INOVARE CULTURALĂ

Coordonator: conf. univ. dr Adrian Lăcătuş, e-mail: a.lacatus@unitbv.ro

Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani/ 120 credite

Plan de învățământ

Competenţe dezvoltate:

 • dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul filologiei;
 • dezvoltarea capacităţilor pentru redactarea de proiecte finanţate în domeniul culturii;
 • dezvoltarea creativităţii literare şi culturale  orientată spre publicarea cărţilor proprii;
 • dezvoltarea capacităţii de a organiza şi conduce un eveniment cultural;
 • dezvoltarea capacităţii de edita o revistă culturală sau o carte.

Posibilităţi de angajare după absolvire:

 • institituţii publice şi private cu profil sau componente culturale;
 • piaţa editorială;
 • redacţii de ziare, reviste, radio, televiziune care deservesc şi segmentul cultural;
 • organizaţii non-guvernamentale de profil, studiouri de film, teatre;
 • profesori pentru învăţământul preuniversitar.

Programul de studii de masterat este coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Inovare culturală, comunicare şi dezvoltare socială  în domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste, domeniul de licenţă Limbi şi literaturi.

Programul Inovare culturală are un trunchi comun în primul semestru şi două trasee de specializare în semestrele II şi III, precum şi un semestru, IV, pentru realizarea unui proiect şi pentru pregătirea disertaţiei. Traseele de specializare ale maseratului sunt:

 • Scriere creatoare şi traducere literară, coordonator conf. univ. dr. Adrian Lăcătuş;
 • Editarea şi promovarea produselor culturale, coordonator prof. univ. dr. Virgil Podoabă.

Programul Inovare culturală este orientat atât către cercetarea finanţată cât şi către aria creativităţii literare şi culturale . El se bazează pe specificul literelor braşovene la care activează profesori care sunt atât scriitori cât şi manageri culturali. 

Traseul de specializare Scriere creatoare şi traducere literară este condus de conf. univ. dr. Adrian Lăcătuş iar traseul de Editare şi promovare a produselor culturale de prof.univ.dr. Virgil Podoabă, critic şi istoric literar, redactorul şef al revistei „Vatra” din Târgu-Mureş. Aceste competenţe complementare ale cadrelor didactice cu experienţă fac ca atât latura ştiinţifică cât şi cea care ţine de creativitatea literară şi culturală, în sens larg, să fie foarte bine puse în evidenţă.

Programul are o latură practică foarte solidă pentru că el mizează pe dobândirea de competenţe „ în acţiune”. Masteranzii sunt învăţaţi nu numai cum se scrie un proeict cultural, cum se creează sau traduce un text, dar şi cum se realizează până la capăt un produs, cu toate elementele care îl compun.