Cercetare Ştiinţifică

Activitatea de cercetare ştiinţifică este susţinută prin:

  - coordonarea / participarea în contracte de cercetare naţionale sau europene;

  - participarea / organizarea de conferinţe internaţionale;

  - prin activităţile din cadrul centrelor de cercetare;

  - organizarea de seminarii naţionale si  workshopuri.

Centre de Cercetare:

- Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie;

- Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie.