Istoricul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Minimize

        Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial își are originea încă în anul 1949 când, la Institutul de Mecanică din Brașov, au fost înființate specializările „Scule, dispozitive și aparate” și „Mașini unelte”, prin a căror contopire, în anul 1953, a rezultat specializarea „Tehnologia Construcțiilor de Mașini”. Un deceniu mai târziu, în anul 1964, această specializare a dat denumirea unei noi facultăți, desprinsă din Facultatea de Mecanică și denumită Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. În anul 1994 denumirea s-a schimbat în Facultatea de Inginerie Tehnologică, iar apoi, reflectând extinderea cantitativă și calitativă a domeniului “Inginerie și management”, în anul 2010 denumirea s-a schimbat din nou, în prezent fiind Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

       Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  a Universității Transilvania din Brașov este situată în inima campusului universitar de pe Colina Universității, edificiu academic impunător, care, prin arhitectura specifică și prin dotările lui, înscrie universitatea brașoveană în rândul adevăratelor citadele ale învățământului superior.  

        Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial  oferă posibilitatea urmării de programe de studii de licență (4 ani - ciclul I), programe de master (2 ani - ciclul II), programe ale școlii doctorale (în domeniile “Inginerie industrială” şi “Inginerie şi management” - ciclul III) precum şi programe postuniversitare. In prezent, facultatea asigură pregătirea unui număr de 1412 studenţi dintre care: 787 studenţi bugetaţi şi 51 studenţi cu taxă la studii de licenţă zi; 198 studenţi bugetaţi şi 85 studenţi cu taxă la studii de masterat; 204 studenţi cu taxă la forma de învăţământ la distanta; 41 studenţi cu taxă la formare continuă şi 50 studenţi doctoranzi.

        Pregătirea profesională şi îndrumarea acestor studenţi este asigurată de cele 48 cadre didactice ale Facultăţii precum şi de numeroase altele din cadrul Universităţii. Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică, având spaţii proprii pentru învăţământ şi pentru cercetare.

        Spaţiile destinate activităţii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând condiţiile şi tehnica necesară pentru predare la nivelul cerinţelor actuale.

        Se remarcă condiţiile deosebite pentru cercetarea ştiinţifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultăţii (D05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, şi D05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă.

        Facultatea are relaţii de colaborare şi contracte bilaterale cu peste 50 de instituţii europene de învăţământ superior din Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania. În cadrul proiectelor europene,  există un flux continuu de studenţi şi cadre didactice, care beneficiază de burse pentru stagii de pregătire sau perfecţionare în instituţiile europene partenere, precum şi studenţi şi profesori din aceste instituţii care studiază sau predau în facultatea noastră.

        În facultate şi în universitate este implementat Sistemul de Management al Calităţii (ISO 9001), care asigură cadrul pentru continua îmbunătăţire a performanţelor procesului didactic.

        În anul 2012 Universitatea Transilvania din Braşov a fost supusă evaluării instituţionale conform procedurii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), evaluare finalizată cu acordarea calificativului grad de încredere ridicat, care, aşa cum afirma scrisoarea ARACIS, „reflectă valoarea rezultatelor obţinute în activitatea didactică, de cercetare, de management universitar şi de cooperare internaţională, precum şi în activitatea de îmbunătăţire a calităţii învăţământului în conformitate cu standardele europene”.

  
Decani ITMI Minimize
     Prof. emerit dr.ing. STĂNESCU Ion
Decan în perioada: 1964 – 1975
     Prof.dr.ing. SECARĂ Gheorghe
Decan în perioada: 1975 – 1981
     Prof.dr.ing. RĂDULESCU Constantin
Decan în perioada: 1981 – 1984
     Prof.dr.ing. VASII ROŞCULEŢ Sanda
Decan în perioada: 1984 - 1990
     Prof.dr.ing. CHIŞU Emil
Decan în perioada: 1990 – 1992
     Prof.dr.ing. IVAN Nicolae Valentin
Decan în perioada: 1992 – 2000
     Prof.dr.ing. VIŞA Ion
Decan în perioada: 2000 – 2004
     Prof.dr.ing. LUPULESCU Nouraș Barbu
Decan în perioada: 2004 – 2012
     Prof.dr.ing. MĂRĂSCU-KLEIN Vladimir
Decan în perioada: 2012 – 2016
     Prof.dr.ing. OANCEA Gheorghe
Decan în perioada: 2016 – prezent