Doctorat în domeniul Filologie. Admitere 2016

 

Inscrierile la DOCTORAT se fac in perioada 5-20 septembrie 2016, intre orele 10.00 si 15.00, la secretariatul Scolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, cladirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29).

Documentele necesare admiterii si informatii suplimentare se gasesc la adresa http://www.unitbv.ro/doctorat/Admitere.aspx 

Colocviul va avea loc în data de 22.09.2016, ora 9:00, sala TP4 (Corp T, parter, Bd. Eroilor 25) 

Afişarea rezultatelor: 30.09.2016

Colocviul de admitere la domeniul de doctorat filologie cuprinde doua probe:
1.    verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 
2.    prezentarea temei propuse pentru cercetarea doctorală

a)      Subdomeniul Literatura română, Teoria literaturii, Literatură comparată

Colocviul va cuprinde:
1.   a.  Analiza unui concept sau unor concepte aplicat/aplicate la literatura româna;
      b.  Analiza de text poetic sau a unui fragment de proza.
2. descrierea temei alese pentru cercetarea doctorala;

Conducători de doctorat:

prof. dr. Ovidiu Moceanu

prof. dr. Virgil Podoabă

prof. dr. Rodica Ilie (1. Teorii ale modernitatii europene. Contextualizare, simptome, idei, concepte fundamentale,  (Matei Calinescu, Al. Musina, etc) 2. Aspecte ale poeticii moderniste (H. Friedrich, G Steiner, Al. Musina) 3. Discursuri legitimatoare ale avangardei europene ( M. Calinescu, R.Ilie) 4. Obiective, modele, strategii ale istoriei literare romanesti (v.lista bibliografică)

Bibliografie selectiva:
 • Calinescu, Matei, Conceptul modern de poezie, Pitesti: Paralela 45, 2002
 • Friederich, Hugo, Structura liricii moderne, Bucuresti: Ed. Univers, 1998
 • Steiner, George, Dupa Babel, Bucuresti: Ed. Univers, 1983
 • Calinescu, G. Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent, Bucuresti: Ed. Minerva,1982
 • Lovinescu, E, Istoria literaturii române contemporane, Bucuresti: Ed. Minerva, 1981
 • Manolescu, Nicolae, Istoria critica a literaturii române, Pitesti: Ed. Paralela 45, 2008
 • Bodiu, Andrei, Directia optzeci în poezia româna, Pitesti: Paralela 45, 2000
 • Craciun, Gheorghe, Aisbergul poeziei moderne, Pitesti: Paralela 45, 2002
 • Ilie, Rodica, Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spatiul cultural romanic, Brasov: Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2008
 • Musina, Alexandru,  Paradigma poeziei moderne, Brasov: Ed. Aula, 2004
 • Podoaba Virgil, Metamorfozele punctului. În jurul experientei revelatoare, Pitesti: Paralela 45, 2004.

b)     Subdomeniul Limba româna

Conducători de doctorat:

prof. dr. Mihaela Gheorghe

Colocviul cuprinde:

 1. a. Analiza unui concept din sectiunea (a) a bibliografiei speciale (studii descriptive ale limbii române) b. Analiza contrastiva (româna vs. o limba straina la alegere) a unui fapt de limba
 2. descrierea temei alese pentru cercetarea doctorala.

Bibliografie

a) Descrierea limbii române

 • Gutu Romalo, Valeria (coord.) – Gramatica limbii române, vol. I-II, tiraj nou, Bucuresti: Editura Academiei Române, 2008
 • Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iasi: Polirom, 1997
 • Neamtu, G.G., Teoria si practica analizei gramaticale, Cluj-Napoca: Excelsior, 1999.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela – Elemente de gramatica. Dificultati, controverse, noi interpretari, Bucuresti: Humanitas, 2003
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Sintaxa si semantica. Clase de cuvinte si forme gramaticale cu dubla natura, Bucuresti: TUB, 1992
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Teorie si analiza gramaticala, Bucuresti: Coresi, 1992

 b) Teorii lingvistice moderne

 • Bidu-Vrânceanu, Angela, Cristina Calarasu, Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Mihaela Mancas, Gabriela Pana Dindelegan, Dictionar general de stiinte. Stiinte ale limbii, Bucuresti: Nemira, 2005
 • Chomsky, N., The Minimalist Program, Cambridge, Mass.:The MIT Press, 1995
 • Chomsky, Noam, La nouvelle syntaxe, (cu o prezentare de Alain Rouveret), Paris, 1987
 • Chomsky, Noam, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures, Dordrecht – Holland/Cinnaminson – USA: Foris Publications, 1984
 • Cinque, G., G. Giusti (eds), Advances in Romanian Linguistics, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995
 • Cornilescu, A., Complementation in English. A Minimalist Approach, Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 2003
 • Cornilescu, Alexandra, Concept of Modern Grammar, Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 1995
 • Dobrovie-Sorin, C., The Syntax of Romanian. Comparative Studies in Romance, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1994
 • Gheorghe, Mihaela, Elemente de sintaxa generativa, Brasov: Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2004
 • Haegeman, Liliane (ed.), Elements of Grammar, Kluwer Academic Publishers, 1997
 • Haegeman, Liliane, Introduction to Government and Binding Theory, Cambridge: Blackwell, 1994
 • Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2008
 • Motapanyane, Virginia (ed.), Comparative studies in Romanian syntax, North Holland Linguistic Series, Elsevier Science, Amsterdam, 2000
 • Radford, A., Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge University Press, 2004.

conf. dr. habil. Răzvan Săftoiu (Teme propuse pentru cercetarea doctorală: 1. Retorica discursului politic 2. De la print la online în comunicarea politică 3. Construcția identității - aplicații pe discursul politic)

Bibliografie

1. Berlin Lawrence N. and Anita Fetzer. 2012. Dialogue in Politics. Amsterdam: John Benjamins.

2. Chilton Paul. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London, New York: Routledge.

3. Fetzer Anita (ed.). 2013. The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures [Pragmatics & Beyond New Series 228]. Amsterdam: John Benjamins.

4. Ionescu-Ruxăndoiu Liliana (ed.). 2012. Parliamentary Dicourses across Cultures: Interdisciplinary Approaches, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

5. Măda Stanca, Săftoiu Răzvan. 2014. “Now there is a real effort to make sure people are adhering to orders they are supposed to be adhering to”: Attitude construction through war journalism, Language and Dialogue 4 (2), 194-212.

6. Săftoiu Răzvan, Popescu Carmen. 2012. “Brands in post-communist Romanian political arena”, Word and Text. A Journal of Literary Studies and Linguistics, vol. II, issue 1, June 2012, 177-192.

7. Săftoiu Răzvan, Popescu Carmen. 2014. “Humour as a branding strategy in political discourse”, Revista Signos, 47 (85), 293-320.

8. Săftoiu Răzvan. 201Colocviul de admitere la doctorat 2016 

b)     Subdomeniul Limba franceză

Conducător de doctorat:

Conf. dr. habil. Liliana Alic

Colocviul cuprinde:

1. a. Prezentarea succinta a unui subiect teoretic

b.Traducere si retroversiune din texte non-literare

2. prezentarea temei alese pentru teza de doctorat


Teme sugerate :

Relations sémantiques dans la définition des termes

Linguistique et traduction

Types de verbes et structure actancielle

La quantification linguistique


Bibliographie :

Alic Liliana. 2015. Analyse linguistique et traduction. Brasov : Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

Cristea Teodora. 2001. Structures signifiantes et relations sémantiques en français contemporain. Bucuresti : Editura Fundatiei România de Mâine. 

Dubois Jean et Dubois-Charlier Françoise. 1997. Les verbes français. http://talep.lif.univ-mrs.fr/FondamenTAL/Ouvrage_LVF.pdf.

Moeschler Jacques et Reboul Anne. 1994. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Paris : Seuil.

Moeschler Jacques et Auchlin Antoine. 2005. Introducere în lingvistica contemporana. Cluj : Editura Echinox.

Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe et Rioul René. 1994. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. (pag.103-623).

Neveu Franck. 2010. Dictionnaire des sciences du langage. Paris : Armand Colin. 

3. Politics through the Lens of Linguistic Analysis, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

9. Tomescu Domniţa (ed.). 2009. Limbajul politic românesc actual. Ploieşti: Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

10. Vasilescu Andra. 2010. “Metastance in the Romanian Parliamentary Discourse: Case Studies”, Revue Roumaine de Linguistique LV (4), 365-380.

 Coordonator școala doctorală a domeniului filologie, 

 Prof. univ. dr. Mihaela Gheorghe