Admitere 2017
  Rezultate Admitere

  Număr locuri LICENȚĂ / MASTERAT

  Condiții de admitere și criterii de departajare LICENȚĂ / MASTERAT

  Calendarul admiterii LICENŢĂ MASTERAT (sesiunea IULIE 2017)

  Calendarul admiterii LICENŢĂ / MASTERAT (sesiunea SEPTEMBRIE 2017)

  Acte necesare înscrierii

  Program de lucru casierii

  Detalii Ordin Plata

  Metodologia admiterii

  Taxa de înscriere la concursul de admitere (toate programele): 150 lei
  Taxa de şcolarizare pentru locurile nebugetate 2017-2018: licență / masterat: 2800 lei
      (modalități de plată: prin virament bancar sau la casieriile Universității)


DOCTORAT

 

ID-IFR