Programele de studii Minimize
Prezentarea programelor de studii de licenţă
Domeniul  Programul de studiu   Forma de învățământ  Prezentare
 Inginerie aerospațială  CTAS  - Construcţii aerospaţiale
 învățământ cu frecvență  prezentare video
 Inginerie industrială  TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 IMAC  - Ingineria şi managementul calităţii
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 Inginerie și management  IEIN     - Inginerie economică industrială
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 IEID     - Inginerie economică industrială
 învățământ la distanță  prezentare video
 IMAF   - Ingineria şi managementul afacerilor
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video

Prezentarea programelor de studii de masterat

 Domeniul Programul de studiu Forma de învățământ 
 Inginerie industrială   IFI     - Ingineria fabricaţiei inovative
 învățământ cu frecvență
 IPFA - Ingineria proceselor de fabricaţie avansate
 învățământ cu frecvență
 MC   - Managementul calităţii
 învățământ cu frecvență
 Inginerie și management  MAI  - Managementul afacerilor în industrie
 învățământ cu frecvență


  
Mesajul Decanului Minimize

Dragi candidați,

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial se regăsește, prin intermediul a două programe de studii, în structura Facultății de Mecanică încă de la înființarea acesteia, în 1949. In 1964 se desprinde ca facultate independentă sub numele Tehnologia Construcțiilor de Mașini, în 1994 își schimbă numele în Inginerie Tehnologică, iar din 2010 poartă actualul nume, Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

În cei peste 50 de ani de existență ai facultății ca și structură academică au fost pregătite generații și generații de ingineri care și-au adus o contribuție esențială în dezvoltarea mediului industrial din Brașov și din țară, atât în domeniul tehnologic, cât și managerial. Datorită unei bune pregătiri profesionale dobândite în timpul studiilor, în fiecare an absolvenții sunt ușor integrați în companii industriale naționale și multinaționale.

Beneficiind de o baza materială excelentă, de un corp profesoral foarte bine pregătit și de colaborarea deosebită cu companiile  industriale, în prezent, în facultate se instruiesc cu bune rezultate profesionale, aproximativ 1400 de studenți în cadrul unor programe de studii de licență, masterat, doctorat și formare continuă.

Îmbinând tradiția cu modernitatea, în cadrul facultății există programe de studii de licență care se derulează încă din anul 1949, Tehnologia construcțiilor de mașini (sub acest nume din 1953) și Mașini unelte și sisteme de producție. După 1990, în concordanță cu schimbările din societate și evoluția științei și tehnicii, oferta educațională s-a îmbogățit cu noi programe de studii: Construcții aerospațiale, Inginerie economică industrială, Ingineria și managementul calității și Ingineria și managementul afacerilor. La nivel de masterat studenții își pot continua pregătirea universitară în cadrul următoarelor programe de studii: Ingineria fabricației inovative, Managementul calității, Ingineria și managementul afacerilor și Ingineria proceselor de fabricație avansate. Sub îndrumarea unor cadre didactice cu recunoaștere națională și internațională, studiile universitare pot fi completate prin studii doctorale în domeniile: Inginerie industrială și Inginerie și management.

În fiecare an sunt admiși la cele șase programe de studii de licență, aproximativ 300 de absolvenți de liceu, iar la cele patru programe de masterat peste 150 de absolvenţi de studii de licenţă.

Va așteptăm să deveniți studenți la una dintre facultățile tehnice de mare tradiție din Romania, Facultatea de Inginerie Tehnologica și Management Industrial!

Cu aleasă considerație,

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA, 
Decan