CAZĂRI 2017-2018

9.09.2017. Calendar cazări, an univ.  2017- 2018

9.09.2017. Anunţ cazări, an univ. 2017-2018

9.09.2017. Acte necesare la cazare, an univ. 2017-2018

ATENȚIE  !!!!!!!!!  Cazarea studenților de pe lista din faza I se va face obligatoriu in perioada 29.09.2017-1.10.2017 între orele 9.00-17.00 conform atribuirii locurilor la căminele studențești ( vezi calendar cazări)

In data de 2.10.2017 se va face  comunicarea  la facultate a locurilor rămase libere prin neprezentarea celor din faza I ( vezi calendar cazări)

In data de 3.10.2017 se va face  redistribuirea locurilor, faza a II-a de cazări.


14.09.2017 Conform pct. 12 din Hotărârea nr. 14 din 11.09.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, pentru anul universitar 2017 – 2018 studenții care primesc loc de cazare în căminele universității și nu se cazează până la 15.10.2017, respectiv nu probează faptul că folosesc locul de cazare, vor fi excluși din cămine.

 LISTE CAZĂRI FAZA I

21.09.2017 lista cazare an universitar 2017-2018: Faza I, lista in ordine alfabetică

21.09.2017 listă cazare an universitar 2017-2018: Faza I, pe cămine: căminul 8, căminul 10, căminul 16

21.09.2017 Proces verbal privind cazările  la Facultatea de Litere pentru anul univ. 2017-2018

Perioada de contestatii 22-27 septembrie 2017 între orele 12.00-15.00 la secretariatul Facultății de Litere.

LISTE CAZĂRI FAZA II

3.10.2017 lista cazare an universitar 2017- 2018 Faza a II-a lista în ordine alfabetică

3.10.2017 lista cazare an universitar 2017- 2018 Faza a II-a, pe cămine: căminul 8, căminul 10, căminul 16

3.10.2017: Perioada de contestații si cereri pentru faza a III-a 4-5 octombrie 2017 între 12.00-15.00 la secretariatul Facultății de Litere


LISTE CAZARI  FAZA III

8.10.2017. lista cazare an universitar 2017-2018, Faza  a III-a: lista în ordine alfabetică

8.10.2017. lista cazare an universitar 2017-2018,  Faza a III-a, pe cămine: căminul 8, căminul 10, căminul 16

Regulament

CAZĂRI 2016-2017

Liste cazare 2016-2017: Faza I - pe cămine: căminul 3, căminul 8, căminul 10, căminul 16

  Liste cazare 2016-2017: Faza I- în ordine alfabetică

  Liste cazare 2016-2017: Faza a II- a - în ordine alfabetică

  Liste cazare 2016-2017: Faza a II- a - pe cămine: căminul 3, căminul 8, căminul 10, căminul 16

  Liste cazare 2016-2017: Faza a III- a - în ordine alfabetică

  Liste cazare 2016-2017: Faza a III- a - pe cămine: căminul 3, căminul 8, căminul 10, căminul 16

 LISTE FINALE CAZARE 2016 - 2017 IN ORDINE ALFABETICA 

  LISTE FINALE CAZARE 2016-2017 PE CAMINE

Caminul 3

Caminul 8

Caminul 10

Caminul 16

  Proces verbal privind cazările la Facultatea de Litere pentru anul univ. 2016-2017

 Calendarul cazărilor pentru anul universitar 2016-2017

 Acte necesare

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti


Perioada de contestaţii pentru faza I a cazărilor la Facultatea de Litere : 22-27 septembrie 2016, între orele 13.00-15.00, la Decanatul facultatii.

Cazurile sociale se vor sustine cu documente prezentate comisiei de cazari ( decanat).