28.03.2017 Sesiune de comunicări științifice studențești organizată de către Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" cu tema: "ROMÂNIA ȘI COORDONATELE DE SECURITATE REGIONALĂ"

Invitație

24.03.2017 În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 25.03.2017 între orele 9.00 - 10.00.

17.03.2017 În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 18.03.2017 între orele 9.00 - 11.00.

01.01.2017 - 18.03.2017 S-a deschis competiția pentru mobilitățile ERASMUS+ (mobilități de studiu SMS și mobilități de practică SMP) pentru anul în curs. Calendarul complet al competiției aici: http://www.unitbv.ro/ori/Mobilit%C4%83%C8%9Bistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspx .

Informațiile necesare pentru completarea dosarului (formulare, precizări etc), precum și condițiile de eligibilitate: http://www.unitbv.ro/ori/Mobilit%C4%83%C8%9Bistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspx

Se pot înscrie în competiție studenții de la orice formă de învățământ care, la momentul plecării în mobilitate, au absolvit cel puțin un an de studiu la universitatea noastră. De asemenea, pentru studenții aflați în anul III, sunt disponibile mobilități de practică pentru tinerii absolvenți, ce se derulează pe perioada verii și pentru care trebuie să se înscrie acum.


07.03.2017. S-a lansat un nou Program "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor fnanciar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare de către studenţi.

03.03.2017. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 04.03.2017 între orele 9.00 - 11.30.

                                                                                                                                     02.03.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale

Facultății de Litere 


În ședința din data de 01.03.2017, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania a hotărât următoarele: 

1. exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 01.03.2017 nu au făcut dovada achitării taxei de școlarizare pentru tranșa I și tranșa II a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016 - 2017, începând cu data de 01.03.2017.

2. amânarea exmatriculării studenților cu taxă care au făcut dovada achitării parțiale a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016 - 2017, până la data de 02.04.2017.

24.02.2017 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA FEBRURARIE 2017:

Adeverințele absolvenților promoției februarie 2017 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 27.02.2017 (L-V între orele 12.00- 15.00).

23.02.2017 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA FEBRURARIE 2016:

Suplimentele la diploma de licență / master ale absolvenților promoției februarie 2016 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 23.02.2017 (L-V între orele 12.00- 15.00).

Cu suplimentul la diplomă şi cartea de identitate, fiecare absolvent va merge la Rectorat, la Biroul de eliberare acte de studii – camera 100 – pentru a-şi ridica Diploma de Licenţă / Disertație. Programul la Rectorat este de luni până vineri între orele 12.00 - 15.00.

În cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoana decât titularul,  persoana împuternicită se va prezenta cu o procură notarială si cu BI/CI. În procură trebuie menţionat faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Transilvania din Brașov. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare pe diplomă, facultatea absolvită şi documentele care se solicită de la facultate sau de la biroul acte de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială întocmită în străinătate va fi apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.


20.02.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Litere:

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din data de 08.02.2017, plata primei si/sau (după caz) a celei de a doua tranșe a taxei de școlarizare s-a prelungit până la data de 01 MARTIE 2017.

15.02.2017 Premiere cei mai buni studenti

Program casierie Colina Universitatii , Corp D

6.02.2017 ANUNT - transport intern feroviar gratuit pt studenti

27.01.2017. În atenţia studentilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 28.01.2017, între orele 9.00-12.00


 20.01.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei si  celei de a doua tranşe de şcolarizare se amână până la data de 17 februarie 2017, conform hotărârii BCA din data de 17.01.2017.

13.01.2017. În atenţia studentilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 14.01.2017, între orele 9.00-11.00

16.12.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 17.12.2016 între orele 9.00 - 11.30. 


Studenții pot beneficia de transport gratuit în vederea participării la vot, conform art.1 și 2.a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România, publicată în MO nr.978/6.12.2016 ( vezi document).

În atenția șefilor de grupă de la fiecare specializare, an, licență/master, IF, ID, IFR: vă rugăm să transmiteți planificarea examenelor din sesiunea semestrului I a anului universitar 2016-2017 la decanatul facultății pâna la data de 22.12.2016.


În atenția studenților cu taxă de la toate progrgramele de studii: în perioada 28.11.2016 - 30.12.2016, casieria din Corpul T al Universității va fi închisă. În această perioadă, taxele de școlarizare se pot plăti la casieria Corpului D (pe colină).

26.11.2016 Pe data de 8 decembrie, ora 17.00 va avea loc ERASMUS Open Day, în sala TP4.

24.11.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. in 26.11.2016 NU este program la secretariat. 

04.11.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 05.11.206 între orele 10.30 - 12.30.


31.10.2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei tranşe de şcolarizare se amână până la data de 20 ianuarie 2017, conform hotărârii BCA din data de 31.10.2016.


28.10.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 29.10.206 între orele 10.00-12.00.


28.10.2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ: Datele necesare pentru a efectua plata in contul Universitatii Transilvania pot fi accesate aici.


28.10.2016 In atentia studentilor care se vor regasi pe listele de acordare a burselor (sociale, de studiu si de merit) si care nu au depus detaliile de cont bancar in dosarul de bursa din 2016-2017 sem. I: va rugam sa aduceti la decanatul facultatii documentele continand numarul de cont bancar (cod IBAN) de la una din bancile BCR, BRD, UNI Credit Tiriac, ING, Banca Transilvania sau Raiffeisen. 

26.10.2016 ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ Conform pct. 14 din Hotărârea nr. 13 din19.10.2016 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, studenţii care:

  • provin de la casele de copii
  • provin din centrele de plasament
  • sunt orfani de ambii parinti

beneficiază de scutirea integrală a taxei de școlarizare în anul universitar 2016-2017, in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditiile indeplinirii criteriilor de promovare si cu respectarea conditiilor din regulamentul programului “Serviciu in folosul UnitBv”. Cererile tipizate se pot solicita de la decanatul facultatii si se pot depune in perioada 26.10 – 7.11.2016.

Conform pct. 15 din Hotărârea nr. 13 din19.10.2016 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, studentii care sunt:

  • angajati ai universitatii
  • rude de gradul I ai angajatilor universitatii

beneficiaza de reducerea taxei de scolarizare cu 50% pentru anul universitar 2016-2017, in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditiile indeplinirii criteriilor de promovare si cu respectarea conditiilor din regulamentul programului “Serviciuin folosul UnitBv”. Cererile tipizate se pot solicita de la decanatul facultatii si se pot depune in perioada 26.10 – 7.11.2016.

17.10.2016 Burse de performanta

Dosarele continand actele doveditoare ex. diplome, lucrari publicate etc. pot fi depuse la decanatul facultatii in perioada 17.10.2016 - 21.10.2016 intre orele 12-15. Criteriile de acordare a bursei de performanta sunt mentionate aici (Anexa 2 din regulamentul de acordare a burselor).


12.10.2016 Informatii pentru generarea userului si a parolei pe portal


12.10.2016 Dosarele de bursa sociala pot fi depuse la decanatul facultatii in perioada 17.10.2016 - 21.10.2016 intre orele 12 - 15. Toate informatiile si formularele privind bursele sociale pot fi gasite pe site-ul facultatii la rubrica STUDENTI, sectiunea BURSE.


12.10.2016 Document - Tabel de prezenta la cursuri 


01.10.2016 - Transilvania Orientation Days - pentru studenții din anul I


02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă (care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016) cu condiţia achitării integrale a taxei până la data de 22.09.2016. 

27.07.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Disertaţie în IULIE 2015: SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (27 iulie), între orele 13,00 şi 15,00, de luni până vineri.

26.07.2016 - Cererile pentru: - prelungirea duratei de şcolarizare, 

- reînmatriculare(taxă 300 RON),

- înmatriculare în an superior,

- revenire după întrerupere studii,

- transferuri, în anul universitar 2016-2017 se depun la Decanatul facultăţii până pe data de 20 septembrie 2016.

08.07.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenele de Licenţă şi Disertaţie în iunie-iulie 2016ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi 08.07.2016 (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

14.06.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în IUNIE 2015: SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (14 iunie), între orele 13,00 şi 15,00, de luni până vineri.

 

02.06.2016 -Termenul pentru plata taxei de şcolarizare s-a prelungit până la data de 1 iulie 2016, conform BCA din 15.06.16. 


19.02.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în februarie 2016: ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

 

10.02.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în sesiunea februarie 2015: Suplimentele la Diplomă se pot ridica de la Decanatul Facultăţii (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

 

24.09.2015 - In atentia tuturor studentilor Facultatii de Litere: va rugam saverificati notele introduse pe Portal si sa semnalati eventuale neconcordantela Decanat. 

 02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 până la data de 22.09.2016. 
02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 până la data de 22.09.2016.