasmus.
Pentru completarea cererii, studentul va trebui să acceseze căsuţa `Edit date (personale si aditionale)`, altfel cererea nu se poate tipări.
Cererea este accesibilă on-line şi coordonatorului Erasmus al facultăţii unde este înmatriculat studentul.
Rezultatele selecţiei pentru bursele Erasmus+, pentru studenţii facultăţii ITMI, în cadrul burselor Erasmus cu țările partenere.