Consiliul Facultăţii Minimize
Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA
Prof.dr.ing. Gavrilă  CALEFARIU
Prof.dr.ing. Mircea Viorel DRĂGOI
Conf.dr.ing. Adela Eliza DUMITRAȘCU
Conf.dr.ing. Alexandru Cătălin FILIP
Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu MORARIU
Conf.dr.ing. Cristian PISARCIUC
Conf.dr.ing. Aurelian Flavius SÂRBU
Student Ovidiu Traian BARBONI  
Student Melania LEPĂDATU

Student Robert CERNEA

  
Comisia de analiză disciplinară Minimize

Prof.dr.ing. Andrea Cătălina Deaconescu - Președinte;

Conf.dr.ing. Ion Neagoe - Membru;

Conf. dr. ing. Adela Dumitrașcu - reprezentant organizație sindicală - Membru.

  
Comisia pentru activități didactice Minimize
Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea
Conf.dr.ing. Cristian Pisarciuc
Student Barboni Ovidiu Traian
  
Comisia pentru cercetare științifică și informatizare Minimize
Prof.dr.ing. Ramona Clinciu
Prof.dr.ing. Mircea Viorel Drăgoi
Conf.dr.ing. Flavius Aurelian Sârbu
  
Comisia pentru relații cu mediul extern social și economic Minimize
Prof.dr.ing. Gavrilă Calefariu
Conf.dr.ing. Adela Eliza Dumitraşcu
Student Melania Lepădatu
  
Comisia pentru activități sociale și studențești Minimize
Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu Morariu
Ş.l.dr.ing. Alexandru Cătălin Filip

Student Robert Cernea

  
Responsabili Erasmus Minimize
Responsabil Erasmus:

Conf. dr. ing. Luminiţa PÂRV

        Șef lucrări dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP

  
Responsabili IT facultate Minimize

Responsabil IT facultate:
Conf.dr.ing.Cristian PISARCIUC

  
Responsabili site facultate Minimize

Responsabil site facultate:

Şef lucrări dr. ing. Cătălin CHIVU