Subdomeniul Limba română

Colocviul va cuprinde:

1. Prezentarea unor concepte teoretice din bibliografia specială.

2. Descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală.


Conducător de doctorat: Prof. dr. Mihaela Gheorghe

Bibliografie

a) Descrierea limbii române

 • Guţu Romalo, Valeria (coord.) – Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucuresti: Editura Academiei Române, 2008.
 • Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iasi: Polirom, 1997.
 • Neamtu, G.G., Teoria si practica analizei gramaticale, Cluj-Napoca: Excelsior, 1999.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela – Elemente de gramatica. Dificultati, controverse, noi interpretari, Bucureşti: Humanitas, 2003.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Sintaxa si semantica. Clase de cuvinte si forme gramaticale cu dubla natura, Bucuresti: TUB, 1992.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Teorie si analiza gramaticala, Bucureşti: Coresi, 1992.

b) Teorii lingvistice moderne

 • Bidu-Vrânceanu, Angela, Cristina Calarasu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancas, Gabriela Pana Dindelegan, Dictionar general de stiinte. Stiinte ale limbii, Bucureşti: Nemira, 2005.
 • Chomsky, Noam, The Minimalist Program, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995.
 • Chomsky, Noam, La nouvelle syntaxe (cu o prezentare de Alain Rouveret), Paris, 1987.
 • Chomsky, Noam, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures, Dordrecht – Holland/Cinnaminson – USA: Foris Publications, 1984.
 • Cinque, G., G. Giusti (eds), Advances in Romanian Linguistics, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1995.
 • Cornilescu, Alexandra, Complementation in English. A Minimalist Approach, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
 • Cornilescu, Alexandra, Concept of Modern Grammar, Bucureşti: Editura Universitatii din Bucureşti, 1995.
 • Dobrovie-Sorin, C., The Syntax of Romanian. Comparative Studies in Romance, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1994.
 • Gheorghe, Mihaela, Elemente de sintaxă generativă, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2004.
 • Haegeman, Liliane (ed.), Elements of Grammar, Kluwer Academic Publishers, 1997.
 • HaegemanLiliane, Introduction to Government and Binding Theory, Cambridge: Blackwell, 1994
 • Huddleston, R. and Geoffrey K. Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2008.
 • Motapanyane, Virginia (ed.), Comparative Studies in Romanian Syntax, North Holland Linguistic Series, Elsevier Science, Amsterdam, 2000.
 • Radford, A., Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge University Press, 2004.


Conducător de doctorat: Prof. dr. habil. Răzvan Săftoiu 

Teme  

1. Retorica discursului politic

2. De la print la online în comunicarea politică

3. Construcția identității (aplicații pe discursul politic)


Bibliografie

 • Berlin Lawrence N. and Anita Fetzer. 2012. Dialogue in Politics. Amsterdam: John Benjamins.
 • Chilton Paul. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London, New York: Routledge.
 • Fetzer Anita (ed.). 2013. The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ionescu-Ruxăndoiu Liliana (ed.). 2012. Parliamentary Dicourses across Cultures: Interdisciplinary Approaches, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Săftoiu Răzvan. 2013. Politics through the Lens of Linguistic Analysis, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.
 • Tomescu Domniţa (ed.). 2009. Limbajul politic românesc actual. Ploieşti: Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.