Cuvânt de întâmpinare al Decanului Facultăţii de Litere

Dragi candidaţi,

Dacă alte facultăţi de litere din România impresionează prin tradiţie, noi, Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, am făcut din dinamism marcă înregistrată.

În cei aproape 20 de ani de existenţă, Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov a parcurs un viguros drum ascendent, ajungând astăzi să ofere programe de studiu pentru întreg ciclul de formare: licenţă, masterat, şi începând cu 2010, doctorat. În plus, Facultatea de Litere este angrenată în formarea continuă a cadrelor, prin diverse programe.

A fi student la literele braşovene înseamnă a fi pregătit pentru o educaţie academică de top, cu profesori care sunt, mulţi dintre ei, personalităţi recunoscute pe plan naţional şi nu numai. Absolvenţii noştri lucrează astăzi în cele mai diverse domenii: sunt excelenţi profesori de limbă română şi limbi străine la şcoli generale şi în licee, traducători, specialişti în resurse umane, jurnalişti, conduc ori lucrează în ONG-uri sau chiar au propriile lor afaceri.

Literele braşovene cultivă creativitatea culturală şi ştiinţifică, iar rezultatele ne situează pe o poziţie de vârf în România. La acest capitol, aş pomeni doar cele 9 proiecte naţionale finanaţate de CNCSIS şi unul internaţional, în care suntem parteneri, realizate în ultimii cinci ani.

A fi student la literele braşovene înseamnă a lucra într-un parteneriat real cu cadrele didactice, într-o atmosferă de exigenţă maximă, dar şi de comunicare intelectuală autentică.

Vă îndemn să alegeţi literele braşovene pentru că nu sunt alţii ca noi.

Conf. univ. dr. Adrian LĂCĂTUŞ