Viziunea şi misiunea Facultăţii de Litere

 

Facultatea de Litere din Braşov urmăreşte:   

Să asigure o educaţie plurală, prin dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi personale ale studenţilor săi, concomitent cu extinderea posibilităţilor de învăţare continuă la nivelul comunităţii;

Să pregătească absolvenţi de calitate dedicaţi conceptului de învăţare continuă, integri şi buni profesionişti, capabili de a deveni cei mai buni în domeniul de activitate ales;

Să dezvolte o atmosferă de emulaţie intelectuală care să inspire şi să atragă cei mai buni profesori şi studenţi, pentru a crea împreună o cultură a dorinţei de cunoaştere, a creativităţii şi a libertăţii de gândire şi expresie;

Să asigure o bună armonizare şi continuitate a tuturor ciclurilor de studiu: Licenţă – Masterat – Doctorat – Formare Continuă; 

Să furnizeze diverse programe, pentru toate ciclurile de studiu, care să răspundă cerinţelor actuale; 

Să crească vizibilitatea internaţională a activităţii de cercetare din facultate prin proiecte, prin organizarea unor evenimente ştiinţifice, prin participări la conferinţe şi prin publicaţii de înaltă ţinută academică;

Să vină în sprijinul comunităţii prin programe culturale, educative şi de divertisment;

Să servească drept punct de reper al activităţii intelectuale şi academice din Braşov şi din România, deschisă către colaborarea cu parteneri din întreaga lume.